РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 188
монография Нанева А., Везиров Ч. и др. Автоматизирана система за оптимално планиране на МТП в селското стопанство. София, Земиздат, 1989, ISBN 0000000.
статия Atanasov A., Ch.Vezirov, P.Kangalov, D.Dimitrov, G.Ginchev,V.Vlăduţ. A decision for plantgrowing in large agricultural farms by spreadsheets.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2011, No Vol. 34, No., pp. 37-42 (SJR rank: 0.22 /2018, SCImago Journal & Country Rank)
статия Atanasov At, Z., Ch. Z. Vezirtov, L. Jovanovic, V. Dochev. Study on the training need for safe and healthy food for Bulgarian and Serbian consumers.// Ecologica, 2014, No 74, pp. 124-128, ISSN 0354-3285.
статия Kehayov D., Ch.Vezirov, At.Atanasov. Some Technical aspects of height cut of wheat harvest.// Journal Agronomy Research, 2004, No No2, pp. 181–186
статия Ştefănoiu, M. D.; Cârdei, P.; Vlăduţ, V.; Vezirov, C.; Bădescu, M.; Boruz, S.; Mihailov, N. STUDIES AND RESEARCHES ON ENERGETIC OPTIMIZATION OF FODDER HARVESTING COMBINES - THREE DIMENSIONAL MODELS.// INMATEH -Agricultural Engineering, 2013, No 39, pp. 23 - 28, ISSN 2068-4215.
статия Vezirov Ch., At. Atanasov, V. Spiridonov. Optimization of linked processes on example of wheat and maize harvest.// Proceedings of University of Ruse, 2017, No 1.1, pp. 23-28, ISSN 1311-3321.
статия Vezirov Ch., А. Atanasov, V. Dochev, D. Velikova, V. Spiridonov. Selection of crop rotation on sequence in order to protect environment in Bulgarian farms.// ECOLOGICA, 2016, No 82, pp. 299-303
статия А.Атанасов И.Христаков М.Петров Ч.Везиров В.Дочев. Възможности и решения за изследване на микроклимата в пчелното семейство и извън него.// Известия на съюза на учените Русе, 2015, брой 7, стр. 122-125, ISSN 1311-1086.
статия Везиров Ч. Някои възможности за ограничаване манипулирането на хората от позицията на потърпевшия.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2014, брой 53, 6.2, стр. 143-147, ISSN 1311-3321.
статия Везиров Ч. Съставяне на неравенства при линеен модел на машиноизползване в селското стопанство.// Селскостопанска техника, 1984, брой 6
статия Везиров Ч. Моделиране работата на машинно-тракторен агрегат по данни от изпитването му.// Селскостопанска техника, 1984, брой 2
статия Везиров Ч. Разпределяне на механизираните работи за изпълнение от отделни агрегати.// Селскостопанска техника, 1983, брой 3
статия Везиров Ч. Детерминиран метод при експлоатационно проектиране на машинно-тракторен парк.// Селскостопанска техника, 1983, брой 2
статия Везиров Ч. За подготовката на информация за планиране на механизираните полски работи.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8
статия Везиров Ч. Схема на механизирано определяне параметрите на селскостопанските агрегати.// Селскостопанска техника, 1980, брой 1
статия Везиров Ч. Относно определяне на сцепното тегло при колесен трактор 4х2.// Селскостопанска техника, 1979, брой 5
статия Везиров Ч. Определяне на плановите показатели за използване на машинно-тракторния парк с помощта на електронно-изчислителни машини.// Селскостопанска техника, 1978, брой 6
статия Везиров Ч. Алгоритъм за изготвяне на планова заявка за техника въз основа на експлоатационното проектиране на машинно-тракторния парк.// Селскостопанска техника, 1978, брой 5
статия Везиров Ч. З. Д. Великова, Хр. Я. Христов. За обоснования избор на зърнокомбайни за земеделски стопанства в България.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2014, брой т. 53, 1.1, стр. 72-77, ISSN 1311-3321.
статия Везиров Ч. Зл., Ат. Здр. Атанасов, П. Д. Радева, Св. Ат. Костадинов, Хр. Я. Христов. Кинематични характеристики на енергетичните средства за земеделието.// Селскостопанска техника, 2012, брой 5-6, стр. 41-47, ISSN 0037-1718.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.