РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 55
статия Alipiev O., S. Marinov, T. Uzunov. Optimal tooth profile design of a gear shaper cutter when meshing with internal straight splines.// Mechanism and Machine Theory, 2018, No Vol.129, pp. 70-79, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2018, Scopus)
статия Bargazov E., Uzunov T., Alipiev О., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2018, No 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
статия E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM..// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2018, No 12, Issue 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
статия Mitev I, Uzunov Т. Scissors-type Load-Lifting Platform, Design Variants and Realization Problems.// MOTAUTO'98, 1998, No Volume II, pp. 200-204
статия Toni Uzunov, Stoyan Stoykov, Georgi Kenarov. Investigation methods of the influence of the times in transitional processes on the dynamic load for lifting device.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2010, No VIII, Fasc.1, pp. 189-192
статия Uzunov, Toni. Investigation of the influence of the length of the flexible element on the dynamic loading in lifting device.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2010, No VIII,Fasc. 3, pp. 180-184
статия Uzunov, Toni. Experimental determination of dynamic characteristics of electric wire rope hoist.// Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering, University Politehnica Timisoara, 2010, No III, Fasc. 1, pp. 113-116
статия Uzunov, Т. Concerning operating condition for a brake knot of an electric hoist motor.// International Virtual Journal “Machines, Technologies, Materials”, 2009, No III, iss.1-2, pp. 7-9
статия БАРГАЗОВ E., Т. УЗУНОВ, О. АЛИПИЕВ. Порталните кранове – развитие и перспективи.// Машиностроене и машинознание, 2016, брой 26, стр. 109-112, ISSN 1312-8612.
статия Баргазов Е, Т. Узунов, О. Алипиев и Д. Бортяков. Изследване на влиянието на дължината на хобота върху работата на порталните кранове.// Механика на машините, 2017, брой 118, стр. 106-110, ISSN 1312-8612.
статия Баргазов Е., Т. Узунов, О. Алипиев, С. Антонов и Д Бортяков. Изследване и оптимизация на системи за изменение на обсега на портални кранове.// Механика на машините, 2018, брой 120, стр. 16-20, ISSN 0861-9727.
статия Витлиемов, В.Г., Г.Г. Кенаров, Т.И. Узунов. Многокритериален синтез на постъпателно движение на тяло при преобразувано триене.// Механика на машините, Т. 14 (64), 2006, брой 3, стр. 100-104, ISSN 0861-9727.
статия Кенаров Г. ,Т. Узунов. Ограничител на товароподемност за електротелфери.// Сп."Механика на машините", ТУ - Варна, 2006, брой кн. 3, стр. 117 - 120, ISSN 0861-9727.
статия Маринов С., О. Алипиев, Т. Узунов. Относно избора на брой зъби на зъбодълбачните колела при формообразуване на вътрешни правостенни шлици.// Механика на машинитие, 2019, брой 123, стр. 100-107, ISSN 0861-9727.
статия Маринов, С., Алипиев, О., Узунов Т. Профилиране на зъбодълбачни колела за формообразуване на вътрешни правостенни шлици.// Механика на машините, 2018, брой 120, стр. 21-25, ISSN 0861-9727.
статия Стойков, С., Т. Узунов. Усъвършенстване на използван в практиката уравновесяващ механизъм на портални кранове.// Сп. „Механика на машините”, 2011, брой кн. 3, стр. 12-15, ISSN 0861-9727.
статия Узунов, Т. Обосноваване проектните технически параметри на автоматичен палетизатор за подреждане на хляб в ролпалети.// Сп. "Машиностроене и машинознание" , ТУ-Варна, 2009, брой 6, кн.2, стр. 11-14, ISSN 1312-8612.
статия Узунов, Т. Стенд за изследване на демпфери за телферни електродвигатели.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2008, брой 1, стр. 79-82, ISSN 0861-9727.
статия Узунов, Т. Определяне коефициента на коравина в осово направление на еластичната система на телферен електродвигател.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2008, брой 1, стр. 83-86, ISSN 0861-9727.
статия Узунов, Т. И. Определяне на динамични характеристики на гумени демпфиращи елементи при ударно натоварване.// Сп. "Механика на машините", ТУ-Варна, 2007, брой кн.2, стр. 92-95, ISSN 0861-9727.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.