РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 94
монография Замфиров, Ив., М.Енчев. Технология на машиностроенето, ч.1. Русе, TEMPUS JEP 13417-97, 1999, стр. 142, ISBN УДК 621.7.04..
монография Замфиров, Ив. Методи за насочено въздействие на силовите деформации при струговане. Русе., Хабилитационен труд за присъждане на научно звание, 2010, стр. 225, ISBN не.
монография Замфиров, Ив. Конструиране на машинни приспособления. Русе, TEMPUS JEP 13417-97, 2000, стр. 100, ISBN УДК 621.9.06(075..
монография Замфиров, Ив., М. Енчев. Технология на машиностроенето, ч.1. Русе, ПБ на РУ, 1999, ISBN TEMPUS JEP 12417-.
статия Zamfrov Iv., Koleva Sv. Axis deformable front centre.// Проблемы машиностроения и автоматизации, 2009, No 2, pp. 46-48, ISSN не.
статия Гатев Г., Ив.Замфиров, В.Василев. Комбиниран клинозатягащ патронник.// Машиностроене, 1995, брой 9-10, стр. 272-273, ISSN не.
статия Енчев М., Ив. Замфиров. Метод статической наладки токарных станков с ЧПУ.// Производство. Технология. Экология -Сборник монографий, 2008, брой №11, т.1, стр. 223-226, ISSN не.
статия Замфиров Ив., Д. Димитров. Создание настроечных баз путем подрезания конечного торца ступенчатых валов.// Машини, технологии, материали, 2012, брой (под печат), стр. 3
статия Замфиров Ив., Д. Димитров. Анализ и възможности за намаляване на грешките от установяване.// „Машиностроене и машинознание”, 2010, брой бр.13, стр. 44-48, ISSN 1312-8612.
статия Замфиров Ив., Д. Димитров. Рационално точностно оразмеряване на приспособления за пробивни и разстъргващи машини.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 27-30, ISSN 1312-8612.
статия Замфиров Ив., М. Енчев. Възможности за управление на технологичните процеси при механично обработване.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 19-22., ISSN 1312-8612.
статия Замфиров Ив., М. Енчев, Св. Колева. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 1- Начальная наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 248-252, ISSN 966-7907-25-2.
статия Замфиров Ив., Св. Колева, М. Енчев. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 2 - Текущая наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 252-256, ISSN 966-7907-25-2.
статия Замфиров Ив.,Д.Димитров. Методика за конструиране на машинни приспособления.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 36-40, ISSN ISSN1312-8612.
статия Замфиров Ив.,М Енчев. Относно възможностите за създаване на подвижни люнети за стругове с ЦПУ.// Journal of the Technical university at Plovdiv, 2006, брой 13(7),, стр. 173-178
статия Замфиров, Ив. Возможности создания настроечных баз путем подрезания конечного торца ступенчатых валов.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 244-248, ISSN 966-7907-25-2.
статия Замфиров, Ив. Относно ъгловото разположение на ножа при разстъргване с въртяща се заготовка.// „Механика на машините”, 2009, брой 80, стр. 70-72, ISSN 0861-9727.
статия Замфиров, Ив. Радиална стабилност и грешки при разстъргване с козолна въртяща се борщанга.// „Механика на машините”, 2009, брой 80, стр. 73-75, ISSN 0861-9727.
статия Замфиров, Ив. Принципи за материализиране на теоретичните схеми за установяване на заготовки.// Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 23-26, ISSN 1312-8612.
статия Замфиров, Ив. Исследование деформационных предпосылок точности метода растачивания саморегулированием.// Производство. Технология. Экология. Сборник монографий, 2008, брой №11, т.1, стр. 181-184, ISSN не.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.