РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 4 от общо 4
статия Трифонов Д, Ю. Йорданова. «Иновационни технологии за изработване на биоиженерни конструкции за нуждите на медицината» ».// сп. Известия на съюза на учените – Русе, серия «Медицина и стоматология», 2010, брой 1, ISSN 1311-106X.
доклад Йорданова Ю., Т. Трифонов. Конструкция на вакуумна пещ и технологични решения за повърхностно и обемно обработване на стомани. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2010
доклад Йорданова, Ю. „Предварителни експерименти за навъглеродяване с пулсиращ тлеещ разряд и закаляване с газ при повишено налягане във вакуумна пещ”. В: Научни трудове на Русенския университет – 2011, Русе, 2011
доклад Йорданова, Ю., Тр. Трифонов - научен ръководител. Конструктивни и технологични решения за опорен изолатор и проходен електрод-катод. В: Н а у ч н и трудове, Русе, Печатна база РУ "А.Кънчев", 2011
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.