РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 9 от общо 9
монография Павлов, В., В. Михова. Приложна статистика със SPSS. Русе, Авангард Принт, 2016, стр. 192, ISBN 978-954-337-308-6.
статия Mihova, V. Decision Trees as a Business Online Advertising Strategy Optimization Tool.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, No 9, pp. 28-41
статия Mihova, V., V. Pavlov. A Customer Segmentation Approach in Commercial Banks.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2018, No 2025, pp. 03003-1-9, ISSN 978-0-7354-1745-8. (SJR rank: 0.163 /2017, SCOPUS)
статия Mihova, V., V. Pavlov. An Approach Of Estimating The Probability Of Being Good For New Borrowers.// Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, 2017, No 11(1), pp. 200-208
статия Mihova, V., V. Pavlov. Comparative Analysis on the Probability of Being a Good Payer.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2017, No 1895, pp. 050006-1 - 050006-15, ISSN 978-0-7354-1579-9. (SJR rank: 0.167 /2016, SCOPUS)
статия Pavlov, V., V. Mihova. An Application of Survival Model in Insurance.// Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Publishing, 2018, No 2025, pp. 030005-1-12 (SJR rank: 0.163 /2017, SCOPUS)
доклад Михова, В. Една класификация на кредитополучателите на търговските банки. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, том 55, серия 6.1, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
доклад Михова, В., Е. Христова, И. Георгиев. Математико-икономически анализ на инвестиционен проект – изграждане на хладилно плодохранилище. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.1, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 28-34, ISBN 1311-3321.
доклад Михова, В., И. Георгиев. Върху едно приложение на транспортна задача. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия - СНС'15, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.