РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 29
статия Dobrev, V., A. Dobreva, V. Ronkova, Y. Dimitrov, K. Kamenov. Method for the Determination of the Rotational Variability of Cardan Drive.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2016, No 6, pp. 17 - 20, ISSN 1313-0226.
статия Dobrev, V., Y. Dimitrov, A. Dobreva, K. Kamenov, V. Ronkova. Improved Methodology for Design and Elaboration of Test Machines and Equipment.// "Мachines. Technologies. Materials”, 2016, No 11, pp. 3-6, ISSN 1313-0226.
статия Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. PROFESSSIONAL REALIZATION OF STUDENTS – PROBLEMS AND SOLUTIONS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, Vol 56, 2017, No 4, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISSN 1311-3321.
статия Ronkova, V., A.Dobreva, K.Kamenov, V.Dobrev, Y.Dimitrov. INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STUDY PROCESS THROUGH IMROVING THE COMMUNICATION ACTIVITIES BETWEEN STUDENTS AND LECTURERS.// Management and Sustainable Development,Year 18, Volume 59, 2016, No 4, pp. 77 - 82, ISSN 1311-4506.
статия Димитров, Ю., Й.Димитрова. Професионален клуб „SMARTinCAD” - едно решение за подобряване връзките между бизнеса и инженерните студенти в университета.// Management and Sustainable Development, 2018, брой 1, ISSN 1311-4506.
статия Димитров,Ю. Съвременни подходи при обучението на студенти за процеса на конструиране и работа с CAD-системи.// Management & Sustainable Development, volume 59, година 18, 2016, брой 4, стр. 73-76, ISSN 1311-4506.
статия Добрева А., Е. Ангелова, В. Ронкова, В. Хараланова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Management & Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 22-26, ISSN 1311-4506.
статия Добрева, А., Ю. Димитров. Повишаване на ефективността на учебната работа чрез извънаудиторна дейност със студентите.// Management and Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 27-30, ISSN 1311-4506.
доклад Dimitrov Y. COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNICAL INDICATORS OF GEARBOXES.. IN: Technics.Technologies.Education.Safety ’15 Proceedings Volume 3, Veliko Tarnovo, Bulgaria, III International Scientific and Technical Conference, 2015, pp. 57-60, ISBN 1310 – 3946.
доклад Dimitrov, Y. Opportunities for work and distribution of technical documentation in small machine-building companies. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, ISBN ISBN 1313-3321.
доклад Dimitrov, Y., M. Paalits. Standards and Special Features of Theoretical Models of Planetary Gears. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University. Industry 4.0. Business Environment. Quality of Life, 2017., Ruse, Unversity of Ruse, 2017, pp. 97-102, ISBN ISBN 1313-3321.
доклад Dimitrov, Y., V. Dobrev. A METHOD FOR DESIGN OF COAXIAL GEARBOXES.. IN: Technical Sciences and Industrial Management, Burgas, Bulgaria, IX International conference for young researchers, 2015, pp. 67-69, ISBN 1310-3946.
доклад Dimitrov.Y. System for automatic distribution and working with technical documentation in small and micro-sized industrial enterprises. IN: 29th DAAAM International Symposium, Zadar, Croatia, Vienna, Austria, DAAAM International, 2018, ISBN ISSN 1726-9679.
доклад Dimitrova, Y., Y.Dimitrov. The non-traditional practice of professional student club to connect the business with the engineering students of University of Ruse. IN: 29th DAAAM International Symposium, Zadar, Croatia, Vienna, Austria, DAAAM International, 2018, ISBN ISSN 1726-9679.
доклад Dobrev, V., Y. Dimitrov. Methods for Calculating Power Losses in Worm Gear Drives. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISBN 1313-3321.
доклад Dobrev, V., Y. Dimitrov. Methods for Experimental Research of Worm Gear Drives. IN: 57th Annual conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. FRI-2.203-1-TMS-03, ISBN 1313-3321.
доклад Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. Professional Realization of Students – Problems and Solutions. IN: Proceedings of University of Ruse, Vol 56 (4), Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров Ю., Кр. Каменов. Ролята на човека при работа със съвременни CAD-CAM системи. В: МНК РУ 2016г, Русенски университет, том 55, серия 4, 2016, стр. 61-65, ISBN 1311 – 3321.
доклад Димитров, Ю., В. Добрев. Начини за разширяване на възможностите при проектиране на фамилия еднотипни редуктори. В: НК РУ 2014, Русенски университет Русе, Печатна база на Русенски университет, 2014, стр. 160-164, ISBN ISSN: 1311 – 3321.
доклад Димитров, Ю., В. Добрев. Сравнително изследване на техническите показатели на фамилии редуктори. В: Машиностроене и Машинознание, НК по машиностроене и машинознание, Варна, ТУ Варна, 2014, стр. 91-94, ISBN 1312-8612.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.