РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 48
статия Cheshankov, B.I., V.S. Bozdouganova, I.V. Ivanov, V.G. Vitliemov. Multi-objective motion synthesis of a rolling sphere in a rectilinear chute-conveyor with transformed dry friction.// TECHNISCHE MECHANIK, 2012, No Vol. 32, No., pp. 684-697, ISSN 0232-3869.
статия Боздуганова В., М. Тодоров . Сравнително изследване на собствените стойности на елементните коравинни матрици на правоъгълен четиривъзлов деформационен и хибриден елементи.// Механика на машините, Т. 13 (56), 2005, брой 2, стр. 46-49, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова В., М. Тодоров. Изследване на четириъгълни макроелементи, получени по хибриден и модифициран силов метод.// Механика на машините, Т. 15 (68), 2007, брой 2, стр. 179-183, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова В., М. Тодоров. Спектрални характеристики на коравинната матрица на четириъгълни хибридни крайни елементи в напрежения.// Механика на машините, Т. 14 (63), 2006, брой 2, стр. 44-47, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова В., М. Тодоров. Определяне на концентрацията на напреженията чрез хибриден краен елемент с кръгов отвор при температурно въздействие и при натоварване с инерционни сили.// Механика на машините, Т. 7 (25), 1999, брой 1, стр. 59-64, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова В., М.Тодоров. Уточняване на напреженията при моделиране с метода на крайните елементи..// Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, 1996, брой 9
статия Боздуганова В., М.Тодоров. Относно някои възможности за изглаждане на първата производна на преместванията при метода на крайните елементи.// Механика на машините, 1995, брой 11
статия Боздуганова В., Т. Пенчев, И. Иванов. Моделиране с метода на крайните елементи на високоскоростна пластична деформация при сплескване.// Механика на машините,том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 17-21, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В. Класификация на формите на напреженията, използвани в хибридни крайни елементи в напрежения.// Механика на машините, Т. 16 (73), 2008, брой 1, стр. 77–83, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В. Чувствителност на четириъгълни крайни елементи при измене¬ние на формата им.// Механика на машините, Т. 16 (74), 2008, брой 2, стр. 60–63, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В. С., С. П. Стоянов, В. Г. Витлиемов. Нелинейни трептения на математично махало с променлива дължина и подвижно окачване.// Механика на машините, том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 47-50, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В. С., С. П. Стоянов, В. Г. Витлиемов. Математично махало с променлива дължина и подвижно окачване като симулатор на люлка.// Механика на машините, том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 51-54, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част II. Резултати.// Механика на машините, 2013, брой Т. 21 (100), стр. 21-25, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Mногокритериална оптимизация на параметрични трептения на двойно махало.// Механика на машините, 2013, брой Т. 21 (100), стр. 26-31, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов, Ю.А. Ангелов. Динамика на люлеене с превъртане (kiiking).// Механика на машините, 2015, брой 23 (110), стр. 16-21, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Многокритериален синтез на амортизационно окачване на махало с променлива дължина. Част I. Оптимизационен модел.// Механика на машините, Т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 17-20, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Трептения на двумасова дискретна механична система с двупараметрично възбуждане.// Механика на машините, Т. 20 (96), 2012, брой 1, стр. 83-87, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В.С., В.Г. Витлиемов. Динамика на махало с променлива дължина и сухо триене като симулатор на люлка.// Механика на машините, Т. 17 (82), 2009, брой 3, стр. 45-48, ISSN 0861-9727.
статия Витлиемов, В.Г., В.С. Боздуганова. Многокритериална оптимизация на двупараметрично възбуждане на махало с променлива дължина и сухо триене като симулатор на люлка.// Механика на машините, Т. 18 (86), 2010, брой 2, стр. 37-41, ISSN 0861-9727.
статия Джоу, П., В.С. Боздуганова, В.Г. Витлиемов. Динамика на махало с променлива дължина и сухо триене.// Механика на машините, Т. 17 (82), 2009, брой 3, стр. 41-44, ISSN 0861-9727.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.