РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 117
монография Иванка Желева, Веселка Камбурова, Петко Машков. Инфрачервено нагряване при технологии за топлинна обработка на тестени храни. България, Калояна, 2017, стр. 156, ISBN 978-619-90785-0-1.
студия Terziev A., V.Kamburova, I.Iliev, M.Velikanov. Good practices in risk management in the field of energy efficiency and renewable energy projects in large infrastructure enterprises. Project code ROBG-23 (15.3.1.017) „Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian-B, Ruse university printing center, 2017, pp. 1-22, ISBN TBD.
студия Zheleva I., V. Kambourova. Modeling of Heating during Food Processing, Predictive Modeling and Risk Assessment, Kosta R., Kristbergson K.,. US, Springer, 2009, pp. 79 - 99, ISBN 978-0-387-33512-4.
статия Iliev I., Uzuneanu K., Kamburova V., Voutev V. STUDY OF INTEGRAL CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF A HEAT EXCHANGER OF THERMOSYPHON TYPE WITH FINNED TUBES.// Thermal Science, 2016, No 5, vol.20, pp. 1227-1235, ISSN 0354-9836. (Impact factor: 1.093 /2016, ISI)
статия Iliev I.,A.Terziev, V.Kamburova. Combined Heat and Power Production trough Biomass Gasification with „Heat Pipe-Reformer”.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 128-131, ISSN 1222-4057.
статия Kambourova V., I. Zheleva. Temperature distributions in a tank of glass melting furnacе.// Comptes rendus de I’Academie bulgare des Sciences,Tome 55, 2002, No 8, pp. 41 - 46
статия Kamburova V.,. Distribution of global solar irradiation on horizontal and on inclined surfaces in Bulgaria.// Advances in Bulgarian science, 2008, No 1, pp. 40 - 44
статия Kamburova V., A.Ahmedov, I.K.Iliev, I. Beloev, I.Pavlovic. NUMERICAL MODELING OF THE OPERATION OF A TWO-PHASE THERMOSYPHON.// Thermal Science, 2018, No 5, vol.22, pp. S1311-S1321, ISSN 0345-9836. (Impact factor: 1.541 /2018, ISI)
статия Kamburova V., I. Zheleva, P. Mashkov. Optimization of the impulse thermal regime for bread baking with infrared heaters..// Доклади на Българската Академия на науките*, 2003, No Tome 56,1, pp. стр. 65 – 70
статия Kamburova V., I.Iliev, A.Terziev. Biogas Combined Heat and Power Production.// Revista Termotehnica, (Copernicus index), 2013, No 1, pp. 132-134, ISSN 1222-4057.
статия Kамбурова В., М. Венев, И. Илиев, А. Терзиев. Математически модел на топлообменник с термосифони.// Топлотехника, 2014, брой 7, стр. 45-48, ISSN 1314-2550.
статия Mashkov, P, Zheleva, I., Kambourova, V. Comparative Analysis of Processes of Baking Bread Using Conventional and Infrared Heaters.//.// Energetikha,, 2003, No No 6-7, pp. pp. 20-24
статия Mincheva K., V. Kambourova, V. Baloutzov. Optimization of the whey medium composition for S-adenosyl-L-methionine production.// Comptes rendus de I’Academie bulgare des Sciences, Tome 55, 2002, No 8, pp. 73 - 78
статия Mincheva K., V. Kamburova, V. Balutzov. Production of S-adenosyl-L-methionite by a mutant strain of Kluyveromices lactis.// Biotechnology Letters, 2002, No 24, pp. 985 - 988 (Impact factor: 0.802 /2002, Scopus)
статия Mincheva K., V. Kamburova, V. Balutzov. Optimization of S-adenosyl-L-methionite production by Kluyveromices lactis on whey in batch culture using a mathematical model.// Biotechnology Letters, 2002, No 24, pp. 1773 - 1777 (Impact factor: 0.802 /2002, Scopus)
статия Uzuneanu, K., Scarpete, D., Kamburova, V. An assessment of commercial Stirling engines for tri- generation systems. ..// Termotehnica Journal, Anul XX, 2016, No 1S, pp. pag. 56-59,, ISSN ISSN – L 1222-405.
статия Zheleva I., Kambourova V., Rusev R., Dimitrov P.,. Analyce of circulation and non-linear heat transfer in a glass melting furnace.// Russian Journal of Engineering Thermophysics, 1997, No Vol. 7, No 3, pp. 211 - 220
статия Zheleva I., V. Kambourova. Identification of heat and mass transfer processes in bread during baking.// Thermal science Vol 9, 2005, No 2, pp. 73 - 86
статия Zheleva I., V. Kambourova, P. Dimitrov, R. Rusev. On modeling of the heat transfer in a glass melting furnace.// Comptes rendus de I’Academie bulgare des Sciences, Tome 52,, 1999, No No 1-2, pp. 45 - 48
статия Венев М., И. Илиев, В. Камбурова, А. Терзиев, Ст. Лазаров. Утилизация на отпадна топлина чрез оребрени термосифонни водонагреватели.// Топлотехника, 2014, брой 7, стр. 41-44, ISSN 1314-2550.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.