РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 11 от общо 11
студия Ласонин, А., В. Гединач. Иновации в бизнес модела на инструменталните производители в България. РУ „Ангел Кънчев”, AGrup, Проект ФНИ-10-БМ-01 към РУ „Ангел Кънчев”, AGrup, 2011, стр. 130-146, ISBN 978-954-8039-06-0.
статия Antonova, D., V. Gedinach. Model of the scientific and technological activities management in Bulgarian automotive enterprises.// Annals of “Eftimie Murgu” University Resita, Fascicle II – Economic Studies, 2011, No II, pp. 177-188, ISSN 1584-0972.
статия Gedinach, V. The Role of Global Value Chains and their Influence on the Development of Industrial Clusters in Automobile Industry.// Journal Entrepreneurship and Innovation, Issue 1, 2009, No 2, pp. 73-82, ISSN 1314-0175.
статия Gedinach, V., D. Antonova – Importance of Global Value Chain in the Tourism Industry for SMEs, 10th SIM 2009, MANAGEMENT & COMPETITIVENESS IN KNOWLEDGE-BASED SOCIETY,6 - 7.11.2009, Timisoara, Romania. Importance of Global Value Chain in the Tourism Industry for SMEs.// Special issue of Review of Management and Economical Engineering,, CD-ROM Edition, 2009, No Vol. 9, No., ISSN 1583-624X.
статия Гединач, В. Изследване делът на научнотехнологичните дейности в стойностната верига на автомобилната индустрия (методика и описателна статистика).// списание „Индустриален мениджмънт”, бр. 5, 2011, брой 5, ISSN 1313-3793.
доклад Kunev, S., D. Antonova, S. Ruskova. Algorithm for factor determination of innovation activeness of machine-building SMEs (the case of Bulgaria, example of Ruse region). IN: 2nd International Conference on Logistics and Maritime Systems, University of Bremen, Germany, Imprint: University of Bremen, Faculty 7: Business Studies & Economics, Chair of Logistics, Prof. Dr, 2012, pp. 293-302
доклад TODOROVA M., S. Ruskova, C. Buciuman, I. Taucean, V. Gedinach. WILLINGNESS AND READINESS OF STUDENTS TO BECOME ENTREPRENEURS. IN: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011, pp. 150-155, ISBN 1311-3321.
доклад Антонова, Д., В. Гединач. Глобализация на стойностните вериги в индустрията. В: VII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2009, стр. 420-425, ISBN 1310-3946.
доклад Антонова, Д., В. Гединач. Конкуренцията като универсален инструмент за регулиране на социалноикономическите отношения. В: Сборник научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 47, серия 6.1, секция „Икономика и мениджмънт”, Русе, 2008, стр. 58-63, ISBN 1311-3321.
доклад Гединач, В. Перспективи за участието на българската автомобилна индустрия в глобална стойностна верига. В: VIII Научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, 2010, стр. 460-466, ISBN 978-954-635-004-6.
книга Adrian Pugna, Cella Buciuman, Daniel Pavlov, Gabriela Negru-Strauti, Ilie Taucean, Matei Tamasila, Milena Todorova, Svetoslava Enimaneva, Svilena Ruskova, Viktoriya Gedinach. COMPARATIVE STUDY REGARDING THE TRAINING NEEDS FOR DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCES IN THE CONTEXT OF E.U. POST-INTEGRATION. Ruse, PRIMAX, 2012, pp. 77, ISBN 978 – 954 – 8675 .
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.