РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 98
статия Stoyanov V. B. Modeling of Processes in a Heat Exchanger of a Complex Configuration.// Automation, Computers, Applied Mathematics, 1999, No 5, pp. 24 - 31
статия Stoyanov V.B. Approach to Realization of a Control Device of a Reconfigurable Structure.// Computers, Applied Mathematics, 1998, No 2, pp. 18 – 25
статия Yanev St., I. Stoyanov, V. Stoyanov. JUSTIFICATION OF SMART GRID MODELLING CRITERIA.// Information, Communication and control systems and technologies, 2013, No 1, ISSN 1314-7455.
статия Андонов К. Й., В. Б. Стоянов. Основы математического моделирования тепловлажностного режима зданий..// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1987, брой 11, стр. 18 - 21
статия Андонов К. Й., К. В. Мартев, В. Б. Стоянов. Динамика на енергетичните потоци, характеризиращи системите за микроклимат в промишленото свиневъдство..// Селскостопанска техника, 1991, брой 1 - 8, стр. 31 - 36
статия Андонов К., Д.Димов, Кр.Мартев, Пл.Даскалов, В.Стоянов. Изследване на свиневъдни сгради с аерация.// Селскостопанска техника, 1993, брой 5, стр. 25...31
статия Андонов К., К. Мартев, В. Стоянов, К. Ениманев. Моделиране на енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1
статия Андонов К., Кр. Мартев, В. Стоянов. Динамика на енергетичните потоци характеризиращи системите за микроклимат в промишленото свиневъдство.// Селскостопанска техника, 1991, брой 2, стр. 31…36
статия Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов, Д. Димов, В. Стоянов. Энергосбережение в свинарнике-откормочнике.// Сельский механизатор, 1994, брой 1, стр. 19
статия Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова, В. Стоянов. SMART УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТИВНА СУШИЛНЯ ЗА КАЙСИИ.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2014, брой 17, стр. 1044-1060, ISSN 1311-0489.
статия Даскалов П. И., К. В. Мартев, В. Б. Стоянов. Оценка влиянието на подово отопление върху температурата на въздуха в сграда за подрастващи прасета..// Селскостопанска техника, 1997, брой 1, стр. 18 - 22
статия Даскалов Пл., Кр. Мартев, В. Стоянов. Оценка влиянието на подово отоп-ление върху долнокритичната температура за свиневъдна сграда.// Селскостопанска техника, 1997, брой 1, стр. 18…22
статия Ениманев К., К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосгради с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1
статия Ениманев, К, К. Мартев, В. Стоянов. Изследване влиянието на конструктивните размери на зоосграда с естествена вентилация върху въздухообмена.// Селскостопанска техника, XXXVI, 1999, брой 1, стр. 39-42, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Дефиниране на критерии за оптимално управление на процеса сушене на кайсии.// Хранително-вкусова промишленост, 2012, брой 3, стр. 38-41, ISSN 1311-0179.
статия Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Оптимално управление на сушилни процеси на плодове и зеленчуци.// Автоматика и информатика, 2012, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-7562.
статия Мартев К. В., В. Б. Стоянов. Определяне на топлинната времеконстанта на отопляван под.// Селскостопанска техника, 1997, брой 4 - 5, стр. 16 - 18
статия Мартев К. В., В. Б. Стоянов. Математически модел на енергоикономична система за естествена вентилация..// Селскостопанска техника, 1996, брой 4, стр. 18 - 21
статия Мартев Кр., В. Стоянов. Математичен модел на енергоикономична система за естествена вентилация.// Селскостопанска техника, 1996, брой 4, стр. 18...21
статия Мартев Кр., В.Стоянов. Определяне на топлинната времеконстанта на отопляван под.// Селскостопанска техника, 1998, брой 6, стр. 22-25
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.