Списък на публикациите

доклади

  1. Джумалийски Б. Структурни характеристики на олигополните пазари. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-10.10.2015 г. 70 години традиции и иновации, Русе, 2015
  2. Джумалийски Б. Основни методи при регулиране на олигополните пазарни структури. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-10.10.2015 г. 70 години традиции и иновации, Русе, 2015
  3. Джумалийски Б. Олигополната пазарна структура и проблема за паралелното поведение. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 53, серия 5.1. Икономика и мениджмънт, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. 24-28
  4. Джумалийски Б. Видове паралелно поведение, съгласно практиката на Комисията за защита на конкуренцията.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 53, серия 7, правни науки, Русе, Русенски Университет, 2014, стр. 165-172