РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 29
статия Белоев Хр., В. Стоянов, Д. Бекана. Икономическата криза и тенденции за устойчиво развитие в земеделието.// Селскостопанска техника, София, 2009, брой 4
статия Данев П., В. Стоянов, С. Стойков. Възстановяване на детайлите от бутало-цилиндровата група по координирани технологични маршрути.// “Селскостопанска техника”, год ХХVІ, 1989, брой 6, стр. 53-58
статия Кадикянов, Г., В. Стоянов, Е. Маринов. Повърхностна обработка на алуминиеви детайли от зeмеделската и транспортна техника.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2007, брой Серия 1, Том, стр. 72-74, ISSN 1311-106X.
статия Николов М., Стоянов В. Технология и уредба за вертикално вибродъгово наваряване на голямо габаритни детайли.// Механизация на земеделието, 1999, брой 8, стр. 14-15
статия Стоянов В., Бекана Д., Манев Н., Деликостов Т., Николов М. Ремонт, ремонтно производство – състояние и перспективи.// Известия на съюза на учените – Русе, серия Технически науки, 2000, No 1, pp. 104-106
статия Стоянов В., П. Данев. Почистване на метални детайли и изделия в разтопени основи и соли.// “Селскостопанска техника”, год ХХV, 1988, брой 2, стр. 77-82
доклад Danev P.S., V. Stoyanov. Obtaining of intermetal Fe-Sn componnds in multi-layered electrolytic cootings during annealing. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 119-123
доклад Kadikyanov G., V. Stoyanov, D. Bekana, E. Marinov. Study of Friction Coefficient between Parts of Aluminum and Iron Containing Alloys. IN: Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, 2010, pp. 337-341, ISBN 978-80-552-0390-4.
доклад Kalev V., P. Danev, V. Stoyanov. Microhardness of iron coatings obtained in a chloride elecrolite with additives of triethanolamine. IN: 8-th International Scientific Conference, AMME `99, Poland, 1999, pp. 273-277
доклад Данев П., В. Стоянов. Почистване на окисите на термообработени изделия в нискотемпературни стопилки на основи и соли. В: ЮНС на ВМЕИ, Варна, 1987
доклад Кадикянов, Г., В. Стоянов, Д. Любенов, Е. Маринов. Изследване стабилността на процеса за нанасяне на противозадирно покритие върху алуминиеви детайли от земеделската и транспортната техника. В: ЕКО Варна`11, Варна, 2011, стр. 213-217, ISBN 954-20-00030.
доклад Кадикянов, Г., В. Стоянов, Е. Маринов. Проблеми при анодиране на алуминиеви бутала от ДВГ. В: Trans&MOTAUTO’06, Варна, 2006, стр. 29-31
доклад Кадикянов, Г., Е. Маринов, В. Стоянов. Еволюция и трайност на съвременните бутала за ДВГ. В: НК при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2005, стр. 74-77, ISBN 1311-3321.
доклад Калев В., П. Данев, В. Стоянов. Структурни изменения настъпващи в желязно електролитно покритие след отгряване. В: НТК “Надежност-Ремонт-Експлоатация” Русе, Русе, 1998
доклад М.Николов, М.Стоянов, Н.Господинова. Производствено разработване на ремонтирани двигатели с модификатори на триене. В: Техника, технология и образование, Ямбол, 2010, стр. 48-53, ISBN 978-954-9999-54-9.
доклад Николов М., Тончев Г., Стоянов В. Повишаване трайността на ролкови транспортьори чрез вибродъгово наваряване в газови смеси. В: “Надеждност, Ремонт и Експлоатация на техниката”, серия 4, Русе, 1998, стр. 22-25
доклад Стоянов В., Бекана Д., Манев Н., Николов М. Изследване на остатъчния ресурс на фрикционни дискове от маслени съединители. В: “Юбилейна научна сесия 50 – години НИМЕСС”, том VII, серия 1, София, 1999, стр. 123-127
доклад Стоянов В., Бекана Д., Николов М . Перспективи на ремонта и възстановяването на детайли. В: РЕТЕХ-Варна, Варна, 2001, стр. 27-33
доклад Стоянов В., Николов М. Осигуряване на надеждността при ремонта на техниката. В: “Надеждност, 96”, част III, София, 1996, стр. 19-22
доклад Стоянов В., Николов М., Кангалов Пл. Технология за ремонт на зъбни помпи от силова хидравлика тип НШ-К. В: Надеждност, Ремонт и Експлоатация на техниката”, серия 5, Русе, 1998, стр. 19-24
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.