РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 134
монография Kozhukharov St., Ts. Dimitrov, E. Barrachina, I. Calvet, D. Fraga, J. Carda. Recycling and Reuse of Materials, Chapter 1 - The Utilization of Waste Materials in the Glass and Ceramics Industries: Available Approaches and Technological Aspects. New York, Published by Nova Science Publishers, Editors: Marcus A. Holst and Tilde M. Kjeldsen, 2018, pp. 1-114 (eBook), ISBN 978-1-53613-467-4.
студия Нехризов Г., Г. Авдеев, Е. Тарасова, М. Тарасов, Р. Титоренкова, Н. Петрова, Б. Стамболийска, М. Рогожеров, Д. Янчева, Р. Кукева, П. Марков, Д. Нихтянова, Ц. Димитров, Р. Стоянова. Сравнителен анализ на пигменти, пигментирани мазилки и строителни материали, използвани при изграждането на тракийски култови съоръжения, Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, и. София, Академично издателство, 2017, стр. 84-105, ISBN 978-954-322-913-0.
статия Dimitrov T, E. Kashchieva, M. Doynov. Synthesis and structure of zircon ceramic pigments containing Cr, Fe and Cu chromophore elements.// Interceram, 2010, No 3-4, pp. 218-220
статия Dimitrov T, I. Markovska, M. Stancheva. Zircon ceramic pigments with different d-chromophore elements for the use in glazes for wall tiles.// Interceram, 2010, No 6, pp. 364-366
статия Dimitrov T. Synthesis and structure of zircon-based ceramic pigments containing Mn, Co, and Ni AS chromophoric elements.// Glass and Ceramics, 2011, No 67, 11-12, pp. 383-385, ISSN 0361-7610 (Print). (Impact factor: 0.473 /2011, Springer Link)
статия Dimitrov T., S. Kozhukharov, N. Velinov. Synthesis of pigments of Fe2O3- SiO2 system, with Ca, Mg, or Co oxide additions.// Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio, 2017, No 56, pp. 55-63
статия Dimitrov Ts., M. Doynov, M. Stancheva. Synthesis and study of garnet ceramic pigments in the system CaO.Cr2O3.SiO2.// Science and technologies, 2016, No Vol.VI, №4, pp. 48-52
статия Dimitrov Ts., S. Kozhukharov, N. Velinov. Synthesis of pigments of Fe2O3- SiO2 system, with Ca, Mg, or Co oxide additions.// Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio, 2017, No 56, pp. 55-63, ISSN 0366-3175. (Impact factor: 0.56 /2016, Elsevier sciencedirect)
статия Dimitrov Tz., L. Georgieva, S.Vassilev. Study of ceramic pigments from the ZrO2 – SiO2 - Fe2O3 system.// Bol. Soc. Esp. Ceram. y Vidrio, 2003, No 4, pp. 235-237
статия Doynov M, L. Bozadjiev, Tz. Dimitrov. Synthesis and study of ferrospinels.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2009, No 3, pp. 355-360
статия Doynov M., R. Bozadjiev, Tz. Dimitrov, L. Bozadjiev. Nano Spinel Powders and Pigments on Their Basis.// Oxidation Communications, 2011, No 3, pp. 726-730
статия Doynov M., Ts. Dimitrov, M. Kokkori. Synthesis of ceramics in different colors from industrial waste.// International Journal of Ecology, 2013, No Article ID 2, pp. 1-4
статия Doynov M., Ts. Dimitrov, S. Kozhukharov. Alternative technological approach for synthesis of ceramic pigments by waste materials recycling.// Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio, 2016, No Volume 55, I, pp. 63-70, ISSN 0366-3175.
статия Girginov Ch., I. Kanazirski, Ts.Dimitrov, V.Todorov. Electrolytic colouring of anodic alumina films in metal ions containing solution. Part two: Electrolytic colouring in CuSO4 containing solution.// Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 2012, No 2, pp. 193-196
статия Ibreva Ts., Ts. Dimitrov, I. Markovska, R. Titorenkova, I. Markovska, E Tacheva, O. Petrov. Synthesis and characterization of willemite ceramic pigments in the system xCoO.(2-x)ZnO. SiO2.// Bulgarian Chemical Communications, 2018, No 50 Special I, pp. 31-37, ISSN 0324-1130.
статия Kостов Р, Ц. Димитров, М. Дойнов. Колориметрични изследвания на нефрит.// Геология и минерални ресурси, 2013, брой 3, стр. 36-39
статия Markovska I., T. Dimitrov, L. Lyubchev, B. Bogdanov. Chemical resistant glass fibres prepared from natural materials.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2010, No 3, pp. 399-406
статия Stancheva M., Ts. Dimitrov. Synthesis of ytterbium selenite and selenide.// Eurasian Union of Scientists, Мonthly scientific journal, 2017, No 38 (Impact factor: 0.388 /2015, Global Impact Factor)
статия Sviretcova M., M. Doynov, Tz. Dimitrov. Glass-ceramics containing waste guard layer from facilities for hydropurification of diesel fractions.// Industrial Ceramics, 2010, No 1, pp. 1-5
статия Георгиева Л., Ц. Димитров. Получаване на цирконови керамични пигменти.// Техническа мисъл, 1999, брой 3,4, стр. 49-54
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.