РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 109
монография Войноховска, В. РЕФЛЕКСИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 158, ISBN 978-619-207-195-0.
монография Войноховска, В. Информационните технологии и мултимедията като фактори за повишаване мотивацията на обучаемите и ефективността на учебния процес. Русе, Примакс, 2012, стр. 213, ISBN 978-954-8675-59-8.
монография Войноховска, В. Изследване влиянието на конструктивистка и съвременна високотехнологична среда като фактори за управление качеството на обучението - методически модел. Русе, Примакс, 2012, стр. 211, ISBN 978-954-8675-58-1.
монография Войноховска, В. Модел за обучение на учители за създаване и използване на мултимедийни приложения в учебния процес. Русе, Примакс, 2013, стр. 177, ISBN 978-954-8675-64-2.
студия Цанков, Св., В. Войноховска, Е. Попандонова. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПОДХОД КАТО ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАСОЧЕНОСТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. Издателски център на Русенски университет, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 76, ISBN 978-619-207-032-8.
статия Daniela Tuparova Evgenia Goranova Valentina Voinohovska Petya Asenova Georgi Tuparov Iliya Gudzhenov. Teachers' attitudes towards use of e-Assessment – results from survey in Bulgaria.// Social and Behavioral Sciences, 2015, No volume 191, pp. 2236–2240, ISSN 1877-0428. (Impact factor: 0.42 /2014, http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences, Scopus)
статия Krastev, G., V. Voinohovska. Smart Mobile Application for Public Transport Schedules - Logical Model.// TEM Journal, 2020, No 9/2, pp. 541‐545, ISSN 2217‐8309, DOI: . (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/)
статия Krastev, G., V. Voinohovska. Designing Educational Computer Games to Enhance Teaching and Learning.// IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR - JCE), 2016, No Volume 18, I, pp. 01-10, ISSN 2278-0661, 2278-8. (Impact factor: 3.712 /2016, AQCJ)
статия Krastev, G., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Web Based Reality With Structure Sensor.// International Journal of Computer Science and Technology - IJCST, 2016, No 7, Issue 4, pp. 90-93, ISSN 2229-4333. (Impact factor: 0.657 /2016, Global Impact Factor)
статия Krastev, G., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Designing the User Interface of a Logic Game.// IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 2016, No 6, Issue 4 V, ISSN 2320-7388. (Impact factor: 3.23 /2016, AQCJ Impact Factor)
статия Krastev, G., V. Voinohovska, Sv.Tsankov, V. Dineva. Controlling a 2D computer game with a Leap Motion.// IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 2017, No 19, 6, pp. 81-93, ISSN 2278-0661. (Impact factor: 3.712 /2017, AQCJ Impact Factor)
статия Tsankov, Sv. V. Voinohovska. (X)HTML E-handbook in the discipline "Multimedia systems and technologies" for teaching and learning purposes.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 5, Volume 9, pp. 79-84, ISSN 1314-3077.
статия Tsankov, Sv., V. Voinohovska. INFORMATION SYSTEM PEDIATRICS AND MEDICAL GENETICS.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”. International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS, 2015, No 21, ISSN 1310-8271.
статия Tsankov, Sv., V. Voinohovska. Didactic Approaches to Introducing Concepts When Teaching the Discipline Multimedia Systems and Technologies.// Challenges in Engineering and Information Science, 2015, No 1, pp. 65-68, ISSN 978-954-8483-35-3.
статия Tsankov, Sv., V. Voinohovska. COMPUTER-BASED CONCEPT MAPPING – PROMOTING STUDENTS' MEANINGFUL AND ACTIVE LEARNING.// „Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES, 2015, No 1, pp. 12-15, ISSN 978-954-8483-34-6.
статия Voinohovska, V. ENCOURAGING STUDENTS’ CREATIVITY THROUGH INTERDISCIPLINARY-ORIENTED LEARNING PROCESS.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS, 2017, No 14, pp. 89-95, ISSN 1314-3077.
статия Voinohovska, V. A course for promoting student’s visual literacy.// Списание известия на Съюза на учените, Серия 5 "Математика, информатика и физика", 2011, No 8, pp. 139-144, ISSN 1311-9974.
статия Voinohovska, V. Computer – based conceptual mapping for facilitation of creative and meaningful learning in the course of “Multimedia Systems and technologies”.// Списание известия на Съюза на учените, Серия 5, 2011, No 8, pp. 125-131, ISSN 1314-3077.
статия Voinohovska, V., Sv. Tsankov. Corporate presence web site for Dental Clinic.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 5, Volume 9, pp. 70-75, ISSN 1314-3077.
статия Voinohovska, V., Sv. Tsankov. CSS e-handbook in the discipline "Web design" for teaching and learning purposes.// Информационные технологии: Cовременные подходы к развитию економики региона, в колективная монография, 2012, No 1, pp. 87-94, ISSN 978-954-8675-32-1.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.