РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 43
статия Kolev Z. D., S. Y. Kadirova, T. R. Nenov. Research of reversible heat pump installation for greenhouse heating.// INMATEH - Agricultural Engineering, 2017, No 2, pp. 77-84, ISSN 2068 – 2239. (SJR rank: 0.19 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100204508&tip=sid&clean=0)
статия Kolev Zh., P.Zlatev, V.Bobilov, I.Iliev, G.Genchev, P.Mushakov. Graph-Analytical Method for Estimation of Flows Distribution in Low-Pressure Gas Transport Systems.// Revista Termotehnica (Copernicus index), 2013, No 1, pp. 21-24, ISSN 1222-4057.
статия Zlatev, P., Zh. Kolev, V. Bobilov, P. Mushakov, G. Genchev. HEAT PUMP INSTALLATION “WATER TO WATER” WITH SOLAR ASSISTANCE IN HEAT SUPPLY WORKING CONDITIONS.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 122-127, ISSN 1222-4057. (Impact factor: 0.034 /2013, ISI)
статия Белоев Хр., Ж. Колев, Д. Бекана. Изследване микротвърдостта в дълбочина на възстановителни покрития върху износени и дефектирали чугунени детайли от земеделската и автотракторната техника.// Селскостопанска техника, 2008, брой 5, стр. 20-25, ISSN 0037-1718.
статия Белоев Хр., Ж. Колев, Д. Бекана. Многофакторно изследване на технология за нанасяне на възстановителни покрития при поддържането и ремонта на земеделска и автотракторна техника.// Селскостопанска техника, 2008, брой 6, стр. 25-36, ISSN 0037-1718.
статия Бобилов, В., Д. Радев, П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков. Система за поддържане температурния режим на пясъчни силози.// Топлотехника, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), издателство на Технически Университет – Варна, година 6, 2015, брой 2, стр. 45 - 48, ISSN 1314-2550.
статия Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Анализ на топлинните загуби на блокова топлофикационна абонатна станция.// Топлотехника, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), издателство на Технически Университет – Варна, година 4, 2013, брой 2, стр. 20 - 23, ISSN 1314-2550.
статия Колев Ж., Хр. Белоев, Д. Бекана. Изследване режима на автоматично електродъгово наваряване в защитна среда от въглероден диоксид на износени чугунени детайли от автотракторната и земеделската техника.// Селскостопанска техника, София, 2006, брой 5, стр. 12-20, ISSN 0037-1718.
статия Колев Ж., Хр. Белоев, Д. Бекана. Изследване на някои физико-механични свойства на наваръчни покрития върху износени чугунени детайли от земеделската и автотракторната техника.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 4, стр. 16-21, ISSN 0037-1718.
статия Колев, Ж. Изследване на микроструктурата и микротвърдостта на наваръчни покрития върху износени чугунени детайли от автотракторната и земеделска техника.// Списание “Известия” на Съюза на учените - Русе, 2007, брой 6, серия 1, стр. 80-86, ISSN 1311-2864.
доклад Bobilov, V., P. Zlatev, Zh. Kolev, P. Mushakov. Heat measure unit for centralized heat supply of direct subscriber stations. IN: TE-RE-RD 2014; 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia 12-14 June, Romania, 2014, pp. 17-20, ISBN ISSN:2359-7941.
доклад Bobilov, V., V. Kambourova, Zh. Kolev, P. Zlatev, P. Mushakov. Increasing the energy efficiency of thermal power plant. IN: TE-RE-RD 2014; 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia 12-14 June, Romania, 2014, pp. 21-26, ISBN ISSN:2359-7941.
доклад Kadirova, S. Y., I. B. Evstatiev, A. V. Manukova, Zh. D. Kolev, Ts. A. Gotsov. Investigation of the efficiency of an electronic system for control of the meal pretreatment temperature in vegetable oil extraction installation. IN: International symposium ISB-INMA TEH, Agricultural and mechanical engineering, Bucharest, 27-29 October, Romania, 2016, pp. 219-226, ISBN Print: ISSN 2344.
доклад Kadirova, S., A. Manukova, Zh. Kolev. METHODS FOR DETERMINATION OF THE DURATION OF MEAL TREATMENT IN A TOASTER BY CONTROL OF THE FLOW RATE. IN: Proceedings of The Union of Scientists - Energy Efficiency and Agricultural Engineering, University of Ruse, 2015, pp. 503-506, ISBN 1311-9974.
доклад Kolev Z., D. Bekana. Research on gas arc welding coatings on cast iron machine parts. IN: Proceedings of Science Conference “Trans and Motoauto – 2006”, Volume 3, Sofia, 2006, pp. 52-55, ISBN 1313-0226.
доклад Kolev, Zh. Investigation the heat transfer coefficient of water-air convector. IN: Механізація та електрифікація сільського господарства - Загальнодержавний збірник, Випуск №3 (102), Національний науковий центр, Інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Глехавa, України, 2016, pp. 172-180, ISBN ISSN 0202-1927.
доклад Kolev, Zh. Investigation the paremeters of reversible laboratory heat pump installation in “cooling” working regime. IN: Механізація та електрифікація сільського господарства - Загальнодержавний збірник, Випуск №3 (102), Національний науковий центр, Інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Глехава, України, 2016, pp. 166-171, ISBN ISSN 0202-1927.
доклад Kolev, Zh., P. Mushakov, P. Zlatev. Numerical modeling of the heat transfer process at movement of air in tube. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 100-105, ISBN 1311-3321.
доклад Kolev, Zh., P. Mushakov, V. Bobilov, P. Zlatev. Investigation the influence of the water volume flow in the convector on the parameters of laboratory heat pump installation. IN: TE-RE-RD 2016; 5th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, 02-04 June, hotel "Atlas" - Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 75-80, ISBN ISSN 2359-7941.
доклад Mushakov, P., V. Bobilov, Zh. Kolev, P. Zlatev. Investigation the refrigertion cycle of heat pump “water-water”. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Volume 55, book 1.2., Ruse, Bulgaria, 2016, pp. 30-35, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.