РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 87
студия Rashkova Ts. VARIOUS ASPECTS OF PI-THEORY. Ruse, Proc. Union Sci. Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics vol.15, 2018, pp. 14-33, ISBN ISSN 1314-3077.
статия Chukanov V., Ts. Rashkova. On one property of Noetherian rings with finite Krull dimension (Zentralblatt Мath. 439.16017).// Годишник на ВУЗ “Приложна математика” том 14, 1978, No 1, pp. 17-20, ISSN -.
статия Drensky V., Ts.G. Rashkova. Weak polynomial identities for the matrix algebras (Zentralblatt Math. 799.16017 Маth. Reviews 95c #16029).// Commun. in Algebra vol.21, 1993, брой 10, стр. 3779-3795, ISSN 0092-7872. (с импакт фактор: 0.306 /1993, каталог на списания с IF)
статия Drensky V.S., Ts.G. Rashkova. Varieties of metabelian Jordan algebras.// Serdica Math. J. vol.15, 1989, No 4, pp. 293-301, ISSN 1310-6600.
статия Rashkova Ts. PI-properties of a fourth order matrix superalgebra with involution.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2017, No 14, pp. 34-40, ISSN 1314-3077.
статия Rashkova Ts. Finitely generated Grassmann algebras - commutativity and computer approach.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2017, No 14, pp. 25-33, ISSN 1314-3077.
статия Rashkova Ts. PI-PROPERTIES OF SOME MATRIX ALGEBRAS WITH INVOLUTION.// Miskolc Mathematical Notes, 2015, No 16(2), pp. 1105-1116, ISSN 1787-2405. (Impact factor: 0.229 /2014, сайт на списанието)
статия Rashkova Ts. Teaching group theory via transformations.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 12, pp. 38-47, ISSN 1314-3077.
статия Rashkova Ts. The T-ideal of the X-figural matrix algebra.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No 11, pp. 7-13, ISSN 1314-3077.
статия Rashkova Ts. On some properties and special identities in the second order matrix algebra over Grassmann algebras (MR 3075494; РЖМат 13.10-13А.128).// Demonstratio Mathematica, 2013, брой XLV I (1), стр. 29-36, ISSN 0420-1213. (със SJR ранг: 0.15 /2013, www.scimagjr.com)
статия Rashkova Ts. Usage of the system Mathematica in teaching and learning number theory (РЖМат 15.08-13А.55, 16.01-01B.401, 15.01-13.Y.615).// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2013, брой 10, стр. 107-114, ISSN 1314-3077.
статия Rashkova Ts., A. Mihova. Vishne identities for M_2(G) and their computer realization by Mathematica (РЖМат 12.09-13А.158).// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2010, брой 7, стр. 30-37, ISSN 1311-9184.
статия Rashkova Ts., A. Mihova. Laws and identities for some upper triangular matrices (MR 2518225).// Miskolc Mathematical Notes vol. 10, 2009, No 1, pp. 55-67, ISSN 1787-2405. (Impact factor: 0.094 /2010, редакция на списанието)
статия Rashkova Ts., N. Danova. An application of the symmetric group in colouring objects.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2016, No 13, pp. 49-54, ISSN 1314-3077.
статия Rashkova Ts., P. Rashkov. Some remarks on Lie algebras and rings with automorphisms of finite order.// Известия на Съюза на учените - Русе сер. 5 Математика, информатика и физика, 2003, No 4, pp. 78-81, ISSN 1311-9184.
статия Rashkova, Ts. Identities of M_2(E) are identities for classes of subalgebras of M_n(E) as well.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 10, pp. 7-14, ISSN 1314-3077.
статия Rashkova, Ts. On the nilpotency in matrix algebras with Grassmann entries (MR 3014493).// Serdica Math. J., 2012, No 38, pp. 79-90, ISSN 1310-6600.
статия Rashkova, Ts. Grassmann algebra's PI-properties in matrix algebras with Grassmann entries.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 9, pp. 7-14, ISSN 1314-3077.
статия Rashkova, Ts. Matrix algebras over Grassmann algebras and their PI-structure.// Acta Universitatis Apulensis, Special Issue, 2011, No -, pp. 169-184, ISSN 1582-5329.
статия Rashkova, Ts. The Robson cubics for matrix algebras with involution (Zbl.1199.16045; MR 2409357; РЖМат 09.04-13А.149).// Acta Universitatis Apulensis, 2008, брой 15, стр. 341-351, ISSN 1582-5329.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.