РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 5 от общо 5
статия Dimitrov D., V.Karachorova, V.Mihov, T.Szecsi. Investigating the possibilities of compensating systematic errors of three-coordinate touch probes using contact signal.// Elsevier, Procedia Manufacturing, 2017, No Volume 13, pp. 450-457, ISSN ISSN: 2351-9789. (SJR rank: 0.11 /2016, Scimago Journal & Country Rank)
доклад Mihov V. ANALYSIS OF SELECTED CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF 3D TOUCH TRIGGER PROBE ACCORDING TO THE CRITERION OF ACCURACY. IN: Конференция, Русе, 2017, pp. Приет за отпечатване, ISBN 1311-3321.
доклад Карачорова В., Яковлев Л., Михов В. Установка за изпитване на точност на трикоординатна измервателна глава. В: СНС’12, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, 2012, стр. 23-28, ISBN 1311-3321.
доклад Михов В. Разработване на мобилен робот тип LEGO. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ - СНС’13, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, 2013, стр. 54-60, ISBN 1311-3321.
доклад Михов В. ,Илиева К. ,Дудев Г. , Коцева П. Изследване на точностните характеристики на контактни трикоординатни измервателни глави. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, 2017, стр. 13-19, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.