РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 114
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the drying process of whole tobacco plants with longitudinal electric spark treatment of the stems.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 6-11
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Possibility for accerileration of the drying process of tobacco leaves with longitudinal electric-spark discharges.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 12-16
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the maturation and the drying of the tobacco with cross electric spark treatment of the stems on the root.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1996, No 12
статия Armyanov Nikola, Victor Bayev, Victor Savchuk, Michael Diprose, Silvia Stefanova, Tania Stoyanova, Nedyalko Nedyalkov. Basic treatment parameters in electric spark processing of plants and their impact upon its effectiveness.// Research Papers, “Agricultural Engineering “, vol. 31, 1999, No 3, pp. 67-82
статия Armyanov, N. K., M. F. Diprose, S. L. Stefanova, T. M. Stoynova, St. K. Dimitrova. An investigation into electrical treatment methods for the processing of tobacco leaves.// Journal of Agricultural Engineering Research “ , Vol. 76, 2000, No 2, pp. 197–203
статия Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Д. М. Драгиев. Обработка на тютюневи листа с електроискрови разряди.// Селскостопанска техника, 1987, брой 2, стр. 43-47
статия Армянов Н., Т. Стоянова, В. Джуров, Д. Киряков. Влияние на напрежението на обработка върху степента на поразяване на растителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 3, стр. 25-31
статия Армянов Н.К., Т.М. Стоянова, В. И. Джуров, В.Н.Савчук. Изследване на съпротивлението на растителната тъкан при напречна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1, стр. 28-34
статия Армянов Никола, Силвия Стефанова, Таня Стоянова, Таня Гачовска, Станка Димитрова. Обоснование системы электродов электроискровой установки для обработки листьев табака.// Research papers, “Agricultural Engineering “, vol. 31, 1999, брой 4, стр. 63-76
статия Армянов, Н. К., В. С. Русева, Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков. Изследване влиянието на напрежението на обработка и броя на разрядите върху ефективността на електроискровата обработка на тютюн и плевели.// Селскостопанска техника, 1996, брой 2, стр. 9-15
статия Армянов, Н. К., И. Й. Палов, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване на електрическото съпротивление на клубени на картофи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 8-12
статия Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова, В. С. Русева. Електрическа схема на агрегати за електроискрова обработка на тютюн.// Механизация на земеделието, 1996, брой 1, стр. 16-18
статия Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, С. К. Димитрова. Изследване влиянието на продължителността на въэдействието с електроискрови раэряди върху степента на поразяване на растителната тъкан и сушенето на тютюневи листа.// Растениевъдни науки, 1998, брой 8, стр. 597-601
статия Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска. Изследване разхода на енергия при подаването на тютюневите листа към електроискровата уредба.// Известия на Съюза на учените – Русе, 1/98, серия “Технически науки”, 1998, брой 1, стр. 51 – 53
статия Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Ст. К. Димитрова. Възможност за повишаване ефективността на електроискровата обработка на тютюневи листа.// “Известия на Съюза на учените – Русе” 1/’99, серия “Технически науки”, 1999, брой 2, стр. 62-65
статия Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска, Ст. К. Димитрова. Изследване влиянието на напрежението на обработка върху степента на поразяване на растителната тъкан при електроискрова обработка на тютюневи листа.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 19–23
статия Армянов, Н. К., С.Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, Т. К. Гачовска. Определяне параметрите на елементите на електрическа схема на електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа.// Електротехника и електроника, 1999, брой 1-2, стр. 45–49
статия Армянов, Н. К., Т. К. Гачовска, Г. Ив. Гачовски, Т. М. Стоянова, Ст. К. Димитрова, Н. А. Недялков. Електроискрова уредба за обработка на тютюневи листа с дозирано подаване на енергията.// Селскостопанска техника, 2001, брой 6
статия Армянов, Н. К., Т. К. Гачовска, Т. М. Стоянова, Н.А. Недялков. Изследване на надлъжната електрообработка на тютюневи листа тип Бърлей.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 39–45
статия Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. И. Джуров, В. Н. Савчук. Изследване на съпротивлението на растителната тъкан при напречна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1, стр. 28-34
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.