РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 82
студия Dzhurov V. Radiolocation parameter determination of blasting materials. Ruse, Proceedings of the Union of Scientisis- Ruse, Book 5, Mathematics, Informatics and Physics, Vol12, 2015, pp. 131-147, ISBN 1314-3077.
студия Dzhurov V., M. Kostova, K. Dzhurov. Application of Probability Neural Networks for Classification of Explosives with Blasting Action. Mathematics in Industry, Chapter Six- Network Applications in Industry, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 254-285., ISBN (10)1-4438-6401-3.
статия Djurov V, M.Kostova. I.Georgiev. A MATHEMATICAL MODEL SYSTEM FOR RADIOLOCATIONAL IMAGE RECONSTRUCTION OF DYNAMIC OBJECT WITH LOW RADIOLOCATIONAL VISIBILITY.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2012, No 9, pp. 35-40, ISSN 1314-3077.
статия Djurov V., M. Kostova. Emulator for Dynamic Objects with Low-Efficient Effective Reflective Surface.// International Journal of Neural Networks and Aplications, 2013, No 2
статия Djurov V., M. Kostova. Intelligent Approach for Determinig the Type of Dynamic Objects with Low Effective Reflecting Surface.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2011, No 4, Number 1, pp. 113-117, ISSN 0974-6048.
статия Djurov V., M. Kostova. Application of Fuzzy Logic for Examination of the Information of Objects’ Dynamic Characteristics with Low-Effective Reflective Surface.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2010, No 3, №2, pp. 43-63, ISSN 0974-6048.
статия Djurov, V. Application of Hybrid Neural Network for Quick Choice of Frequent Range for Objekts with Plasma Cover.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2010, No Vol.3, №2, pp. 63-65, ISSN 0974-6048.
статия Dzhurov V. APPLICATION OF SUMMARIZED FUNCTIONS FOR INFORMATION SOURCE PROTECTION.// Journal Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 51-56, ISSN 1314-6289.
статия Jeliazov P. M.Kostova,V.Djurov. Possibilitics for Appliance of Artificial Intelligence Using the Radioholographic Method in the Systems for Recognition.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 56-60, ISSN 0861-0797.
статия Kostova M. ,V. Djurov, A. Slavova, A. Tsakoumis, V. Mladenov. Рrocessing of Radioholographic Image with CNN Neural Network.// WSEAS Transactions on Signal Processing, 2005, No 1, pp. 67-72, ISSN 1790-5022.
статия Kostova M., V. Djurov. Inteligent Approaches for Radiolocational Monitoring.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2009, No 2, №1, pp. 19-22, ISSN 0974-6048.
статия Kostova M., V. Dzhurov. Аpplication of BPN and LVQ Neural Networks for Radioholography Image Recognition.// Aerospace Research in Bulgaria, 2007, No 21, pp. 132-149, ISSN 1313-0927.
статия Kostova M.,V. Djurov. Intelligent Аpproach to Determine the Тype of Оbjects with Low Effective Reflective Surface, built in Stealth Technology.// WSEAS TRANSACTIONS on CIRCUITS and SYSTEMS, 2012, брой 7, стр. 237-247, ISSN E-2224-266X.
статия Kostova М., V. Djurov. Intelligent Agorithms, Based on Neural Network and Expert System for Recognition of Dynamic Object.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2008, No 1,№2, pp. 41-45, ISSN 0974-6048.
статия Kostova, M., V.djurov. Application of Fuzzy Logic in the Quality of а Fuzzy Inference for Optimizing Input Data at Identifying Dynamic Target.// Neural Networks and Applications, 2008, брой 1(1), стр. 17-22, ISSN 0974-6048.
статия Todorov V.,I. Dimov, V. Dzhurov. Adaptive Monte Carlo and Importance Sampling algorithms for multidimensional integrals of smoot functions.// JORNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2017, No 12, ISSN EBSCO,USA.
статия Todorov V.,V.Dzhurov, P. Stojanov, A. Angelov. LATIN HIPERCUBE AND IMPORTANCE SAMPLING ALGORITAMS FOR MULTIDIMENSIONAL INTEGGRALS.// ASSOCIATION SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2016, No 10, ISSN IBSCO USA.
статия Todorov V.,V.Dzhurov, V.Dimitrov. A COMPARISON OF QUASI MONTE KARLO METHODS BASED ON FAURE AND SOBOL SEQUINTEGRALSENCES FOR COMPUTATION OF MULTIDIMENSIONAL.// JORNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2017, No 12, ISSN EBSCO, USA.
статия Zhelyazov P., V. Dzhurov, G. Karabenchev , L.Hristova. Fresnel zones Application for communinication by Satellite Radiotelevision System(SRTS).// Annual School Lectures, 1999, No 1, pp. 99-104, ISSN 0861-0797.
статия Армянов Н., Т. Стоянова, В. Джуров, Д. Киряков. Влияние на напрежението на обработка върху степента на поразяване на растителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 3, стр. 25-31
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.