РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 51
студия Митков, Ат., П. Ненов, Д. Минков и Т. Тодоров. Апроксимиране на данни при функция на една променлива – програма ЕМРТ.- Русе :. Русе, Печатна база при ВТУ “Анг. Кънчев” – Русе,, 1982, стр. 79, ISBN 591-681-001-57.
студия Митков, Ат., Т. Тодоров, Й. Йосифов. БДС 11316-90. /ISO 2854/ Приложна статистика. Критерии параметрични за проверка на хипотези в статистическия контрол на качеството и надеждността.. София, Комитет по качеството, 1990, стр. 43, ISBN 519-22-658-562-01.
статия Mitkov, At., D. Minkov, K. Obrechkov, T. Todorov, M. Veleva, T. Totev. Оptimisation of PVC-Calender Film by Multifactorial Experimental Design..// Engineering Plasttics, 5, 1992, No vol 5, № 4, pp. 276-290
статия Velev M, L Ilieva, T Todorov. Modeling Photovoltaic Electricity Production in Bulgaria.// Entrepreneurship & Innovation Journal, 2012, No 4, pp. 75-87, ISSN 1314-0175.
статия Антонов, Г., Н. Армянов, Т. Тодоров, Н. Антонова, М. Топалов. Изследване относно влиянието на магнитното поле върху кълняемата енергия на семената и добива..// Селскостопанска техника, 1982, брой 5, стр. 17-22
статия Иванов, Ц., Ц. Цанков и Т. Тодоров. Универсални характеристики на дизелов двигателД-3900..// Депон. в ЦИНТИ, 1982, брой Нд3379
статия Йосифов Й.И., К.Братоев, Т. Тодоров. Изследване работните характеристики на вентилатор на зърнокомбайн “СК-5 Нива”.// Селскостопанска техника, 2003, брой №5-6
статия Минков, Д., Ат. Митков и Т. Тодоров. Робастный алгоритм для построения одного класса нелинейных регрессионных моделей..// Заводская лаборатория, 1986, брой 5, стр. 64-67
статия Митев, Г. и Т. Тодоров. Методи за проектиране на механизирани технологии в растениевъдството..// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия “Технически науки”, 1999, брой 1, стр. 4-10
статия Митков, Ат. и Т. Тодоров. Опитна проверка на някои теоретични резултати от кинематиката на плоските сита..// Селскостопанска техника, 2000, брой 1, стр. 33-35
статия Митков, Ат. и Т. Тодоров. Към кинематиката на плоските сита с праволинейни колебания..// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 3-7
статия Момчилова, Ан. и Т. Тодоров. Диагностика на координационните способности на ученици от начална училищна възраст..// Спорт & наука, 1996, брой 3-4, стр. 55-63
статия Недева, М., Т. Тодоров, Е. Димитров, Р. Тодорова. Хомогенност на температурното поле във вакуумна пещ с цилиндричен нагревател..// Известия на Съюза на учените Русе, Серия “Технически науки”, 2004, брой 5, стр. 25-28
статия Палов, И., Ю.Божкова, Ст. Стефанов, Ст. Палова, Т. Тодоров. Статистическа обработка на резултати от лабораторни изследвания на семена от памук предварително обработени в електромагнитно поле..// Науч. тр. ВТУ “Анг. Кънчев” – Русе, 22, 1990, № 11, с. 32-37., 1990, брой т. 22, серия, стр. 32-37
статия Папазов, М.. и Т. Тодоров. Изследване процеса на разрохкване на почвата с мотофреза..// Селскостопанска техника, 1996, брой 7-8, стр. 28-30
статия Събков, Х., Ив. Иванов, П. Зунев, Т. Тодоров. Изследване екстериора на козите като изходна база за обосноваване някои параметри на доилната инсталация.// “Селскостопанска техника”, 2007, брой 6
статия Събков, Х., Ив. Иванов, Т. Тодоров, П. Зунев. Обосноваване някои параметри на доилна инсталация за кози.// “Селскостопанска техника”, 2009, брой 3, стр. 32-39
статия Събков, Хр., И. Иванов, Е. Видинова, Т. Тодоров, П. Зунев. Изследване на някои експлоатационни показатели на доилна инсталация за кози - ДИК-24..// Селскостопанска техника, 2011, брой 6, стр. 30-37
статия Тодоров, Т., Ат. Митков, Д. Бекана, Й. Йосифов. Експериментално изучаване кинематиката на плоските сита..// Селскостопанска техника, 2000, брой 3, стр. 30-32
доклад Chobanov, P., S. Todorov, T. Todorov, Ch. Tomchev. Skeletal injuries in childhood – a prognosis for 2001.. IN: 17 th Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society (E.P.O.S.) and the Inaugural Meeting of the International Federation of Paediatric Orthopaedic Societies (I.F.P.O.S.), 1-4 April, Мадрид, 1998
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.