РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 141
статия Gagov V., B. Tomov, R. Radev, E. Yankov. About the sheet metal testing by hydraulic bulging.// International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2009, No 6, pp. 640-648, ISSN 1741-8410. (Impact factor: 0.32 /2009, Inderscience Enterprises Ltd.)
статия Gagov V., D.-S. Comsa. Methods for mechanical and technological testing of sheet materials.// Машиностроителна техника и технологии, 2003, No 4, pp. 53-58, ISSN 1312-0859.
статия Gagov V., R. Radev, M. Stanoeva, D. Gospodinov, E. Yankov. Some backgrounds of obtaining ultrafine grained metals by severe plastic deformation.// Машиностроене и машинознание, 2011, No 14, pp. 61-65, ISSN 1312-8612.
статия Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov. Grid method for accuracy study of micro parts manufacturing.// Micro and Nanosystems, 2011, No 3, pp. 263-269, ISSN 1876-4029. (SJR rank: 0.161 /2011, Bentham Science Publishers)
статия Radev R., V. Gagov , D. Gospodinov, E. Yankov. Metal Forming Simulation of Ultrafine-Grained Aluminum Alloys.// Journal for Technology of Plasticity, 2014, No 39 (1), pp. 1-10, ISSN 0354-3870. (SJR rank: 0.105 /2013, http://www.journalmetrics.com)
статия Tomov B., R. Minev, R. Radev, V. Gagov. About the input data selection at FEM analysis of bulk forming.// Journal of Materials Processing Technology, 2003, No 133, pp. 199-202, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.45 /2003, Elsevier)
статия Tomov B., R. Radev, V. Gagov. Influence of flash design upon process parameters of hot die forging.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157/15, pp. 620-623, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
статия Tomov B., R. Radev, V. Gagov. About the preforming steps design for die forging using FEM simulation.// Journal of Technology for Plasticity, 1999, No 24, pp. 79-84, ISSN 0354-3870.
статия Tomov B., V. Gagov. Modelling and description of the near-net-shape forging of cylindrical spur gears.// Journal of Materials Processing Technology, 1999, No 92/93, pp. 444-449, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.196 /1999, Elsevier)
статия Tomov B., V. Gagov, E. Yankov, R. Radev. Research highligths of sheet metal testing by hydraulic bulging.// Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2011, No 46, pp. 65-70, ISSN 1734-8412.
статия Tomov B., V. Gagov, R. Radev. Numerical simulations of hot die forging processes using finite element method.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 153/15, pp. 352-358, ISSN 0924-0136. (Impact factor: 0.578 /2004, Elsevier)
статия Valentin Gagov, Rossen Radev, Danail Gospodinov, Emil Yankov. Severe Plastic Deformation of Ultrafine Grained Metals and Alloys.// Journal of Fundamental Sciences and Applications, 2009, No 15, pp. 111-118, ISSN 1310-8271.
статия Гагов В., А. Петров, М. Каравасилев. Относно трайността на щанците при рязане на електротехнически стомани.// Машиностроене, 1979, брой 6, стр. 281-282
статия Гагов В., Б. Томов, Р. Радев. Съвременни изследвания върху производството на зъбни колела чрез пластично деформиране.// Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, стр. 99-102, ISSN 1312-8612.
статия Гагов В., Г. Попов. Механо-математично моделиране на натрупването на точкови дефекти при ударновълново деформиране.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2002, брой 4, стр. 18-21, ISSN 1311-106X.
статия Гагов В., Е. Минев, Р. Радев. Изследване на нестационарни деформационни процеси с помощта на координатни мрежи.// Машиностроене и машинознание, 2011, брой 13, стр. 36-39, ISSN 1312-8612.
статия Гагов В., Е. Янков, Д. Господинов, Р. Радев. Експериментално изследване на анизотропията на листови метални материали.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 18, стр. 42-45, ISSN 1312-8612.
статия Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави.// Инженерни науки, 2012, брой 4, стр. 48-55
статия Гагов В., Р. Радев, Е. Янков. Физическо и числено моделиране на нестационарни деформационни процеси.// Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, стр. 103-106, ISSN 1312-8612.
статия Гагов В., Р. Радев, Е. Янков. Силов анализ на процеса дълбоко изтегляне.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2006, брой 11, стр. 40-43, ISSN 1311-2864.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.