РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 145
монография Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Довършващо обработване чрез повърхностно пластично деформиране на вътрешни цилиндрични повърхнини. Русе, Издателска къща „Наука и практика, 1999, ISBN 954-8861-07-0.
статия Grigorov V., B. Sakakushev, S. Kostadinov. RELATIVEMENT À LA VARIANTE CONSTRUCTIVE DU BLOC-SEMELLE MOBILE QUI A DES PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES ET DONT DES COUTEAUX À CHARIOTER ONT UN DÉPLACEMENT AXIAL.// Сп. Извесия на Съюза на учените - Сливен, 2006, No том 11, кн. , pp. 36 - 39, ISSN 1311 - 2864.
статия Grigorov V.I., M.K.Karshakov. Shaping the distribution of plastic deformation the degh surface plastic deformation by means of tools employing once – only or periodic radial feeding.// Journal of Materials processing technology, 1995, No 2, pp. 385-387
статия Grigorov W., B. Sakakushev, S. Kostadinov. INFLUENCE OF THE ELASTIC DEFORMATIONS IN A MOBILE BLOCK WITH TWO OPPOSITE CUTTING ELEMENTS WHEN MACHINING SHAFTS.// Journal of Materials Processing Technology, 2006, No 17, pp. 185 - 189
статия Grigorov, V. I. . About the non-identity of the technological impact upon its repeat realization in the case of SPD. , – ,.// Journal TEHNOMUS: New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, 2013, No № 20, pp. pp.70-73, ISSN 1224-029Х.
статия Grigorov, V. I., M. K. Karshakov, S. I. Savov, V. V. Vasilev. Neutralising the influence of spread on the diameter of processed holes by means of surface plastic deformation.// Journal of Materials Processing Technology, 1999, No 87, pp. 64-68
статия N. Georgieva, V, Grigorov, S. Kostadinov. ANALYSIS OF THE CONDITIONS FOR SELF-FEEDING IN SEPARATOR TOOLS FOR SURFACE PLASTIC DEFORMATION.// Journal of International Scientific Publication: Materials Methods & Technologies, 2010, No 4, pp. 498-513, ISSN 1313-2539.
статия N. Georgieva, V. Grigorov, S. Kostadinov. A new construction of a movable two-blade block for combined machining of external tubular surface by turning and surface plastic deformation.// Trakia Journal of Sciences, 2010, No 8, pp. 37-40
статия V. Grigorov. About the non-identity of the technological impact upon its repeat realization in the case of surface plastic deformation (SPD)..// International journal for science and innovations for the industry: Innovations in Discrete Productions, Sofia, 2014, No 1, pp. 10-12, ISSN 1314-8907.
статия V. Grigorov, S. Savov. Processing grooves in openings through surface plastic deformation..// Proceedings 13th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”,, 2013, No 1, pp. 199-204, ISSN 978-86-6075-042-8.
статия V. Grigorov, S. Savov. Study on the degree of influence of cutting tools axial displacement on the behavior of a floating cutting block..// Сб. доклади от III НКМУ „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност‘, 2013, No БАН–ИМСТ, pp. 61-63, ISSN 1313-8308.
статия V. Grigorov, Y. Kraleva, М. Masheva. SPECIFICS OF THE PRELIMINARY CONTROL OF COMMERCIAL ACTIVITIES IN THE UNIWERSITIES..// Научни трудове на РУ”А.Кънчев”,, 2013, No т.52, с.9, pp. 104-108, ISSN 1311-3321.
статия V. I. Grigorov. About the non-identity of the technological impact upon its repeat realization in the case of surface plastic deformation.// Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 2013, No Vol. 7, part, pp. pp.243-252, ISSN 1313-2539.
статия V. I. Grigorov. Regarding the lack of identity of the technological force when repeatedly applying surface plastic deformation using tools with radial feed. Scentific Proceedings of the Scentific-Technical Union .// 10th International Congress MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS .VARNA, BULGARIA, 2013, No 2, pp. 31-34, ISSN 1310-3946.
статия V. I. Grigorov. Regarding the lack of identity of the technological force when repeatedly applying surface plastic deformation using tools with radial feed. International journal for science, technics and inowati.// MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS. Year VII, 2013, No 10, pp. 42-45, ISSN 1313-0226.
статия V. I. Grigorov. Tools with interrupted or uninterrupted action in processing of holes through by scheme with radial feed..// Journal TEHNOMUS: New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, 2013, No № 20, pp. pp.246-249
статия V. I. Grigorov. Sustainability of the market presence of the production capacity – 1..// International jornal for science and innovations for the industry: Innovations in Discrete Productions,, 2013, No Year I, Issu, pp. pp.10-12, ISSN 1310-3946.
статия Георгиева Н., В.Григоров, М.Кършаков, П.Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори.// сп.Машиностроене и машинознание, 2012, брой 16, стр. 43-47, ISSN 1312-8612.
статия Георгиева Н., В.Григоров,С.Костадинов, М.Кършаков, Д.Балабанова. Относно броя на деформиращите ролки при комбинирано обработване на отвори чрез рязане и ППД.// сп.Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 25-28
статия Георгиева, Н., В. Григоров, М. Кършаков, П. Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори..// Сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2012, брой бр.16, кн.2, стр. с.43-47, ISSN ISSN 1312-8612.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.