РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 58
статия Evtimova V. EXPLORING THE POSSIBILITIES FOR A TIMELY PROVISION OF SERVICE TO PATIENTS AT AN EMERGENCY MEDICAL AID CENTRE.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL. 12, 2015, No Book 5, pp. 33-37, ISSN 1314-3077.
статия Evtimova V., Ts. Georgiev. Ordinary Differential Equations - Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 79-83, ISSN 1311-9184.
статия Evtimova V.S. Some Studies on the Possibilities to Provide Emergency Medical Aid Centres with New Transport Vehicles.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Volume 10, 2013, No Book 5, pp. 27-33, ISSN 1314-3077.
статия Evtimova V.S. Using the Maple Software Product in Studying Functions.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Volume 10, 2013, No Book 5, pp. 115-123, ISSN 1314-3077.
статия Evtimova V.S. ASSESSMENT OF THE CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM 'CENTER FOR EMERGENCY MEDICAL AID' FOR THE PROVISION OF TIMELY SERVICE TO PATIENTS.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL . 13, 2016, No 13, pp. 33-39, ISSN 1314 - 3077.
статия Evtimova V.S. A Study of the Possibilities to Establish a Stationary Mode in an Auto Fleet.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Book 5, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2014, No Volume 11, pp. 23-28, ISSN 1314-3077.
статия Evtimova, V. Analysis of the Availability for Immediate Use of the Emergency Vehicles at an Emergency Aid Centre.// Journal of Applied Mathematics – APLIMAT 2011, Section Modeling and Simulation, Bratislava, 2011, No vol.4, n.1, pp. 207-214, ISSN 1337-6365.
статия Evtimova, V. Analysis of Some Results of an Examination of the Flow Processes and the Transport Service of an Emergency Aid Centre.// Journal of Applied Mathematics – APLIMAT 2011, Section Modeling and Simulation, 2011, No Vol. IV, n.1, pp. 215-226, ISSN 1337-6365.
статия Evtimova, V. Serviceability Analysis of the Ambulance Car Fleet and Examination of the Transport Security of an Emergency Aid Centre.// Creative Mathematics and Informatics, 2008, No 17, pp. 84-87
статия Evtimova, V.S. A STUDY ON THE IMPACT OF AN INCREASE IN CRUDE OIL PRICE AND THE US DOLLAR EXCHANGE RATE ON THE CAPABILITIES OF AN EMERGENCY MEDICAL AID CENTRE TO SERVE PATIENTS.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE “Mathematics, Informatics and Physics”, VOL . 14, 2017, No 14, pp. 50-54, ISSN 1314 - 3077.
статия Evtimova, V.S. A study on the influence of incoming calls flow intencity on the waiting time characteristics of an emergency medical aid centre.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.8, 2011, No Book 5, pp. 25-30, ISSN 1311-9974.
статия Evtimova, V.S. Analysis of the Impact of the Incoming Calls Flow Intensity on Some Basic Characteristics of an Emergency Aid Centre.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.8, 2011, No Book 5, pp. 19-24, ISSN 1311-9974.
статия Georgiev Ts., V. Evtimova. Systems of Linear Equations - a Multimedia Teaching Course.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, Vol.6, 2006, No Book 5, pp. 74-78, ISSN 1311-9184.
статия Veselina Evtimova. Research on the utilization of transport vehicles in an emergency medical care center.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists – Ruse, 2012, No 9, pp. 29-34, ISSN 1314-3077.
статия Евтимова В., СОТИРОВ, Бр., Тонев, Д. Един подход за управление снабдяването със стоки на търговски обекти.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Material, 2007, брой № 4-5, стр. 43-45, ISSN 1313-0226.
статия Евтимова В., Д.Симеонов. Изследване на сезонните колебания във вида на постъпващите заявки в център за спешна медицинска помощ.// Известия на Съюза на учените, том 1, 2001, брой серия 5, стр. 102-107, ISSN 1311-9184.
статия Евтимова, В. Анализ на повикванията в някои центрове за спешна медицинска помощ.// Международно виртуално списание Машини, технологии, материали, 2007, брой 4-5, стр. 39-42, ISSN 1313-0226.
статия Евтимова, В. Оценка на влиянието на нестационарността върху вероятностните състояния на система за спешна медицинска помощ.// Известия на Съюза на учените, “Математика, информатика и физика”, том 4, 2003, брой серия 5, стр. 92-96, ISSN 1311-9184.
статия СОТИРОВ, Б., Тонев, Д., Евтимова, В. Изследване на неопределеността на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета.// XVII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, Сборник доклади, 2007, брой 1, стр. 243-247, ISSN 1313-9126.
доклад Evtimova, V. Some Suggestions оn the Organisation of a Simulation System for Determining the Planned Volume of Cargo - carryng Realized by Motor Transport. IN: Proceedings of the University of Ruse, Volume 49, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2010, pp. 8-12, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.