Списък на публикациите

статии

  1. Dimitrov D., Malchev N.,Karachorova V. RESEARCH THE ACCURACY OF THE GROUP APPROACH FOR RAPID DETERMINATION COST OF THE MACHINING PRODUCT.// INTERNATIONAL JOURNAL for sciense, technics and innovations for the industrtry, 2017, No 3, pp. 121-122, ISSN ISSN PRINT1313-02.
  2. Димитров Д., Н. Малчев. ГРУПОВ ПОДХОД ЗА ЕКСПРЕСНО ОФЕРТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА МАШИНОСТРОИТЕЛНО ИЗДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ДРЕБНОСЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО.// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific technical union of mechanical engenering, 2016, брой 23/209, стр. 75-77, ISSN 1310-3946.
доклади
  1. Димитров Д,.Н. Малчев. Унификация на технологичните процеси при широка номенклатура на производството на едрогабаритни тънкостенни детайли. В: Научнa конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България - клон Русе 2015, Русе, 2015, стр. 179-183
  2. Малчев Н. Изследване на възможностите за разработване на бърза оферта при широка номенклатура на производството. В: Научнa конференция на Русенския университет и Съюза на учените в България - клон Русе 2015, Русе, 2015