Списък на публикациите

статии

  1. Борисова, Т. ЕЗИКОВИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – МНОГОЕЗИЧИЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МЯСТОТО ИМ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ.// i- продължаващо образование, 2017, брой 12