РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 31
статия Petrov, V.N., G.K.Gabrovski. A Mechano-Mathematical Model ofв Balancing Spring Suspension with Asymmetric Springs.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Bulg.Acad.Sci., Vol.24, 1993, No 3, pp. 97-101, ISSN 0861-6663.
статия Stancheva N., V. Petrov. Analysis of Systems for Control of Energy Efficiency of Mobile Machines.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, Technologies, Materials”, 2012, No 6, pp. 58-61, ISSN 1313-0226.
статия Stancheva N., V. Petrov. Intelligent Computer System for Control of Energy Efficiency of Mobile Machines.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, Technologies, Materials”, 2012, No 2, pp. 22-25, ISSN 1313-0226.
статия В.Петров, Г.Габровски. Влияние на инерционните характеристики на превозвания товар върху някои експлоатационни свойства на механичната система влекач-полуремарке.// Механика на машините, т.1(1), 1993, брой 1, стр. 77-8О, ISSN 0861-9727.
статия Петров, В., Р. Иванов, Д. Иванова, Н. Станчева. Многофакторно изследване на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия.// Известия на съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 2013, брой X, стр. 74-78, ISSN 1311-106X.
статия Петров, В.Н., Г.К.Габровски. Изграждане на многокритериална оценъчна система за експлоатационните свойства на автомобилен влекач с полуремарке.// Механика на машините, т. 11(46), 2003, брой 2, стр. 87-90, ISSN 0861-9727.
статия Петров, В.Н., Г.К.Габровски. Влияние на линейната несиметричност в дължините на ресорите на балансирното окачване върху експлоатационните свойства на тежкотоварно автомобилно полуремарке.// Механика на машините, т. 2(7), 1994, брой 3, стр. 47-52, ISSN 0861-9727.
статия Станчева Н., В. Петров. Интелигентна компютърна система за контрол на енергийната ефективност на мобилни машини.// Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, Година ХІХ, 2011, брой 5 (125), стр. 52-55, ISSN 1310-3946.
доклад Petrov V., N. Stancheva, R. Ivanov, D.Stanchev. An Investigation of the Idle Running Losses in Tractor Transmissions. IN: Proceedings of the 3RD International Conference POWER TRANSMISSIONS ’09, Kallithea, Greece, 2009, pp. 611-615, ISBN 978-960-243-662-2.
доклад Stancheva N., V. Petrov. Energy Efficiency of Transport and Agricultural Machines. IN: INMATEH – Agricultural Engineering, Bucharest, INMA-Bucharest, 2011, pp. 71-76, ISBN 2068 – 2239.
доклад В. Петров, Н. Станчева, Д. Станчев. Относно методиката за изследване на загубите на празен ход в тракторните трансмисии. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2007, стр. 311-315, ISBN 1311-332.
доклад В. Петров, Р. Иванов, Н. Станчева, Д. Станчев. Експериментално изследване на загубите в тракторна трансмисия. В: Сборник доклади на XV научно-техническа конференция с международно участие, Варна, т. 16, 2009, стр. 132-141, ISBN 954-20-00030.
доклад В.Петров, Г.Габровски. Влияние на несиметричността на балансирното окачване върху експлоатационните свойства на тежкотоварно полуремарке. В: Научни трудове на ВВОВУ-В. Търново, т.32, В.Търново, 1993, стр. 185-190.
доклад В.Петров, Г.Габровски. Определяне дължината на реализациите на процесите в механичната система влекач-полуремарке. В: Научна конференция на ВМЕИ-Габрово, Направление "Уредостроене, метрология, автоматизация и роботизация", Габрово, 1992, стр. 112-116.
доклад В.Петров, Г.Габровски, Б.Белчев, Е.Буюклиев. Изследване влиянието на параметрите на динамичната система влекач-полуремарке върху оценките на някои статистически характеристики. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, т.32, №14, Русе, 1989, стр. 159-164.
доклад Витлиемов, В.Г., В.Н. Петров. Динамика на свободно трептящо просто махало със сухо некулоново триене в ставата. В: Научни трудове на ВТУ-Русе, Русе, Т. 28, № 11, 1986, стр. 101-105
доклад Г.Габровски, Б.Белчев, Е.Буюклиев, В.Петров, К.Евтимова. Върху избора на оптимална коравина на ресорите при тежкотоварни полуремаркета. В: Доклади на ЮНС на НИМЕСС - София, София, 1989
доклад Габровски Г., В.Петров, И.Евстатиев. Управляемо ресорно окачване в количката на тежкотоварно полуремарке. В: Сборник доклади на петата научно-техническа конференция, Варна, 1999, стр. 247-254, ISBN 954-20-00030.
доклад Габровски, Г.К., В.Н.Петров. Програмна система за изследване, анализ и управление на окачването в количката на полуремаркето в системата влекач-полуремарке. В: Сборник доклади на петата научно-техническа конференция "Транспорт, екология - устойчиво развитие", т.6, Варна, 1999, стр. 239-246, ISBN 954-20-00030.
доклад Н. Станчева, В. Петров, Д. Станчев. Възможност за осигуряване на необходимата точност при изследване загубите на празен ход на тракторна трансмисия. В: Научни трудове Русенския университет, т. 47, №4, 2008, стр. 85-89, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.