РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 54
статия Русева Й., В. Иванов. Изследване на разреждането в пълнителния тръбопровод на двигател свътрешно горене.// Електротехника и електроника, 1992, брой 1-2, стр. 39-40, ISSN 621.317.39.
доклад Krastev, G., Stanchev, H., Ivanov, V. Idle speed control for improving petrol engine performances. IN: ESFA’98, 5-6 Nov, Busharest, Romania, 1998, pp. 348
доклад Russeva, J. Stanchev, H., Ivanov, V. Some problems, concerning the identification of knock combustion in petrol engines. IN: CONAT 1999, Brashov, Romania, 1999, pp. CD-issue
доклад Russeva, J., Stanchev, H., Ivanov, V. Spark advance angle control under knock conditions. IN: CONAT 1999, Brashov, Romania, 1999, pp. CD Issue
доклад Иванов В., Г. Кръстев, Х. Станчев. Някои проблеми при разработване на електронна система за управление на карбураторен двигател на празен ход. В: Научна конференция с международно участие ТИАТ*90, Шумен, 1990, стр. 7с.
доклад Иванов в., Й. Русева, Т. Тончев, С. Иванов. Проблеми при идентифициране на детонационното горене. В: Научна конференция ТИАТ*88, Шумен, 1988, стр. 6с
доклад Иванов В., Й. Русева, Х. Станчев. Управление зажиганием в карбюраторном двигателе при детонационном сгорании. В: MOTORSIMPO*90, Високи Татри, ЧССР, 1990, стр. 7с
доклад Иванов В., Й. Русева, Х. Станчев. Приложение на метода за планиране на експеримента за определяне на корекциите на ъгала на изпреварване на запалването в режим на детонационно горене. В: Научна конференция ТИАТ*88, Шумен, 1988, стр. 5с
доклад Иванов В., Х. Станчев, Г. Кръстев. Изпълнителен механизъм за управление работата на празен ход на карбураторен двигател. В: Юбилейна научна сесия с международно участие "25 години катедра ДВГ" на ВМЕИ - Варна, Варна, 1990, стр. 8с.
доклад Иванов В., Х. Станчев, Л. Илиев. Идентификация на детонацията в карбураторен двигател във връзка с разработвнето на електронна система за управление на запалването с обратна връзка по детонация. В: Научни трудове на ВТУ "А Кънчев", Русе, 1986, стр. 85-89
доклад Иванов Ц., С. Станчев, В. Иванов. Изследване характеристиката на впръскване на горивото на дизелов двигател Д1800. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XXI, серия 2 "Двигатели, автомобили, трактори и кари", Русе, 1979, стр. 59-62
доклад Иванов Ц., С. Станчев, Ц. Цанков, В. Иванов. Работен процес на дизелов двигател Д1800 при работа с горивонагнетателна помпа WZM. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XXI, серия 2 "Двигатели, автомобили, трактори и кари", Русе, 1979, стр. 51-54
доклад Иванов Ц., Ц. Цанков, В. Иванов. Влияние на параметрите на въздуха при всукване върху основните показатели на тракторен дизелов двигател. В: Юбилейна научна сесия на ВНВУ "В. Левски", В. Търново, 1979, стр. 5с.
доклад Илиев Л. Х. Станчев, В. Иванов. Възможности на високоенергийната запалителна система (ВЕЗС) за подобряване горивната икономичност на бензиновите двигатели при ограничаване токсичността на отработилите газове. В: Научно-практическа конференция по опазване на околната среда, Каварна, 1985, стр. 37-46
доклад Илиев Л., Б. Осиковски, В. Иванов. Изследване на електронен комутатор на високоенергийна запалителна система. В: Пети симпозиум с международно участие СИЕЛА*83, Пловдив, 1983, стр. 285-290
доклад Илиев Л., В. Иванов, Х. Станчев, М. Младенов. Изследване на двигател ГАЗ-53, комплектован с високоенергийна запалителна система. В: Юбилейна научна сесия ВМЕИ, София, 1985, стр. 7с
доклад Илиев Л., В. Иванов, Х. Станчев, М. Младенов, Б. Христов. Изследване на карбураторен двигател за определяне на основната програма за управление на ъгъла на изпреварване на запалването. В: Научни трудове на ВТУ "А Кънчев", Русе, 1984, стр. 33-37
доклад Илиев Л., Г. Ангелов, В. Иванов. Електронно управляващо устройство на запалителна система на двигатели с вътрешно горене. В: Научни трудове на ВТУ "А Кънчев", Русе, 1981, стр. 111-114
доклад Илиев Л., Г. Ангелов, Й. Русева, В. Иванов. Проблеми на разработването на електронна система за управление на ъгъла на изпреварвне на запалването и параметрите на електрическата искра на бензинов двигател. В: Пети симпозиум с международно участие СИЕЛА*83, Пловдив, 1983, стр. 280-284
доклад Илиев Л., Г. Ангелов, Й. Русева, В. Иванов. Микропроцесорно устройство за управление на ъгъла на изпреварване на запалването и времето за натрупване на енергия в запалителната бобина. В: Семинар на секция ДВГ към НТС по машиностроене, София, 1982, стр. 10с
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.