РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 20
статия Zheliyazova V., K. Shtereva. Optimization of the electrical parameters of silicon heterojunction solar cells.// Agricultural Engineering, 2013, No 3, pp. 11-18, ISSN 0554-5587.
статия Желязова В.М., И.Б. Николаев. „Алгоритъм за защита на информацията в автоматизирани системи”.// „Journal scientific and applied research”, 2012, брой 1, стр. 35-40, ISSN 1314-6289.
доклад Shtereva K. S., V. M. Zhelyazova, V. Tvarozek. OPTIMIZATION OF ZNO TRANSPARENT CONTACT ELECTRODES FOR THIN FILM SOLAR CELLS. IN: Proceedings of ADEPT, University of Zilina, Slovakia, University of Zilina, Slovakia, 2014, pp. 87-90, ISBN 978-80-554-0881-1.
доклад Shtereva K., V.M.Zhelyazova. CIGS thin film solar cells optimization. IN: Национален форум "Електроника" 2015, Национален дом на науката и техниката, гр София, ул. "Раковски" 108, 2015, pp. 62-66, ISBN 1314-8605.
доклад Zaharieva Sn. A. Levi V. Mutkov V. Dimitrov S.Kadirova, V. Zhelyazova. ASSESSMENT OF ACCURACY CLASS OF ELECTRONIC SYSTEM FOR MONITORING OF COMPLEX AND DIFFERENTIATED GEOMETRICAL PARAMETERS OF ROLLING SHAPED METAL PROFILES. IN: III International scientific conference, University press, 2014, pp. 56-63
доклад Zheliyazova V., K. Shtereva. Influence of the back surface field layer on the parameters of heterojunction silicon solar cells. IN: XII National conference with internacional participation “ELECTRONICA 2014”, National Science and Technical Centre 108 Rakovski Str., 1000 Sofia, Bulgaria, 2014, pp. 102-107, ISBN 1313-3985.
доклад Zhelyazova V. M. , A. S. Levi, A. D. Bawazir. COMPUTER SIMULATOR AFORS-HET-MODELING AND SIMULATION OF SEMICONDUCTOR SOLAR CELLS. IN: III International scientific conference "Science, education and innovation", University press, 2014, pp. in print
доклад Zhelyazova V., A. Bawazir, V. Dimov, K. Shtereva. Application of Dimensional Analysis and Similarity Theory for Physical Modeling and Simulation of Photovoltaic Cells. IN: Proceedings of the Union of Scientists - Rousse. International Scientific Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE’2013), Rousse, 2013, pp. 436-442, ISBN 1311-9974.
доклад Zhelyazova V., K. Shtereva. Optimization of the parameters of solar cells through numerical simulations. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Ruse, International Scientific Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE’2013), 2013, pp. 488-495, ISBN 1311-9974.
доклад Zhelyazova V.M., K. Shtereva. Modeling dependency of solar cell energy production on materials and device structure. IN: Proceedings of the union of scientists, Ruse, Sixth International conference "Energy efficiency and agricultural engineering", (EE&AE'2015), Ruse, Bulgaria, 2015, pp. 303-308, ISBN 1311-9974.
доклад Бауазир А. Д., В. М. Желязова, В. Й. Димов, Кр. С. Щерева. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ХОМОПРЕХОДНИ АМОРФНИ СИЛИЦИЕВИ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА НА ПОДОБИЕ И КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ. В: Трета международна научна конференция "Наука, образование, иновации", т. II, Шумен, Университетско издателство, 2014, стр. т. II, стр. 48-55, ISBN 978-954-577-969-5.
доклад Желязов М.П., В.М.Желязова. Управляеми усилватели с подобрени параметри. В: Сборник научни доклади на юбилеен международен конгрес наука, образование, технологии, Шумен, Университетско издателство, 2012, стр. 217-221, ISBN 978-954-577-654-0.
доклад Желязов М.П. , В. М. Желязова. Измерване на малки изменения на разликата във фазите в СВЧ диапазон. В: Сборник трудове на НС НВУ “В. Левски”, Шумен, 2006
доклад Желязов М.П. , В.М.Желязова. Възможности за мониторинг на хидрометеори с радиолокационна станция от милиметров диапазон. В: Сборник научни доклади на втора юбилейна маждународна научна конференция 2011 посветена на, Шумен, 2011, стр. 29-32, ISBN 978-954-8557-11-5.
доклад Желязов П. М., В.М.Желязова. Линейни устройства за обработка с активни RC – четириполюсници. В: Сборник научни доклади на втора юбилейна маждународна научна конференция 2011 посветена на "50 години от полета на Юри Гагарин", Шумен, "Добри Войников"-Шумен, 2011, стр. 6-11, ISBN 978-954-8557-11-5.
доклад Желязова В., Г. Господинов, А.Бауазир, В. Мутков, Я. Нейков, Кр. Щерева. Прототип на устройство за изследване параметрите на фотоволтаични елементи. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев, Русе, 2013, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
доклад Желязова В.М. Обзор и оценка на фотоволтаичните технологии. В: Сборник научни доклади на юбилеен международен конгрес наука, образование, технологии " 40 години България - космическа държава", Шумен, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", 2012, стр. 222-230, ISBN 978-954-577-654-0.
доклад Желязова, Веляна М. Синтезиране на оптимални схеми на ARC – звена от четвърти порядък. В: сборник научни доклади на втора юбилейна маждународна научна конференция 2011 посветена на "50 години от полета на Юри Гагарин", Шумен, "Добри Войников"-Шумен, 2011, стр. 12-16, ISBN 978-954-8557-11-5.
доклад Леви А. , Сн. Захариева, В. Желязова. Проектиране на оптимални инверсни равновълнови филтри. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 110-113, ISBN 1311-3321.
доклад Леви А., Сн. Захариева, В. Желязова. Изследване на един клас кондуктометри с честотен изход при минимално усилване в контура на обратната връзка. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.