Списък на публикациите

статии

  1. Pencheva V., Tsekov A., Georgiev I., Kostadinov S. ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE REGULARITY OF MASS URBAN PASSENGER TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF THE CITY OF RUSE.// Transport Problems, 2018, No Volume 13, I (SJR rank: 0.2 /2017, http://www.scimagojr.com)
доклади
  1. Цеков А., В. Пенчева, П. Стоянов. Изследване на електронната система за таксуване на пътниците в градския пътнически транспорт на град Русе. В: В: научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев” 2016, 2016, стр. 5
  2. Цеков А., В. Пенчева, П. Стоянов. Изследване и оценка на маршрутен коефициент на схемата на градския пътнически транспорт в Русе.. В: аучни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев” , Русе, 2015, том 54., Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2015
  3. Цеков А., Пенчева В., Стоянов П. Изследване на електронната система за таксуване на пътниците в градския пътнически транспорт на град Русе.. В: 55th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
  4. Цеков А., Пенчева В., Стоянов П. Изследване и оценка на маршрутен коефициент на схемата на градския пътнически транспорт в Русе. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 4, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.