РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 33
статия Angela Slavova, Victoria Rashkova. Convection diffusion model for image processing.// C. R. Bulg. Acad. Sci. (IF 0.219), 2011, No 3, Vol 64, pp. 339-344, ISSN 1310-1331.
статия Dimitrov, M., V. Rashkova. Possibilities of online freelance platforms.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 5,Vol 10, pp. 56-59, ISSN 1314-3077.
статия Dimitrov, М., V. Rashkova. Web-based repository for pre-calculated mathematical equations.// Майски научни четения, РУ, филиал Силистра, 2013, No 11, Vol 52, pp. 97-100, ISSN 1311-3321.
статия Rashkova, V. Design and Implementation of Knowledge Control Test System.// Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2011, No 5, Vol 8, pp. 70-76, ISSN 1311- 9974.
статия Slavova A., V. Ivanova. Travelling Waves in Newell-Whitehead Cellular Neural Model.// International Journal of Neural Networks and Applications, 2008, No 2, Vol 1, pp. 67-72
статия Slavova, A., V. Rashkova. A Novel CNN Based Image Denoising Model.// Proc. ECCTD 2011, Linkőping, Sweden, IEEE, 2011, No -, pp. 225- 228, ISSN 978-1-4577-0616-5.
статия Slavova, A., V.Rashkova. Edge of chaos in reaction-diffusion CNN models.// Mathematical analysis, differential equations and their applications, Academic publishing house M. Drinov, 2011, No -, pp. 207-216, ISSN 978-954-322-454-8.
статия Victoria Rashkova. Possibilities and protection capabilities of social networks.// Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2016, No 5, Vol 13, pp. 81-89, ISSN 1314- 3077.
статия Victoria Rashkova. Data Protection with digital signature.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 5, Vol 12, pp. 66-74, ISSN 1314-3077.
статия Victoria Rashkova. Data Encryption Software.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No 5, Vol 11, pp. 53-62, ISSN 1314-3077.
статия Victoria Rashkova, Metodi Dimitrov. Proceedings of the Union of Scientists-Ruse, Mathematics, Informatics and Physics.// Creating an E-Textbook for the Course Workshop on Computer Networks and Communication, 2013, No 5, Vol. 10, pp. 49-55;, ISSN 1314- 3077.
статия Victoria Rashkova, Mihaela Mihneva. Web-based system for a hospital pharmacy and inventory management.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2017, No Vol 14, pp. 82-88, ISSN 1314-3077.
статия Victoria Rashkova, Valentin Iliev. Web-based system to reflect the movement of trainee students and track the realization of graduate students.// Proceedings of the Union of Scientists –Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2018, No 5, pp. 43-48, ISSN 1314-3077.
статия Виктория Рашкова. Протоколи за мрежова защита.// Научни трудове. Майски научни четения - филиал Силистра, 2016, брой 11,Том 55, стр. 44-49, ISSN 1311-3321.
статия Виктория Рашкова. Анализ на криптографските методи, криптографските режими и атаки.// Списание известия на Съюза на учените, 2014, брой Том 12, стр. 34 - 41, ISSN 1311-106X.
статия Рашкова, В., М. Димитров. ИЗБОР НА КРИПТОГРАФСКИ ШИФЪР.// Майски научни четения, РУ „А. Кънчев”, филиал Силистра, 2013, брой 11, Том 52, стр. 92-96, ISSN 1311-3321.
доклад A.Slavova, V.Rashkova. Cellular Nonlinear Network Model for Image Denoising. IN: Fifth Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM BGSIAM'10, 20-21.12.2010, pp.77-81, BAN, 2010
доклад Baeva D., Rashkova V. Ontology-Based Software System about the symbolic in National Reasons in the different Geographical Region of Europe and Asia. IN: Proceedinds of the Eleventh International Scientific-Practical Conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE-2018, Vinnytsia, VNTU, 2018, pp. 310, ISBN 978-966-641-728-5.
доклад Baeva D., Rashkova V., Ivanov I. Methodological approach to the construction of Cultural Heitare Ontology. IN: Proceedinds of the Eleventh International Scientific-Practical Conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE-2018, Vinnytsia, VNTU, 2018, pp. 244, ISBN 978-966-641-728-5.
доклад Ivanova, Victoria. Nonlinear dynamic and complete stability. IN: 4th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 21-22, BAN, 2009, pp. 70-74
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.