РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 128
монография Хвърчилков Вл. Проучвания върху етиологията, епизоотологията, терапията и профилактиката на салмонелозите в промишленото хибридно свиневъдство. София, ЦИНТИ, 1990, стр. 189, ISBN 978-954-338-156-9.
монография Хвърчилков, Вл. Превенция на риска при силно контагиозни зооантропонози. Русе, Авангард принт, 2001, стр. 165, ISBN 978-954-337-145-7.
студия Хвърчилков Вл. Създаване на диференцирана система за диагностика ,профилактика и терапия на респираторния синдром при свинете. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 43, ISBN 978-954-337-156-3.
студия Хвърчилков Вл. Усъвършенствани програмни продукти за идентифициране на ентеро и пневмо микропатогени с помощта на компютър. Русе, Авангард принт, 2007, стр. 47, ISBN 978-954-337-149-5.
студия Хвърчилков Вл. Към профилактиката и терапията на колиинфекциите в промишленото хибридно свиневъдство. Русе, Авангард принт, 2005, стр. 27, ISBN 978-954-337-148-8.
студия Хвърчилков Вл. Универсализирана схема за ефективна профилактика и терапия на салмонелозите по свинете, отглеждани при промишлени условия. Русе, Авангард принт, 2003, стр. 31, ISBN 978-954-337-157-0.
статия Hvarchilkov,Vl. Diversity of types and medical sensibility of Salmonella strains, isolated from birds and pigs.// Second international conference” Bacterial, viral and parasitic infections in human and veterinary medicine”. Republic of Bulgaria, Sofia ,Medical University –Sofia, 2003, No 1
статия Венев,Ст., Вл.Хвърчилков,Ат.Павлов, В.Филипов, Ц.Димитрова, Й.Данев,Б.Димитров,В.Златев, Н.Вълова, Г.Накова,С.Проданова, П.Маринова. Чувствителност на патогенните микроорганизми , изолирани от животни към РИФАМПИЦИН,ИКВМП-София.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 1994, брой том 3, стр. 252-254 стр.
статия Габровски ,П., Вл.Хвърчилков. Селеновият дефицит в свиневъдството.// Сборник 90 години регионална ветеринарна лечебница, 1995, No 1, pp. 25-26
статия Данев.Й.,В.Филипов,Вл.Хвърчилков. Проучвания върху бактериалните аборти при крави.// Ветеринарна сбирка, 1988, брой Брой 4, стр. 52-54
статия Димитрова,А.,С.Йорданов,М.Драгойчева,Вл.Хвърчилков,Кр.Петкова,Т.Савова. Преваленс спектър и относителен дял на интестиналните Esherihia coli в зависимост от категорията и възрастта на прасетата в условията на промишлен свинекомплекс.// Сборник доклади от научната конференция на РУ, 2014, брой НК-2014, стр. 16-24
статия Димитрова,Ц.,Ат.Павлов, Ст.Венев, Вл.Хвърчилков, В.Филипов,Б.Димитров,В.Златев,Й.Данев, Н.Вълова,Г.Накова,П.Маринова С.Проданова. Клинико-фармакологично изпитване на РИФАВЕТ-маслена суспензия при селскостопанските животни.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ том 3, 1994, брой том 3, стр. 202-204
статия Иванов.Ив , Е.Иванов, Н.Сандев, В.Хвърчилков, Д.Динков. Проучване на модели за оптимизиране на разходите за здравеопазване в животновъдството.// Journal of mountain agriculture on the Balkans, 2010, брой Volume 13, стр. 116-136
статия Йорданов,С.,А.Димитрова,Вл.Хвърчилков. Еперитрозоонозата-нова болест по свинете в интензивното свиневъдство на България.// Ветеринарна сбирка, 2014, брой 4/5, стр. 26-31
статия Йорданов,С.,М.Минев, Вл.Хвърчилков. Профилактика и борба със салмонелозите по свинете в ензоотични огнища.// Сборник –доклади „Четвърти симпозиум на младите научни работници и специалисти в системата на ДО”Вет.дело”, 1988, брой 1, стр. 120-126
статия Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Африканска чума по свинете.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, брой VI
статия Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Чума по говедата.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, брой VI
статия Колев,В.,Вл.Хвърчилков. Син език.// Брошура,НПО „Вет.дело”,София, 1982, No VI
статия Маркарян, М., Вл.Хвърчилков, Ат.Павлов,А.Ангелов, И.Жеков, Ив.Иванова,Ц.Георгиев. Идентифициране на микроорганизмите от сем.Enterobacteriaceae с помоща на компютър.// Известия на СУ-Русе,4/99, Серия „Аграрни и ветеринарномедицински науки”№ 2, 1999, брой 4, стр. 17-21, ISSN 1311-1086.
статия Маркарян, М., Вл.Хвърчилков, Хр.Иванова. ЦЕЛУЛИТ ПРИ БРОЙЛЕРНИТЕ ПТИЦИ..// Известия на СУ Русе, Серия 3, „Аграрни и ветеринарномедицински науки“, 2011, No Серия 3, pp. 64-65, ISSN 1311-1086.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.