РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 31
статия Angelova E., Dzhadzhev. A new approach to automated design of a minimum mass cardan coupling..// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific-technical union of mechanical engineering, 2015, No 20, pp. 71-74, ISSN 1310-3946.
статия Динев Г., Джаджев В. Оценяване на качеството на зъбни колела от колоосни редуктори.// Международен виртуален журнал ”Машини,технологии,материали", 2008, брой .4-5, стр. 19-22.
статия Динев Г.,В.Джаджев. Видове повреди на зъбните колела от колоосни редуктори на електрическите локомотиви..// Железопътен транспорт, 2003, брой 4, ISSN ххххххх.
статия Динев Г.,В.Джаджев. Повреди в предавателния механизъм на електрическите локомотиви.// Железопътен транспорт, 2003, брой 7-8, ISSN хххххх.
доклад Dinev, G.,V.Djadjev,. Geometrical modeling of variants of gear from tractive reducer.. IN: 13th International conference on MECHANICAL ENGINEERING, Slovak University of Technology in Bratislava, 2010
доклад Джаджев В. Нов подход при автоматизирано проектиране на карданов съединител с минимална маса - част втора.. В: НК на РУ& СУ, Русе, 2015
доклад Джаджев В. Поява и развитие на кардановия съединител,част втора. В: Научна конференция РУ & СУ 14, Русе, 2014
доклад Джаджев В.,Ангелова E. Поява и развитие на кардановия съединител,част първа.. В: Научна конференция РУ & СУ 14, Русе, 2014
доклад Джаджев В.,Г.Динев. Относно връзката между аксонометричното проектиране и пространственото мислене при обучението на чуждестранните студенти. В: Юбилейна научна сесия посветена на 75 г. от рождението на Н.Й.Вапцаров, ВНВМУ "Н.Вапцаров"-Варна, 1985
доклад Джаджев, В. Някои проблеми в обучението по машинознание на чуждестранните студенти от подготвителния курс при ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе. В: Научно-практически семинар "Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението начуждестранните студенти", ВТУ-Русе, 1984
доклад Динев Г.,В.Джаджев. Обосноваване на методи за диагностика и контрол на колоосни редуктори. В: 7 МНТК по напредничави производствениоперации-АМО"2006,Сборник с доклади, Созопол, 2006, стр. 120-124
доклад Динев Г.,В.Джаджев. Някои виждания относно оценяване на знанията по инженерно-графични дисциплини. В: Юбилейна научна конференция ТУ-Пловдив.Сборник т.13, ТУ-Пловдив, 2006, стр. 31-36
доклад Динев Г.,В.Джаджев. Относно повишаването на обективността на контрола на качеството в обучението. В: 10 юбилейна национална научно-практическа конференция с международно участие "Качеството за по-добър живот", София, 1999
доклад Динев Г.,В.Джаджев. Относно ролята на подготвителния курс по проекционно чертане за работата на чуждестранните студенти във ВТУЗ. В: Юбилейна научна сесия "40 години ВНВУ"Г.Бенковски", Долна Митрополия, 1985
доклад Динев Г.,В.Джаджев. Техническите срадства за обучение в упражненията потехническо чертане. В: Научно-практическа конференция, ВТУ-Русе, 1982
доклад Енчева В., Н. Николов ,В. Джаджев, К.Каменов. Олимпиада по техническо чертане- анализ и препоръки. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 41, серия 4, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 166-169
доклад Ненов П.,E.Ангелова,В.Джаджев,В.Ронкова. Модел за електронно обучение по дисциплината машинни елементи,част лабораторни упражнения.. В: Национална конференция по Машиностроене и Машинознание, Варна, Машиностроене и машинознание, 2015, стр. 95-98, ISBN ISSN 1312-8612.
доклад Пантилеев П., В. Джаджев. Възможности за повишаване на работоспособността на зъбни колела от колоосни редуктори. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ ТОМ 44, СЕРИЯ 4 “ Транспорт и машинознание”, РУ – “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. 165 - 169, ISBN 1311-3321.
доклад Пантилеев П.,В.Джаджев. Изменение в геометрията на конични повърхнини , обработени с радиални профилни ножове. В: научни трудове на Русенския университет, т.48,сер.4, Печ.база на РУ, 2009, стр. 171-174, ISBN 1311-3321.
доклад Пантилеев П.,В.Джаджев. Профилиране на призматични радиални профилни ножове за обработване на конични повърхнини. В: научни трудове на Русенския университет, т.48,сер.4, Печ.база на РУ, Русе, 2009, стр. 175-179, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.