РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 72
монография Ванева, В. Педагогика на овладяването на елементарните математически представи. Русе, УИЦ, 2006, стр. 212, ISBN 10:954-712-326-2.
монография Игнатова, Т., В. Ванева и М. Божидарова. Математически занимания в детската градина. София, Просвета, 1991, стр. 67-147, ISBN 954-01-0052-6.
студия Ванева, В. Университетът като образователно пространство. Силистра, х, 2011, стр. 229-243, ISBN 978 – 954 – 84.
студия Ванева, В. Тест за изследване на ориентирането в пространството в предучилищна възраст (чрез графични и условно-схематични модели). София, Веда Словена-ЖГ,, 2004, стр. 81-120, ISBN 954-8510-84-7(ч2).
статия Ванева, В. Подходът Реджо Емилиа и предучилищното образование.// Предучилищно възпитание, 2010, брой 7, стр. 6, ISSN ХХХХ231.
статия Ванева, В. Акмеология и педагогика.// Педагогика, 2009, брой 1, стр. 6, ISSN ХХХХ231.
статия Ванева, В. Пропедевтика на работата с компютър в предучилищна възраст.// Предучилищно възпитание, 2009, брой 6, стр. 8, ISSN ХХХХ231.
статия Ванева, В. Организация на предучилищното образование в страните членки на Европейскияя съюз.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 1, стр. 5-10, ISSN ХХХХ231.
статия Ванева, В. Българското образование в контекста на европейските практики.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 2, стр. 5, ISSN ХХХХ231.
статия Ванева, В. Примерни обучаващи ситуации по математика за 5-7 тодишните деца..// Дом, дете, детска градина, 2002, брой 2, стр. с.3-13, ISSN 896-456.
статия Ванева, В. и колектив от 16 студента. Образователна система на Япония.// 50 образователни системи, 2006, брой 1, стр. 157-163, ISSN -10:954-712-346-7.
статия Ванева, В. и Н. Тълпигова. Девическото образование в Русе.// Педагогика, 2003, брой 11, стр. 11, ISSN 456-789.
статия Ванева, В., Carl Wallhuter,Д. Алипиева. Сравнително образование и интеркултурна компетентност..// Стратегии, 2011, брой 5-6, стр. София, ISSN ХХХХ231.
статия Ванева, В., Г. Георгиева. Време на кръга.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 3, стр. 4, ISSN ХХХХ231.
доклад Vaneva, V. Constructive perspective of math education in primary school. IN: The Second Balkan Congress of Pedagogic, Edrine, , 8-10.2004, Turkеy, 2005, pp. 6, ISBN ХХХХ231.
доклад Vaneva, V. Development of the Mathematics Ideas in the Preparatory Group (5-7).. IN: EDU-WORLD 2, Pitesti, Romania, 27-29.05.2004, 2004, pp. 5, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Емоционални разстройства при децата и юношите. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2009, стр. 8, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Сиблинговата позиция. В: Научни трудове на РУ, Русе, УИЦ, 2007, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
доклад Ванева, В. Педагогическата соционика като технология за диагностика и корекция на образователни проблеми. В: Научни трудове на РУ том 45 серия 5.2, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2006, стр. 109-114, ISBN 1311-3321.
доклад Ванева, В. Моделът на ван Йейл за развитие на геометричното мислене. В: Научни трудове, Русе, УИЦ, 2011, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.