РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 50
статия Aprahamian B., V. Zaharieva, M. Nikolova. Nanostructured sintered metal electrical contacts - types, production technologies, properties and application.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2014, No 14, pp. 165-168, ISSN 1313-8995.
статия Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Multilayered Nanostructured PVD Coatings Deposited on Electrical Contacts – Structure and Properties.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 177-180, ISSN 1313-8995.
статия Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Influence of the Nanostructured Multilayered Architecture on the Mechanical Properties of TiN-type Coatings.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 173-176, ISSN 1313-8995.
статия B. Aprahamian, M. Marinova, J. Argirov, M.Nikolova, E.Yankov, V.Zaharieva. IMPROVEMENT OF THE PERFORMANCE OF ELECTRICAL BUSBARS BY APPLICATION OF MAGNETRON SPUTTERED COATINGS.// Nanoscience & Nanotechnology: Nanostructured materials application and innovation transfer, 2018, No 18 (2), pp. 14-18, ISSN 1313-8995.
статия Bohos АPRAHAMIAN, Vanya ZAHARIEVA, Мaria NIKOLOVA, Meline APRAHAMIAN. Electrical wear and transient resistance of contact rivets of electrical apparatus covered with nanostructured multilayer coatings of Ti/TiN typе.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2017, No 17, pp. 36-39, ISSN 1313-8995.
статия Bohos АPRAHAMIAN, Мaria NIKOLOVA, Vanya ZAHARIEVA, Emil YANKOV. Protective TiN Coatings Deposited on Copper and Aluminum Medium Voltage Busbars of Electrical Distribution Boards.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2016, No 16, pp. 44-46, ISSN 1313-8995.
статия M. P. Nikolova, E. Yankov, T. Hikov, D. Dechev, N. Ivanov, S. Parchorov, V. Zaharieva, P. Petrov. Comparison of the Corrosion Behavior of Differently Deposited PVD TiN/TiO2 Coatings on Electron Beam Modified Ti5Al4V Alloy.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012058 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
статия M. P. Nikolova, E.Yankov, D. Nikolov, D. Tonev, V. Zaharieva, M. Ormanova, S. Valkov, T. Hikov, P. Petrov. Influence of the Chemical Composition, Structure and Heat Treatment on the Topography and Mechanical Properties of Ti5Al4V and Ti6Al4V after Electron Beam Surface Treatment.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, No 416, pp. 012031 (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
статия NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Petar, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria, ZAHARIEVA Vanya, TONEV Danko, ANDREEVA Andreana. Electron beam surface modification of Ti5Al4V alloy for biomedical applications.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1555-1559, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
статия NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Peter, NIKOLOV Danail, VALKOV Stefan, ZAHARIEVA Vanya, ORMANOVA Maria. Phase and mechanical changes of Ti5AL4V alloy after heat treatment in vacuum.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1899-1904, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
статия Nikolova, М., V. Zaharieva. BIOCOMPATIBLE MATERIALS FOR IMPLANTS AND STRATEGIES FOR THEIR SURFACE MODIFICATION: A REVIEW.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2015, No 15 (2), pp. 57-61, ISSN 1313-8995.
статия Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC)..// Journal of Material Science and Technology,IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012, No 20-4, pp. 327-333, ISSN 0861-9786.
статия Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers.// Journal of Material Science and Technology, 2014, No Vol. 22, pp. 98–105, ISSN 0861-9786.
статия YANKOV Emil, NIKOLOVA Maria P., PETROV Petar, ZAHARIEVA Vanya, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria. Influence of the combined vacuum heat treatment and electron beam surface modification on the elastic-plastic behavior of Ti5Al4V alloy.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1549-1554, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
статия Аprahamian, B., M. Nikolova, V. Zaharieva. INFLUENCE OF COMBINED SURFACE TREATMENT (OXY-NITRICARBURIZING AND NANOSTRUCTURED PVD TIN COATING) ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE CONTACTS OF ELEKTROMAGNETIC CONTACTOR TYPE K6E.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2015, No 15 (2), pp. 47-50, ISSN 1313-8995.
статия ДИМИТРОВА В., ЙОРДАНОВ М., НИКОЛОВА М., ЗАХАРИЕВА В. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОКРИТИЯ ОТ ZrN ЧРЕЗ МАГНЕТРОННО РАЗПРАШАВАНЕ ВЪВ ВАКУУМНА ПЕЩ.// Известия на Съюза на учените-Сливен, 2016, брой 31, ISSN 1311 - 2864.
статия Захариева В., М. Николова, М. Йорданов, Б. Апрахамян. Възможности за подобряване на някои характеристики на електрически контакти К6.// Maшиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 94-97, ISSN 1312-8612.
статия Захариева В., Р. Шишков, И. Дерменджиев, М. Йорданов, М. Николова. ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРАТА И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ ТВЪРДОСТТА НА МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ПОКРИТИЯ.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 53-58, ISSN 1312-8612.
статия Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив., Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана 9ХС.// сп. Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 87-93, ISSN 1312-8612.
статия Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив.,Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// сп.”Машиностроене и машинознание”, 2006, брой 1, стр. 80-86, ISSN 1312-8612.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.