РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 49
статия Dimitrov, V. B. Technique for the valuation of the results in measuring the radial beat of the gear ring of gear wheels.// MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ELSVIER SCIENCE S.A, 2000, No 1-2
статия Dimitrov, V. В. Valuation of the amplitude frequency of the radial beat of the gear-wheel through digital filtration.// MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ELSVIER SCIENCE S.A, 2000, No 1-2
статия Димитров В.Б., А.И.Букев. Методика за синтез и моделиране на пренастройваем лентов цифров филтьр (ПЛЦФ) за оценка на поелементните грешки на зъбни колела.// Машиностроене, 1997, брой 9, стр. 152
статия Димитров В.Б., Г.Карабенчев. Ултразвуков сензор на ниво.// Електротехника и Електроника (“Е+Е”), 1999, брой 1-2, стр. 36-38
статия Димитров В.Б., Ст.Пседерски. Методика за оценка на резултатите при измерванията на радиалното биене на зъбни колела, сп..// Машиностроене, 1997, брой 10-11, стр. 178-179
статия Димитров В.Б., Ст.Пседерски. Методика за определяне на основните характеристики на електронна измервателна система за контрол на радиалното биене на зъбни колела.// Машиностроене, 1997, брой 10-11, стр. 187-188
статия Димитров, В. Б. Електронна система за контрол и управление на пещ за термообработка.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2000, брой 1
статия Димитров, В. Б. Система за автоматизация на процеса на центроване на голямогабаритни ротационни детайли.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2000, брой 1, стр. 162-164
статия Димитров, В. Б. Информационна измервателна система за контрол на радиалното биене на зъбния венец на зъбните колела.// Машиностроене, 1997, брой 1-2, стр. 19-20
статия Димитров, В. Б. Система за измерване и контрол по три координатни оси, разработена на базата на едночипов микрокомпютър I 8751.// Машиностроене, 1997, брой 7-8, стр. 104 -105
статия Димитров, В. Б. Оценка на амплитудно-честотния характер на радиалното биене на зъбния венец на зъбни колела чрез цифрова филтрация.// Машиностроене, 1997, брой 3-4, стр. 36-37
статия Димитров, В. Б. Програмно осигуряване на система за измерване и контрол по три координатни оси, разработена на базата на едночипов микрокомпютър I 8751.// Машиностроене, 1997, брой 9, стр. 159-160
статия Евстатиева Н., В. Димитров, Г. Георгиев. Алгоритми и структурна схема на система за моделиране на процеса сушене в разпръсквателна сушилня.// Електротехника и електроника, 2008, брой 3-4, стр. 15-21, ISSN 0861-4717.
статия Леви А., В.Димитров, Н.Евстатиева. Електронна система за управление на процесите в сушилен шкаф.// Електротехника и електроника, 2006, брой 11-12, стр. 11-15, ISSN 0861-4717.
доклад Zaharieva Sn. A. Levi V. Mutkov V. Dimitrov S.Kadirova, V. Zhelyazova. ASSESSMENT OF ACCURACY CLASS OF ELECTRONIC SYSTEM FOR MONITORING OF COMPLEX AND DIFFERENTIATED GEOMETRICAL PARAMETERS OF ROLLING SHAPED METAL PROFILES. IN: III International scientific conference, University press, 2014, pp. 56-63
доклад Андреев Хр., В.Димитров. Система за контрол на диаметри и определяне на отклоненията от правилната им геометрична форма. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”,том 38 серия 3, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2001, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
доклад Борисов Б, В. Димитров. Фазорегулиращо устройство.. В: Научни трудове том 37, серия 3, РУ „А. Кънчев, 1999
доклад Борисов Б.Н., В.Б.Димитров. Фазорегулиращо устройство. В: Научни трудове” на РУ “А. Кьнчев”, том 37,серия 3, Русе, РУ"А.Кънчев", 1999, стр. 182-185
доклад Димитров В., А.Леви. Система за следене и управление на процесите на разкройваща машина за хартия. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 44 серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 148-151, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров В., А.Леви. Уред за измерване на отклонение от равнинност и праволинейност. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 44 серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2005, стр. 152-154, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.