РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 6 от общо 6
доклад Ivaylo Stoyanov, Vasil Ivanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova. Modelling the Operating Mode of Power Electronic Inverters of Electrical Energy, Used in PV Systems. IN: Годишник на Технически Университет - София, том 67, книга 1, 2017, София, Технически университет-София, 2017, pp. 123-129, ISBN ISSN 1311-0829.
доклад Ivaylo Stoyanov, Vasil Ivanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova. Evaluation of Electrical Energy Production from a Low Power PV System. IN: Годишник на Технически Университет - София, том 67, книга 1, 2017, София, Технически Университет - София, 2017, pp. 131-136, ISBN ISSN 1311-0829.
доклад Васил Иванов, Ивайло Стоянов. ИЗСЛЕДВАНЕ НИВОТО НА ПУЛСАЦИИ НА ИНВЕРТОР DC/DC ОТ ПОНИЖАВАЩ ВИД. В: Университет „проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Годишник, ТОМ ХLIV, КНИГА 1, 2015, Технически и природни науки, Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, 2015, стр. 66-69, ISBN 1312-1359.
доклад Васил Иванов, Ивайло Стоянов, Людмил Михайлов. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТОЧКАТА НА МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЧРЕЗ DC/DC ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ. В: Международна научна конференция УНИТЕХ2015, ТОМ I, Технически университет Габрово, Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, 2015, стр. I-203 - I-207, ISBN ISSN 1313-230X.
доклад Иванов В., И. Стоянов, Л.Михайлов. Изследване нивото на пулсации на импулсен преобразувател на енергия от понижаващ вид. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 3.1, Русе, Университетски издателски център, 2015, стр. 174-179, ISBN 1311-3321.
доклад Стоянов, И., В. Иванов, Л. Михайлов. Модел на фотоволтаичен модул в програмна среда MATLAB/ SIMULINK. В: Международна научна конференция УНИТЕХ 2016, Том I, Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, 2016, стр. I-129 - I-132, ISBN 1313-230X.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.