РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 64
статия Angelova E., V. Ronkova, P. Nenov. Increasing Load Capacity of Cylindrical Gear by Optimizing Their Geometric Parameters.// INMATEH – Agricultural Engineering, 2010, No vol 31,№2, pp. 40-46, ISSN 2068-2239, 2068-4.
статия Angelova,E., V. Ronkova. GEOMETRIC METHOD FOR DETERMINIG RADIANT HEAT EXCHANGE IN VACUUME FURNACE.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2019, No 3, pp. 121-123, ISSN 1313-0226.
статия Dobrev, V., A. Dobreva, V. Ronkova, Y. Dimitrov, K. Kamenov. Method for the Determination of the Rotational Variability of Cardan Drive.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2016, No 6, pp. 17 - 20, ISSN 1313-0226.
статия Dobrev, V., Y. Dimitrov, A. Dobreva, K. Kamenov, V. Ronkova. Improved Methodology for Design and Elaboration of Test Machines and Equipment.// "Мachines. Technologies. Materials”, 2016, No 11, pp. 3-6, ISSN 1313-0226.
статия Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. PROFESSSIONAL REALIZATION OF STUDENTS – PROBLEMS AND SOLUTIONS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Vol 56, 2017, No 4, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISSN 1311-3321.
статия HARALANOVA V., V. RONKOVA. TEACHING STANDARDS IN HIGHER ENGINEERING EDUCATION – NECESSITY, OBJECTIVES AND APPROACHES.// ACTA TEHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, 2014, No Tome VII, Fa, pp. 45-50, ISSN ISSN: 2067 – 3809.
статия Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Advanced Engineering Methods in Design and Education.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012033 - 37, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
статия Kamenov, K., A. Dobreva, V. Ronkova. Interactive Technologies and New Teaching Models in Engineering Design based upon Multimedia Tools and Mobile Applications.// Fullpapers E-Book/ 4th World Congress on Education Research (WCER2016), 2016, No 1, pp. 90-95, ISSN 2258-6987. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
статия Ronkova, V., A.Dobreva, K.Kamenov, V.Dobrev, Y.Dimitrov. INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STUDY PROCESS THROUGH IMROVING THE COMMUNICATION ACTIVITIES BETWEEN STUDENTS AND LECTURERS.// Management and Sustainable Development,Year 18, Volume 59, 2016, No 4, pp. 77 - 82, ISSN 1311-4506.
статия Ангелова Е. К. Каменов В. Ронкова. Компютърна система в помощ на обучението по дисциплината Машинни елементи- УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ.// SCIENCE & TECHNOLOGIES, 2013, брой 3, стр. 110-114, ISSN 1314-4111.
статия Ангелова Е., В. Ронкова. Препоръки за основните проектни параметри на фамилии разгънати двустъпални цилиндрични редуктори, Национална конференция по машиностроене и машинознание.// Машиностроене и Машинознание 13, 2011, брой Година VІ, К, стр. 52-57, ISSN 1312-8612.
статия Ангелова Е., В. Ронкова. Сравнителен анализ на CAD системи за изчисляване на зъбни предавки.// Научни известия, 2011, брой 3(123), стр. 60-63, ISSN 1310-3946.
статия Добрева А., Е. Ангелова, В. Ронкова, В. Хараланова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Management & Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 22-26, ISSN 1311-4506.
статия Иванка Желева, Анна Лечева, Вярка Ронкова. Проектиране на лабораторен биореактор с механично разбъркване.// Българско списание за инженерно проектиране, Машиностроителен факултет на Технически университет София, 2014, брой 22, стр. 61-67, ISSN 1313-7530.
статия Ронкова В. Проектиране на карданови съединители, насочено към минимизиране на габаритните им размери.// Българско списание за инженерно проектиране, 2013, брой 19, стр. 79-86, ISSN 1313-7530.
статия Ронкова, В., В. Хараланова,. Стандартите и мястото им в учебния процес на инженерното образование.// "SCIENCE & TECHNOLOGIES", 2012, брой II - 4, стр. 114-118, ISSN 1314-4111.
статия Хараланова, В., В. Ронкова,. Ролята на визуализацията в обучението по основополагащи инженерни дисциплини.// "SCIENCE & TECHNOLOGIES", 2012, брой II - 4, стр. 109 -113, ISSN 1314-4111.
доклад Angelova A.E., Ronkova T.V. Computer-Aided Design Of Involute Cylindrical Gear Drives For Portable Electric Tools. IN: МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЯ) „Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства”, Луганськ, Видавництво «Ноулідж», 2011, pp. 261-262, ISBN 978-617-579-309-1.
доклад Angelova E., V. Ronkova,A. Tiufektchian. Computer-Aided Design Of Involute Cylindrical Gear Drives For Portable Electric Tools. IN: 2-nd Internacional Scientific and Practical Conference ‘’Technology, Materials, Transport and Logistics: Development Prospects” TMTL’11, Yalta (Crimea), Ukraine, 2011, pp. 14-18, ISBN 1998-7927.
доклад Angelova, E., A. Dobreva, V. Dobrev, S. Penchev, V. Ronkova. Experimental Research Of Energy Losses In Reducers. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.