Списък на публикациите

монографии

 1. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
студии
 1. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
 2. Иванова, A., Г. Иванова, К. Денева. Ролята на информационните технологии в интегрирането на деца със специални образователни потребности и специфични обучителни трудности. В „Социалните права на българските граждани – проблеми и перспективи“, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 73 - 107, ISBN 978-619-7092-02-8.
 3. Смрикаров,А., А.Иванова. Концепция за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в системата на училищното образование през следващите 5 години. Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2011, ISBN 978-954-712-512-4.
статии
 1. Atanasov, V., A. Ivanova. Educational Games as a motivational Tool for Digital Students (a Case Study).// ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2014, No 3, Vol. 2, pp. 277 - 285, ISSN 1314-8788.
 2. Beloev, H., A. Smrikarov, O. Petrov, A. Ivanova, G. Ivanova. The System for Academic Staff Development at the University of Ruse (good practices).// Strategies for Policy in Science and Education (WOS), 2012, No 3, pp. 270-276, ISSN 1310-0270.
 3. Iossifov, V., A. Vassileva. Theorie + Animation + Interaktion: Auf die Kombination kommt es an.// eLearning - Beitraege und Positionen der FHTW Berlin, 2005, No June, pp. 30 – 33, ISSN 3-931221-40-7.
 4. Ivanova, A. A Framework of Software Process for Interactive Training Simulators.// Communication & Cognition, 2007, No 40, pp. 173 - 181, ISSN 0378-0880.
 5. Ivanova,G., A.Smrikarov, A.Vasileva. A conceptual model of Bulgarian virtual university.// Communication and Cognition Artificial Intelligence- The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No Vol.20, pp. 127-132, ISSN 0773-4182.
 6. Stoykova, V., K. Georgieva, A. Ivanova. Methodology for delivering Lessons using Interactive Presentation System.// ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2013, No 1, Vol.1, pp. 1-5, ISSN 1314-8788.
 7. Вачев, Г, Д. Господинов, А. Иванова. Усъвършенствана система за определяне на твърдост.// Машиностроене и Машинознание, 2010, брой 3, стр. 37-40, ISSN 1312-8612.
 8. Иванова, А. Технологиите в обучението – правят ли ни те по-успешни преподаватели?.// Образование и технологии, 2012, брой 3, стр. 65-66, ISSN 1314-1791.
 9. Иванова, А. СНС с мрежа от сайтове.// ИнфоТЕХ, 2008, брой 3, стр. 16, ISSN 1313 - 2806.
 10. Серафимов, К., Д. Господинов, А. Иванова. Софтуерна среда за определяне и оценяване на охлаждащата способност на среди за закаляване.// Машиностроене и Машинознание, 2011, брой 2, стр. 38-41, ISSN 1312-8612.
 11. Смрикаров, А., А. Василева. Инициативата "електронно обучение" на Европейската комисия.// Автоматика и информатика, 2002, брой 2, стр. 52-53, ISSN 0861 -7562.
 12. Томов, О., А. Василева, А. Смрикаров. Учебен модел на процесор със стекова архитектура.// Автоматика и информатика, 2003, брой 3, стр. 58-60, ISSN 0861-7562.
доклади
 1. Atanasov, V. A. Ivanova. A Framework for Measurement of Interactivity of Digital Learning Resources. IN: Proceedings ot 42th International Conference MIPRO 2019 (SCOPUS), Opatija, Croatia, 2019, ISBN 1847-3946.
 2. Atanasov, V., A. Ivanova. A WEB based Platform for Learning Games composing - Basic Concept and Architectural Aspects. IN: Proceedings of e-Learning'15 International Conference, Berlin, Germany, 2015, pp. 256 - 261, ISBN 2367 - 6698.
 3. Atanasov, V., A. Ivanova. Student Modelling in a Web-based Platform for Learning Games Composing. IN: Proceedings of the 13th International Scientific Conference ELSE (WOS), Bucharest, Romania, 2017, ISBN 2360-2198.
 4. Borisov, I. A. Ivanova. A Concept for a Mobile Educational Quest Game. IN: Proceedings of University of Ruse-2019, volume 58, book 3.4, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 5. Hristov, T., S. Smrikarova, A. Vasileva, A. Smrikarov. An Approach to Development of an e-Learning Software Platform. IN: Proceedings of the CompSysTech'2002 Conference, Sofia, 2002, pp. IV.5-1 – IV.5-7, ISBN 954-9641-28-7.
 6. Ivanova A., V. Stoykova, G. Ivanova. Social Networking in Higher Education – Good Practices and a Case Study from Bulgarian Universities. IN: Proceedings of e-Learning’15 International Conference, Berlin, Germany, 2015, ISBN 2367 - 6698.
 7. Ivanova, A. Improving the UI of Interactive Training Simulators to address the Y/Z-Generations’ Learning Style. IN: ACM International Conference Proceeding Series (SCOPUS), Vol.471, 2010, pp. 400 – 406, ISBN 978-1-4503-0243-2.
 8. Ivanova, A. Interactive Training Tools for basic Introduction to VHDL Models. IN: Proceedings of e-Learning’10 International Conference, Riga, Latvia, 2010, pp. 43-47, ISBN 978-9984-30-181-5.
 9. Ivanova, A., E. Dyankova. Designing a Decision Engine for Adaptive Training Simulators. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society. Berlin, Germany, Ruse, Bulgaria, Avangard Print, 2009, pp. 207 – 213, ISBN 1313-9207.
 10. Ivanova, A., G. Ivanova. Net-Generation Learning Style – a Challenge for Higher Education. IN: ACM International Conference Proceeding Series, CompSysTech'2009 (SCOPUS), Ruse, Avangard Print, 2009, pp. IV.2-1 – IV.2-6, ISBN 978-1-60558-986-2.
 11. Ivanova, A., N. Kostadinov, G.Ivanova. Teaching VHDL for Students in Computing at the University of Rousse. IN: ACM International Conference Proceeding Series, CompSysTech'2008 (SCOPUS), Vol. 374, 2008, pp. VII.1-1 - VII.1-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
 12. Ivanova, G., A. Ivanova, I. Ivanov. Schematic Diagram Editor and Simulator on Reliability and Diagnostics of Computer Systems. IN: ACM International Conference Proceeding (SCOPUS), Vol. 578, 2011, pp. 583-589, ISBN 978-1-4503-0917-2.
 13. Ivanova,A. , A. Smrikarov. The New Generations of Students and the Future of e-Learning in Higher Education. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society. Berlin, Germany, Ruse, Bulgaria, Avangard Print, 2009, pp. 17-25, ISBN 1313-9207.
 14. Ivanova,A., G.Ivanova, A.Smrikarov. eLearning 2.0 and Higher Education – Possible Implications. IN: Proceedings of the e-Learning Conference’07, Istanbul, Turkey, Bahcesehir University Engineering Faculty Publicat, 2007, pp. 101-106, ISBN 978-975-6437-75-9.
 15. Ivanova,G., A.Ivanova, A.Smrikarov. Virtual University 2.0. IN: Proceedings of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’09, Berlin, Germany, Avangard Print - Ruse, Bulgaria, 2009, pp. 100-106, ISBN 1313-9207.
 16. Kostadinov, N., A. Ivanova. A VHDL Training Model of a Processor. IN: ACM International Conference Proceeding Series (SCOPUS), Vol. 285, 2007, pp. VII.1-1 – VII.1-6, ISBN 978-954-9641-50-9.
 17. Petkova, M., A. Ivanova. A Conceptual Model of Scientific Council Website. IN: ACM International Conference Proceeding Series (SCOPUS), Vol. 374, 2008, pp. VIA.2-1 – VIA.2-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
 18. Smrikarov,A., St.Smrikarova, A.Vasileva, T.Tzolov. A Training Model of a Hypothetical Single-Address Processor. IN: Proceedings of the CompSysTech'2001 Conference, Sofia, 2001, pp. IV.9-1 – IV.9-5, ISBN 954-9641-25-2.
 19. Vasileva, A. An Approach to Evaluation of a Virtual Laboratory on Computer Organization. IN: Сборник доклади на конференцията „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2004, pp. 148-154, ISBN 954-775-289-8.
 20. Vasileva, A. Usability Evaluation of a Virtual Laboratory on Computer Organization. IN: Proceedings of Rousse University Annual Conference, Ruse, 2003, pp. 175-180
 21. Vasileva, A., A. Smrikarov. A Training Software Model of an Interrupt System. IN: Proceedings of the CompSysTech’2003 Conference, Sofia, 2003, pp. IV-31-1 – IV.31-6, ISBN 954-9641-33-3.
 22. Vasileva, A., A. Smrikarov, T. Hristov. A Conceptual Model of a Virtual Laboratory on Computer Organization. IN: Proceedings of the CompSysTech'2002 Conference, Sofia, 2002, pp. IV.6-1 – IV.6-6, ISBN 954-9641-28-7.
 23. Vasileva, A., A. Smrikarov, T. Toteva. A Training Software Tool for Square Root Calculation. IN: Proceedings of the CompSysTech’2004, Rousse, 2004, pp. IV.27-1 – IV.27-6, ISBN 954-9641-38-4.
 24. Vasileva, A., M. Marinov, S. Smrikarova. An Application of Buggy Student Model in Interactive Training Tools. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference, Brussels, Belgium, 2004, pp. 3.6.1 – 3.6.17
 25. Vasileva, A., V. Jossifov. A Didactical Approach to Applying New Media in Engineering Higher Education. IN: Proceedings of Ruse University Annual Conference, Ruse, 2003, pp. 181-186
 26. Zlatanov. G A. Ivanova. A Concept for Administrative Panel of an Educational Mobile Quest Game. IN: Proceedings of University of Ruse-2019, volume 58, book 3.4, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN ISSN 1311-3321.
 27. Иванова, А. „Дигитальные“ дети: надежды и тревога. В: Материалы XII международных педагогических чтений „Коллективные субьекты педагогической и управленческой деятельности в культурно-компетентностной и системно-деятельностной образовательных моделях“, Волгоград, ВГАПК РО, 2012, ISBN 978-5-904776-22-0.
 28. Иванова, А., И. Желева, Г. Вачев. Софтуерна среда за симулиране на измервания на хидравлични величини. В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 3.2, Русе, 2011, стр. 181-186, ISBN 1311-3321.
 29. Иванова,А., А.Смрикаров. Прототип на WEB сайт на Научна комисия към ВАК. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 3, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2009, стр. 155-159, ISBN 1311-3321.
 30. Иванова,А., Г.Иванова, А. Смрикаров. Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища – eLearning 2.0 и персонална среда за обучение. В: Трудове на Третата национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, Академично издателство на СА “Д.Ценов”, 2009, стр. 27-36, ISBN 978-954-23-0.
 31. Йовчева,Е., В.Панева, А.Иванова. Един подход за реализация на приемственост и когнитивна връзка между интерактивните единици в предучилищното и началното училищно образование. В: Сборник научни трудове на Пета национална конференция по предучилищно образование „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”, Велико Търново, 2012, стр. 150 - 152
 32. Станчев, Д., А. Смрикаров, В. Цонев, Ц. Христов, А. Василева. Относно формите на обучение във висшите училища. В: Сборник на юбилейна научна сесия, София, 2003, стр. 107-113, ISBN 954-9783-54-5.
 33. Стойкова, В. А. Иванова, А. Смрикаров. Добри практики при е-обучение на студентите от дигиталното поколение. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 3.2, Русе, Печатна База при Русенски Университет, 2012, стр. 149 - 154, ISBN 1311-3321.
 34. Стойкова, В., А. Смрикаров, А. Иванова, К. Георгиева, Н. Иванова. Интерактивните средства при обучението на студентите от дигиталното поколение – екстра или необходимост?. В: Сборник научни трудове на Пета национална конференция по Електронно Обучение във висшите училища, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, стр. 197-207, ISBN 978-954-712-611-4.
 35. Стойкова,В., А. Смрикаров, А. Иванова, К. Георгиева. Адаптиране на системата на висшето образование към студентите от дигиталното поколение. В: Сборник научни трудове на Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE' 2013, Ямбол, 2013, стр. 523-532, ISBN 1314-9474.
учебници
 1. Костадинов, Н., А. Иванова, Г. Иванова. Технология на проектирането – ръководство за упражнения. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 132, ISBN 978-954-712-424-0.
 2. Смрикаров, А., А. Иванова, Г. Иванова, О. Томов, Х. Авакян. Организация на процесора. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2013, ISBN 978-954-712-565.
 3. Смрикаров, А., С. Смрикарова, Х. Авакян, А. Василева. Организация на компютъра. Русе, Авангард Принт, 2002, ISBN 954-712-098-0.
учебни пособия
 1. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 2. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Второ преработено и допълнено издание.. Русе, Издателство, 2017, стр. 134, ISBN 978-954-712-720-3.
 3. Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Орлин Кузов, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров и Христо Белоев. Наръчник по иновационни образователни технологии. Трето преработено и допълнено издание (интерактивно, мултимедийно).. Русе, Издателство, 2018, стр. 256, ISBN 978-954-712-736-4.
други трудове
 1. Иванова, А. Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища, научно съобщение в семинар по проект "Докторантски семинар към филологически факултет", 2009
 2. Иванова, А, Н. Костадинов, Г. Иванова. Обучение по VHDL на студентите по компютърни системи и технологии в Русенски университет, Национален семинар на v(HDL) – обществото, научно съобщение, 2008
 3. Иванова, А. Предизвикателството "Дигитално поколение", Пленарен доклад на Юбилейната конференция на сдружение "Шанс и закрила", 2016
 4. Иванова, А. A conceptual Framework for adaptation of Higher Education to Digital Generation, Виртуален семинар по проекта ETN FETCH „Future Education and Training in Computing", 2014
 5. Иванова, А. Интервю в "Новите деца", съботен очерк на "24 Часа", Година XXI, брой 163, популярна публикация, 2011
 6. Иванова, А. Дигиталното поколение и предизвикателствата към образователната система, Национален семинар по електронно обучение "ДОБРИ ПРАКТИКИ, ИНОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ", научно съобщение, 2009
 7. Иванова, А. Виртуална лаборатория по "Организация на компютъра", научно съобщение в Национален семинар по електронно обучение "Виртуалните лаборатории и мобилното об, 2006
 8. Иванова, А., Г. Иванова. e-Learning-2 – какво е това?, научно съобщение в семинар по проект "Докторантски семинар към филологически факултет", 2008
 9. Иванова, А., Г. Иванова. eLearning-2 – what is this? Национален семинар по електронно обучение "ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА", научно съобщение, 2007
 10. Смрикаров, А., А. Иванова. Концепция за използване на информационните и комуникационни технологии в училищното образование, Юбилейна научна конференция "Управление и качество на образованието", научно съобщение, 2011
 11. Смрикаров, А., А. Иванова. Концепция за използване на информационните и комуникационни технологии в училищното образование, Седма национална конференция "е-Образование", научно съобщение, 2011
 12. Христов, Ц., А. Иванова. Софтуерна платформа на Русенския университет (eLSe-SC), Национален семинар по електронно обучение "СОФТУЕРНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ", научно съобщение, 2005
патенти и др.
 1. Василева, А. О. Томов, А. Смрикаров. Виртуална лаборатория по "Организация на компютъра", Сертификат за авторски права, No 113/21.05.2004,2004.
 2. Иванова, А. Модел на сайт за развитие на академичния състав, Сертификат за авторски права, No 10092012,2012.
 3. Смрикаров,А., А.Иванова. МОДЕЛ НА ДИНАМИЧЕН САЙТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ, Сертификат за авторски права, No 12345,2009.