РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 77
монография Душков, Ж., Здравкова, Зл. и С. Вичев. Русенски университет - 60 години, исторически очерк. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2005, pp. 139-145; 154-172; 17, ISBN 954-712-292-.
монография Здравкова, Зл. Дионис и теротеизмът. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2000, pp. 135 с., ISBN 2. 9548339-11-0..
монография Здравкова, Зл., Ж. Душков, Р. Златева, И. Славова. Мястото на жената в античното и средновековното общество. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2011, стр. 156, ISBN 978-954-8467-20-9.
монография Здравкова, Зл., Иванов, Д. Тракийското сребърно съкровище от Борово. В.Търново, Изд. Абагар, 2002, стр. 80 с., ISBN 954-427-490-1.
монография Здравкова, Зл., С. Юлзари,, Т. Бакърджиева, М. Папазова, Р. Златева. Религиозните храмове в Русе. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2011, стр. 133, ISBN 978-054-8467-18-6.
монография Здравкова, Златоживка, Виолета Ванева, Ренета Златева, Магбуле Папазова, Росица Игнатова. Образователното дело в Русе през Възраждането и Новото време. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 287(7-177;200-241, 2, ISBN 978-954-8467-58-2.
студия Здравкова, Зл. Село Божичен – древност, съвремие, ново време, - Алманах за историята на Русе, т. VІІ,. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 114-138, ISBN 1312-0980.
студия Здравкова, Зл.,. Принос към старата история на Русе, - Алманах за историята на Русе, т. ХІ,. Русе, Лени-Ан, 2011, стр. 5-63., ISBN 1312-0980.
студия Здравкова, Зл., Д. Иванов. Тракийското сребърно съкровище от Борово, в:Алманах за историята на Русе, т. І. Русе, Лени-Ан, 1996, стр. 12-41, ISBN 1312-0980.
статия Zdravkova, Zl., Ivanov, D.,. Contribution to Thracian religious Practice, Acta Associationis internationalis,.// Terra antiquа balcanica,Sofia,, 1990, No 1, pp. 101-112.
статия Zdravkova, Zl., R. Zlateva. Resemblances in the wedding and natal customs of Azerbaijanis and Bulgarians.// – Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2011, No 2, Vol. 14, pp. 30–41, ISSN 2223-2613.
статия Здравкова Златоживка,. Светлината на Възраждането.// Светлината на Възраждането, 2012, брой 1, стр. 5-18, ISSN 978-954-8467-77-3.
статия Здравкова, Зл. Русенският университет - 70 години възходящо развитие.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1041-1051, ISSN 0861-3982.
статия Здравкова, Зл. Автотранспортният факултет при Русенски университет,.// в Алманах за историята на Русе,, 2006, брой т. VІ, стр. 385-394., ISSN 1312-0980,.
статия Здравкова, Зл. и Д. Иванов. За семантиката на трите ритона от Боровското съкровище.// Годишник на музеите от Североизточна България, 1989, брой 15, стр. 15-25.
статия Здравкова, Зл. и Иванов, Д. Към характера на Боровското съкровище,.// Векове,, 1990, брой 6,, стр. 19-24.
статия Здравкова, Зл.,. Към въпроса за мястото на жената в средновековното общество,.// Алманах за историята на Русе,, 2010, брой т. Х,, стр. 12-24., ISSN 1312-0980.
статия Здравкова, Зл.,. Към въпроса за инициацията, подземията и тракийската религиозна практика,.// Алманах за историята на Русе,, 2010, брой т. Х,, стр. 5-11, ISSN 1312-0980.
статия Здравкова, Зл.,. Жената в древнотракийското общество,.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 2 – Обществени науки,, 2006, брой т. 5,, стр. 98-103., ISSN 1311-1094.
статия Здравкова, Зл.,. Юридическият факултет при Русенския университет “А.Кънчев”,.// Алманах за историята на Русе,, 2004, брой т. V,, стр. 272-284., ISSN 1312-0980.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.