РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 19 от общо 19
студия Димитрова, З.Т. Die Sprache der Werbung aus der Sicht deutschsprachiger Forscher, Научни. Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 46, серия, Печатна база на РУ"Ангел Кънчев", 2007, ISBN 1311 - 3321.
студия Димитрова, З.Т. Еin Vorschlag zur Analyse von Werbetexten. Трудове на катедра Европеистика, Студии, в: Научни, Печатна база на РУ"Ангел Кънчев", 2004, ISBN 1311 - 3321.
статия Димитрова, З. Т. За немския опит в обучението чрез казуси /Статията е публикувана по презимето на авторката - Зоя Тодорова/. За немския опит в обучението чрез казуси.// Библиотека "Европеистика" - Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация (теория и практика), 2010, брой 2, стр. 30 - 41, ISSN 978-954-712-487-5.
доклад Габровска М,Караиванова Т.,Димитрова З. Т. Концепция за учебно - методически комплекс по немски език за задължителното обучение във ВТУЗ. Част I. Основен учебник. В: Сборник с доклади. Част I. Национална научно - практическа конференция по чужд език в нефилологически ВУЗ - ВИХП, Пловдив, София, 1986, стр. 48 - 52
доклад Габровска М., Димитрова З., Караиванова Т. За развитието на репродуктивно - продуктивни умения при интензивното обучение по чужд език. В: Сборник с доклади. ЮНС на катедра "Чужди езици", ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1990
доклад Габровска М., Караиванова Т., Димитрова З. Т. Концепция за учебно - методически комплекс по немски език за задължителното обучение в нефилологически ВУЗ. Част II. Учебни помагала. В: Сборник с доклади. Част II. Национална научно - практическа конференцияпо чужд език в нефилологичиски ВУЗ - Пловдив, София, 1987, стр. 10 - 14
доклад Габровска, М., Иванова, Р. Петрова, З. Димитрова. За формите на обучение по западни езици във ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе до въвеждането на интензивен езиков семестър. В: Сборник с доклади. ЮНС на ВТУ, Русе, 1989
доклад Димитрова З., Караиванова Т., Габровска М. Възможности за работа по тематичен кръг"Международни научни прояви" - Немски език. В: Сборник доклади. ЮНС на ВМЕИ - Варна, т. 3, Варна, 1988, стр. 285 - 288
доклад Димитрова, З. Т. За организацията на езиковото обучение в немските висши училища. В: Научни трудове,т.50, серия 5.2., РУ "Ангел Кънчев", Русе, Печатна база на РУ "Ангел Нънчев", 2011, стр. 112 - 115
доклад Димитрова, З., Р. Петрова. Едно предложение за съкращаване на пътя към професионализма на преподавателите по чужд език във ВТУЗ. В: Сборник с доклади. ЮНС на катедра, Русе, 1990
доклад Димитрова, З., Т. Комуникативният модел "аргументиране" и неговото представяне в учебника "Fit für den TestDaf". В: Научни трудове, т. 48, Русе, 2009, стр. 107 - 111
доклад Димитрова, З.Т. За условията за успешно осъществяване на езикови действия. В: Научни трудове , т. 46, серия 5, РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2007
доклад Димитрова, З.Т. Инструменти за стимулиране на многоезичността в Обединена Европа: Европейски езиков паспорт. В: Научни трудове, том 41. с.5.2, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2004
доклад Димитрова, З.Т. Die Beziehung Kommunikator – Werbeobjekt – Kommunikant und Ihre Gestaltung in der Werbung für Investitionsgüter. IN: Научни трудове , т. 38, серия 9, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2002
доклад Димитрова, З.Т. Възможности за реконструиране на стратегическите интервенции на вербалния комуникатор. В: Научни трудове , т. 36, серия 6, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 1999
доклад Димитрова,З. За лингвистичното разбиране на дефиницията. В: Научни трудове на Русенския увиверситет, 49, серия5.2., Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 103 - 107
доклад Димитрова,З. За дефинирането на дефиницията. В: Научни трудове на Русенския увиверситет, 49, серия5.2., Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 98 –102
доклад Димитрова,З.Т. Инструменти за стимулиране на многоезичността в Обединена Европа: Европейска езикова рамка. В: Научни трудове, том 41. с.5.2, РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2004
доклад Камбуров П., Караиванова Т., Собаджиева Р., Димитрова З. Интензивният езиков семестър - нова форма на обучение по западни езици във ВТУ "Ангел Кънчев", Русе. В: Сборник с доклади. ЮНС на ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, Русе, 1989
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.