РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 13 от общо 13
статия Daskalov P., Ts. Draganova, V. Mancheva, R. Tsonev. Wavelet features selection approach for nondestructive Fusarium corn kernels recognition using spectral data processing.// Proceedings of WSEAS International Conference on COMPUTERS, 2011, No 1, pp. 172-177, ISSN 978-1-61804-056-5.
статия Daskalov P., V. Mancheva, Ts. Draganova. IMPROVEMENT OF HEALTHY AND FUSARIUM DISEASED CORN KERNELS CLASSIFICATION USING ROBUST SIMCA METHOD.// Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2011, No 12 (166), ISSN 1998-7927.
статия Daskalov P., V. Mancheva, Ts. Draganova, R. Tsonev. An approach for Fusarium diseased corn kernels recognition using linear discrete models.// Agricultural science and technology, 2010, No 2(2), pp. 90 – 95, ISSN 1313-8820.
статия Draganova Ts., V. Mancheva, P. Daskalov, R. Tsonev. Wavelet based approach for Fusarium corn kernels recognition using spectral data processing.// Proceedings of 10th IFAC workshop on Programmable Devices and Embeded Systems (PDeS), 2010, No 1, pp. 19 – 23
доклад Draganova Ts., V. Mancheva, Pl. Daskalov,R. Tsonev. Features selection wavelet based approach for Fusarium corn kernels recognition using spectral data processing. IN: Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing, 13-16 June, Plovdiv, Bulgaria, 2012, pp. 107 - 111
доклад Даскалов П., В. Манчева, Ц. Драганова. КОМБИНИРАНЕ НА AR МОДЕЛИ И SVM КЛАСИФИКАТОРИ ПРИ РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ФУЗАРИОЗА ПО ЦАРЕВИЧНИ СЕМЕНА. В: Международна научна конференция на СУ Ст. Загора, Ст. Загора, 2011
доклад Даскалов П., Ц. Драганова, В. Манчева, Р. Цонев. Оценяване влиянието на сортовата принадлежност при диагностициране на заболяването Фузариум на царевични семена със спектрален анализ и статистически подход. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, том 49, серия 3.1, 2010, стр. 119-124
доклад Манчева В., П. Даскалов. Уейвлит базиран подход за синтез на признаци за класифициране на здрави и заразени с Фузариум царевични зърна. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, том 50, серия 3.1, 2011, стр. 208-215
доклад Манчева В., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Формиране на база от данни със спектрални характеристики за разпознаване на заразени с Фузариум царевични семена. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, том 48, серия 3.1, 2009, стр. 150-157
доклад Манчева В., П. Даскалов, Ц. Драганова, Р. Цонев. Методика за разпознаване на заразени от фузариоза царевични семена чрез линейни дискретни модели. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия при РУ, Русе, 2010, стр. 45-51, ISBN 1311-3321.
доклад Манчева В., П. Даскалов, Ц. Драганова, Р. Цонев. Изследване възможността за моделиране на спектрални характеристики на здрави и заболели от фузариоза царевични семена чрез линейни дискретни модели. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2009, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
доклад Манчева В., Ц. Драганова. Размито управление на естествената вентилация в животновъдни сгради. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2008, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
доклад Манчева, В. Оценяване възможностите за диагностициране на заболели от Фузариоза царевични семена чрез спектрален анализ и SIMCA метод. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, том 49, серия 3.1, 2010, стр. 112-118
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.