Списък на публикациите

статии

 1. Antonova G., M. Mihov, S. Decheva, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Iv. Palov. Influence of Pre-Sowing Electromagnetic Treatment on Some Main Characters of Economic Characteristic of Head Cabbage.// Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2014, No 2, pp. 1574-1578, ISSN 2148-3647.
 2. K.Kostov, Iv. Palov, K. Sirakov, E. Kuzmanov, Sv. Zahariev. Effect of pre-sowing electric treatments of seeds on the yields of wheat varieties Enola and Kristy.// Bulgarian_Journal of_Agricultural Science, Sofia, Bulgaria, 2014, No 6, pp. 1526-1530, ISSN 1212-0751.
 3. Kuzmanov Em., Iv. Palov, N. Armyanov, K. Sirakov. Comperative analysis of the laboratory research results for pre-sowing electrical treatment of tomato seeds.// Списание “Agricultural Engineering“, Raudondvaris, Lithuania, 2010, No vol. 42, Nо, pp. 60 - 70
 4. Kuzmanov Em., Iv. Palov, N. Armyanov, K. Sirakov,. Comparative analysis of the laboratory research results for sowing electrical treatment of tomato seeds,.// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2010, No p.9, pp. -, ISSN -.
 5. Palov Iv., E. Kuzmanov, K. Sirakov, St. Stefanov, Y. Neykov. Results from a preliminary research on the pre-sowing electromagnetic treatment of rape seeds.// Agronomy Research 10 (1-2), Estonia, 2012, No 10 (1-2), pp. 335-340, ISSN 1406-894X. (SJR rank: 0.353 /2016, SCOPUS)
 6. Palov Iv., Iv. Evstatiev, K. Sirakov. Research on the electrical resistance of maize seed germs.// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2005, No 37 (2), pp. 27-33, ISSN ISBN 1822-2706.
 7. Palov Iv., K. Sirakov. Rezults from yield research on maize obtained often pre-sowing electromagnetic treatment of old and new seeds.// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2004, No 36 (3), pp. 34-41
 8. Palov Iv., K. Sirakov, E. Kuzmanov, Sv. Zahariev. Results of preliminary aboratory studies after pre-sowing electric treatment of pea seeds.// Agricultural engineering, Belgrade, Serbia, 2013, No 4, pp. 17-23, ISSN 0554-5587.
 9. Palov Iv., K. Sirakov, Em. Kuzmanov, H. Andreev. Results of the contrastive research of maize seeds pre-sowing electrical treatment resuls.// Biosystems engineering and processes in agricultural -Raudondvaris, Lithuania, 2008, No N13, pp. 239-245, ISSN -.
 10. Palov Iv., K. Sirakov, Em. Kuzmanov, H. Andreev, V. Jakov. Results from laboratory tests after separated pre-sowing treatment of wheat seeds with electromagnetic energy.// Agricultural engineering,Raudondvaris-Lithuania, 2009, No res. pap.41, pp. 86-97
 11. Palov Iv., St. Stefanov, K. Sirakov, Em. Kuzmanov, Y.Neikov. Increasing the production of grain and technical crops biomass by preliminary electromagnetic treatment of seeds.// Publishing house “Leni AN-Rousse , Bulgaria, Ireland , Denmark,Hungary,Biomass Mobilizacion, EU Project № 245449-, 2010, No 1, pp. 64-79, ISSN 978-594-8190.
 12. Sirakov K., D. Ganeva, S. Zahariev, Iv. Palov, M. Mihov. Study of laboratory germination of seeds from tomato variety Milyana after electromagnetic treatment.// INMATEH - Agricultural Engineering, Bucharest, Romania, 2016, No 1, pp. 53-60, ISSN 2068-4215.
 13. Антонова Г., М. Михов, К. Сираков, Св. Захариев, Ив. Палов. Проучване на ефекта от предсеитбена електромагнитна обработка върху кълняемоста на семена от главесто зеле.// Селскостопанска техника, 2013, брой 1, стр. 22-26
 14. Армянов, Н. К., И. Й. Палов, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване на електрическото съпротивление на клубени на картофи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 8-12
 15. Г. Патенова, Г. Гинчев, Ив. Палов, К. Сираков. Резултати от предсеитбени електромагнитни обработки на семена от фасул.// Селскостопанска техника, 2009, брой 5, стр. 20-25
 16. Ганева Д., М. Михов, Ив. Палов, К. Сираков, Св. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбена електромагнитна обработка на семена български сортове домати.// Селскостопанска техника, 2013, брой 3, стр. 13-21
 17. Даскалов Пл., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Автоматично управление на технологична линия за делинтиране на памукови семена с програмируем контролер.// Селскостопанска техника, 2000, брой 2, стр. 5-11
 18. Захариев Св., К. Сираков, Ив. Палов, Е. Кузманов. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от френски царевичен хибрид.// Механизация на земеделието, 2013, брой 1, стр. 29-31
 19. Ив.Палов, Г.Патенова, Е. Кузманов, К. Сираков, Г. Гинчев. Резултати от предсеитбени електрически обработки на семена от фасул,.// Сп. „Селскостопанска техника”,София, 2011, брой 6
 20. Кузманов Ем., Ив. Палов, К. Сираков, Н. Армянов, Н. Недялков. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемата енергия и кълняемостта след предсеитбени електрически обработки на семена от зеленчукови култури.// Сп. “Селскостопанска техника”, София, 2010, брой 3/2010, стр. 24 - 32с.
 21. Кузманов, Е. К., Ив. Й. Палов, К. А. Сираков, Н. К. Армянов, Н. A. Недялков. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемата енергия и кълняемостта след предсеитбени електрически обработки на семена от зеленчукови култури..// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой кн. 3, стр. 9 - 15
 22. Палов Ив., А. Стоилова, М. Радевска, К. Сираков. Резултати от изследвания на предсеитбената електромагнитна обработка на семена от нови български сортове памук.// Селскостопанска техника, 2008, брой 5, стр. 12-19
 23. Палов Ив., Г. Патенова, К. Сираков, Г. Гинчев. Резултати от Резултати от предварителни изследвания на предсеитбени електромагнитни обработки на семена от фасул.// Селскостопанска техника, 2009, брой 4, стр. 15-21
 24. Палов Ив., Емил Кузманов, Никола Армянов, Кирил Сираков. Резултати от полеви изследвания на последействието при енергийно стимулиране на семена от пшеница.// сп., 2011, брой -
 25. Палов Ив., К. Сираков, А. Стоилова, М. Радевска. Влияние на електромагнитната обработка и срока на съхранение върху посевните каческва на семена от памук. II. Дължина на първична коренова система – корен и кълн.// Растениевъдни науки, София, 2012, брой 49, стр. 28-36
 26. Палов Ив., К. Сираков, Е. Кузманов, Н. Армянов. Результаты исследования предпосевных электромагнитных оброботок семян.// ж.Механизация и электрификация сельского хозяства, Москва, №4, 2012. под печат, 2012, брой 4
 27. Палов Ив., Н. Армянов, К. Сираков. Изследване на електрическото поле на устройство за предсеитбена електромагнитна обработка на посевен материал.// Селскостопанска техника, 2003, брой 5-6, стр. 167-169
 28. Палов Ив., Пл. Генчев, К. Сираков, Св. Захариев, Е. Кузманов. Резултати от полеви изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от френски царевичен хибрид.// Механизация на земеделието, 2013, брой 1, стр. 32-34
 29. Палов Ив., Ст. П. Стефанов, К. Сираков, Ю. Божкова, Н. Вълкова. Възможности на предсеитбените електромагнитни обработки на семена от памук.// Селскостопанска техника, 1994, брой 6-7, стр. 3-6
 30. Палов Ив., Ст. Стефанов, Н. Армянов, К. Сираков. Изследване на въздействието на предсеитбената електромагнитна обработка на слънчогледови семена.// Селскостопанска техника, 1998, брой 6, стр. 8-12
 31. Палов Ив., Ст. Стефанов, Св. Къснеделчева, Н. Армянов, К. Сираков. Коагуляция зеленого растительного сока стержневым электрокоагулятором.// Agricutural engineering, 1998, брой 30, стр. 61-70
 32. Палов, Ив. Й., Е. К. Кузманов, К. А. Сираков, Н. К. Армянов, Н. A. Недялков. Резултати от полеви изследвания след разделена предсеитбена обработка на пшенични семена с електромагнитна енергия..// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой кн. 3, стр. 24 - 32
 33. Радевска М., А. Стоилова, Ив. Палов, К. Сираков. Влияние на електромагнитната обработка и срока на съхранение върху посевните каческва на семена от памук. I. Лабораторна кълняемост.// Растениевъдни науки, София, 2012, брой 49, стр. 19-27
 34. Русева В., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Изследване изменението на реактивните товари на токоизправителните станции, захранващи тролейбусен транспорт.// Енергетика, 2006, брой № 6
 35. Сираков К. Анализ на резултатите след предпосадъчна електромагнитна обработка на клубени от картофи.// Селскостопанска техника, 2006, брой 1, стр. 18-23
 36. Сираков К., Г. Антонова, Св. Захариев, С. Дечева, Ив. Палов, М. Михов. Влияние на предсеитбената електромагнитна обработка върху растежната сила на семена от главесто зеле.// Селскостопанска техника, 2013, брой 2, стр. 12-18
 37. Сираков К., Д. Ганева, М. Михов, Кр. Мартев, Св. Захариев, Ив. Палов. Изследване влиянието на предсеитбената електромагнитна обработка върху посевните качества на семена от домати сорт Миляна.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3-4
 38. Сираков К., Д. Ганева, Св. Захариев, Ив. Палов, М. Михов. Резултати от изследване влиянието на предсеитбените електромагнитни обработки и срока на съхранение върху прорастването на семена от български сортове домати.// Екология и бъдеще, София, 2015, брой 1-2, стр. 65-71, ISSN 1312-0751.
 39. Сираков К., Ст. Стефанов, Ив. Палов. Изследване на допустимото нагряване на памукови семена при делинтиране.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 18-21
 40. Стефанов Ст., Ив. Палов, В. Русева, К. Сираков. Относно нормирането на фактори на мощността.// Енергетика, 2005, брой №4, стр. cтр. 33-37
 41. Стефанов Ст., Ив. Палов, К. Сираков, Л. Михайлов. Изследване възмож¬нос¬тите за нагряване на концентрирана сярна киселина, използвана при предпосевна обработка на памукови семeна.// Селскостопанска техника, 1998, брой 3, стр. 27...31
 42. Стоилова А., М. Радевска, Ив. Палов, К. Сираков. Сравнителни лабораторни изследвания върху посевните качества на семена от памук след предсеитбената им електромагнитна обарботка.// Селскостопанска техника, 2009, брой 6, стр. 8-17
 43. Стоилова А., Радевска М., К. Сираков, Ив. Палов. Влияние на електромагнитната обработка и срока на съхранение върху посевните каческва на семена от памук. III. Маса на първична коренова система – корен и кълн.// Растениевъдни науки, София, 2012, брой 49, стр. 37-45
доклади
 1. Armianov N., Palov I., S.Stephanovа, St.Stephanov, T.Stoyanova, K.Sirakov. Possibilities of stimulating potato production by means of pre-planting electrikc spark. IN: Processings of their tubers, Energy and Agriculture the Third Millennium, Vol.1, Athens, Greece, 1999, pp. 962...968
 2. Arsov, S., K. Sirakov. Implementation of Web-Based System for Short-Term Forecasting of Energy Consumption. IN: Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2012, pp. 433-451, ISBN 978-954-92247-4-0.
 3. Evstatiev I., I. Palov, K. Sirakov. An Electroinic System for Studying the Electro-Physikal Characteristics of Agricultural Products. IN: “Сельскохозяйственная инженерия”, Литовский сельскохозяйственьiй университет, Литва, Научньiе трудьi, 2003, pp. 156-162, ISBN 9986-732-19-0.
 4. Ganeva D., Sirakov K., Mihov M., Martev K., Zahariev S., Ivan Palov. Influence of pre-sowing electromagnetic treatments on propagating seed qualities of tomato variety Milyana. IN: International Symposium, ISB-INMA TEH' 2014, "Agricultural and Mechanical Engineering", Bucharest, Romania, 2014, pp. 646-653
 5. Kolev N., I. Palov, I. Evstatiev, K. Sirakov. Electronic System for the Force Measurement of Cereal Seed Sprouting. IN: TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PROGRESS IN AGRICULTURE Institute of Agricultural Engineering LUA Raudondvaris, LUA Raudondvaris, PROCEEDINGS, 2007, ISBN 1822-2706.
 6. Muhova A., K. Sirakov, A.Stoilova, St.Stefanova-Dobreva, Iv.Palov. Study the effects of pre-sowing electromagnetic treatment of some laboratory parameters on triticale seeds. IN: International Scientific and Practical Conference, Dubai, UAE, 2016, pp. 40-45, ISBN 2413-1032.
 7. Palov I., St.Stefanov, K. Sirakov, E. Kuzmanov, N. Armyanov, Y. Neykov. Increasing the production of grain and technical crops biomass by preliminary electromagnetic treatment of seeds. IN: Book of reports on Biomass Mobilization Project № 245449, Rousse, Bulgaria, 2010, pp. 64-80, ISBN 978-954-8190-77-0.
 8. Palov Iv. K. Sirakov, G. Nikolova, Pl. Mitev, G. Hristova. Pre-sowing electromagnetic seed treatment impact on maize hybrid yield. IN: Agricultural engineering, Proceeding of the International Conference, New technological Processes And Investigation Methods For Agricultural Engineering, 10, Raudondvaris, Lithuania, 2005, pp. 327-334
 9. Palov Iv., A. Stoilova, K. Sirakov, S. Zahariev. Possibilities for increasing the yields after pre-sowing electric treatment of wheat and maize seeds. IN: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE", Proceeding of the IInd International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science", №3(7), Vol.2., Dubai, UAE, 2016, pp. 6-13, ISBN 2413-1032.
 10. Palov Iv., K. Sirakov. Research during vegetation of maize grown from electromagnetically pre-treated seeds. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, Second conference, Proceedings of the union of scientists, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. 596-600
 11. Palov Iv., N. Armyanov, K. Sirakov. Research on the electric yield arising in maize seeds during their pre-sowing electromagnetic treatment. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, Second conference, Proceedings of the union of scientists, Rousse, Bulgaria, 2004, pp. 601-606
 12. Palov Iv., Nikola Armyanov, Kiril Sirakov, Nedyalko Nedyalkov. A study on the potato yield after a pre-planting electromagnetic treatment on the tubers. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.45, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2006, pp. 114-119
 13. Palov Iv., S. Vágvőlgy, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Y. Neikov. Results from preliminary studies on the effect of the pre-sowing electromagnetic treatment on Hungarian sunflower seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 149-152, ISBN 1311-3321.
 14. Palov Iv., St. Stefanov, N. Armyanov, K. Sirakov, S. Stefanova. Possibilities of stimulating yields by means of electro impact. IN: Energy and Agriculture towards the Third Millenium, Proceedings, v.1, Athens, Greece, 1999, pp. Athens, Greece
 15. Romhany L., S. Vágvőlgyi, Iv. Palov, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Y. Neikov. Results from the studies of the yield parameters of Hungarian sunflower after pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 188-194, ISBN 1311-3321.
 16. Sirakov K. Results of the pre-sowing electromagnetic treatment of seeds of beans with selected values of the controllable impact factors. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.56, b.3.1, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 17. Sirakov K. Optimization of the structure of a laboratory chamber for pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds of vegetable crops. IN: Fourteenth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems „ELMA 2015“, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 227-230, ISBN 1313-4965.
 18. Sirakov K. Modelling the electric field between a point-to-working chamber electrode system for pre-sowing treatment of seeds of vegetable crops. IN: Fourteenth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems „ELMA 2015“, Varna, Bulgaria, 2015, pp. 223-226, ISBN 1313-4965.
 19. Sirakov K., A. Stoilova, A. Muhova, Iv. Palov, St. Stefanova-Dobreva. Study the effect of pre-sowing electromagnetic treatments on laboratory germination vigor and germination of seeds of Bulgarian triticale varieties. IN: International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE", Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions“, Dubai, UAE, 2016, pp. 31-40, ISBN 2413-1032.
 20. Sirakov K., A. Stoilova, Iv. Palov, A. Muhova. Studying the effect of pre-sowing electromagnetic treatment on the lengths of roots and sprouts Palov Iv.,of triticale seeds the cultivar Boomerang. IN: International Scientific and Practical Conference "Scientific and Practical Results in 2017. Prospects for Their Development", Dubai, UAE, 2018, pp. 10-17, ISBN 2413-1032.
 21. Sirakov K., Iv. Palov, A. Stoilova, A. Muhova. Studying the effect of presowing electromagnetic treatment on the lengths of roots and sprouts of triticale seed cultivar Respect. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.55, b.3.1, Ruse, 2016, pp. 83-93, ISBN 1311-3321.
 22. Sirakov K., Iv. Palov, Sv. Zahariev. Selection of an Electrode System for Pre-Sowing Treatment of the Seeds of Vegetable Crops in an AC Corona Discharge Field. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 2015, ISBN 1311-9974.
 23. Sirakov K., Ivan Palov, Nikola Armyanov, Nedyalko Nedyalkov. Results from research after pre-planting electromagnetic treatment of potato tubers. IN: Proceeding of the International Conference, Development of agricultural technologies and technical means in ecological and energetic aspects, Raudondvaris, Lithuania, 2006, pp. 277-281
 24. Sirakov K., S. Vágvőlgyi, Sv. Zahariev, Iv. Palov, Y. Neikov. Results from laboratory studies after pre-sowing electromagnetic treatment of seeds of Hungarian sunflower plants. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 153-156, ISBN 1311-3321.
 25. Sirakov К. Study of the residual effect of the pre-sowing electromagnetic treatment on seeds of beans stored in conditions of natural aging. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.56, b.3.1, Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
 26. Sirakov К., M. Mihaylov. Results from laboratory studies after pre-sowing electromagnetic treatment seeds of rape, stored in conditions of natural aging. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
 27. Vágvőlgyi S., L. Romhany, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Iv. Palov, Y. Neikov. Results from studies conducted in Hungary and Bulgaria of the linear parameters of sunflower plants after pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 176-181, ISBN 1311-3321.
 28. Zahariev Sv., K. Sirakov, Iv. Palov, E. Kuzmanov. Results of studies of the effect of pre-sowing fungicide and electromagnetic fieled treatment of maize seeds. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 2013, pp. 330-335
 29. Zahariev Sv., Maik Streblau, K. Sirakov. Computer modelling of the electric field arising in a device for pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds of cereal grains. IN: National Scientific Conference with international participation, Tg-Jiu, Romania, 2014, pp. 187-191
 30. Антонова Г., Хр. Ботева, К. Сираков, Ив. Палов. Въздействие на предсеитбана електромагнитна обработка на пиперени семена върху биометричните показатели на разсада. В: Proceedings of national scientific conference with international participation „ECOLOGY AND HEALTH“, Plovdiv, Bulgaria, 2018, стр. 47-52, ISBN 2367-9530.
 31. Армянов, Н. К., Ив. Й. Палов, С. Л. Стефанова, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков. Възможност за стимулиране добива от картофи чрез предпосадъчна електроискрова обработка на клубените им. В: СИЕЛА’ 99, Доклади, Том I, Пловдив, 1999, стр. 24-29
 32. Армянов, Н. К., И. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване възможност за повишаване на добива от картофи чрез предпосадъчна електроискрова обработка на клубените им. В: Научна сесия на Военно Научно-Технически институт, София, 18 и 19 декември 1997г., Сборник „Научни трудове” на Военно Научно-Техничес, 1997
 33. Армянов, Н. К., К. А. Сираков, Ив. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова. Честотни характеристики на електрическото съпротивление на кубено и коеноплодни. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г.,, Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 34. Армянов, Н. К., К. А. Сираков, Ив. Й. Палов, Ст. П. Стефанов, Т. М. Стоянова. Влияние на електрическите разряди върху съпротивлението на кубени на картофи. В: ЮНС’97, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 19 и 20 юни 1997г., Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1997
 35. Арсов, С., К. Сираков. Един подход за разработване на Web базирана система за планиране разхода на електрическа енергия. В: In the Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2011, стр. 264-272
 36. Арсов, С., К. Сираков, Р. Цанков. Един подход за изграждане на автоматизирана система за планиране консумацията на електрическа енергия в производствени предприятия. В: Юбилейна научна сесия ’97, „35 години Технически университет–Варна”, Варна, ТУ - Варна, 1997, стр. 1-8
 37. Захариев Св., Ив. Палов, К. Сираков, Е. Кузманов. Изследване влиянието на обработката с фунгицид на царевични семена върху резултатите от предсеитбеното им електромагнитно въздействие. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.51, с.3.1., Русе, 2012, стр. 195-200
 38. Захариев Св., К. Сираков, К. Костов, Е. Кузманов, Ив. Палов. Резултати от лабораторни изследвания на остатъчното и с натрупване въздействие на предсеитбените електромагнитни обработки на семена от пшеница. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.52, с.3.1., Русе, 2013, стр. 158-164
 39. Ив. Палов, К. Сираков, Е. Кузманов , Св. Захариев. Резултати от предварителни лабораторни изследвания след предсеитбени лабораторни обработки на зеленчукови семена. В: Научни трудове на РУ “ А. Кънчев”,том 50, Русе,, ПБ при РУ “Ангел Кънчев”, 2011
 40. Ив. Палов, К. Сираков, Е. Кузманов, Н. Армянов. Результаты исследований предпосевных электромагнитных обработок семян фасоля.. В: Международная научно-практическая конференция, посвященную 60-летию факультета Электрификации сельского хозяйства Волгоградского сельскохозяйственного университета, 29 октября, Волгоград, 2011., Москва, Доклад, изнесен на конференцията и приет за печат , 2012
 41. Колев, Б., А. Кенанска, Б. Борисов, И. Палов, К. Сираков, С. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електрически обработки на семена от сусам. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
 42. Костов К., Ив. Палов, К. Сираков, Е. Кузманов, Св. Захариев. Резултати от полеви изследвания след предсеитбени електрически обработки на семена от пшеница. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.52, с.3.1., Русе, 2013, стр. 152-157
 43. Костов К., К. Сираков, Св. Захариев, Е. Кузманов, Ив. Палов. Резултати от изследване на добива след остатъчното и с натрупване въздействие на предсеитбени електрически обработки на семена от пшеница. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.52, с.3.1., Русе, 2013, стр. 165-173
 44. Кузманов Е., К. Сираков, Ив. Палов, Св. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от грах. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.51, с.3.1., Русе, 2012, стр. 157-162
 45. М.Радевска, А.Салджиева, И.Палов, К.Сираков. Изследване въздействието на електромагнитното поле върху посевните качества, развитието и продуктивността на нови български сортове памук. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.47, с.3.1., Русе, 2008, стр. 170-177
 46. Н. Армянов, Ив. Палов, Е. Кузманов, Т. Гачовска, Н. Недялков. Резултати от изследване на надлъжната електроискрова обработка на тютюневи стъбла. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.49, с.3.1., Русе, 2010, стр. 157-161
 47. Палов Ив., К. Сираков, В. Русева. Изследване влиянието на царевични семена върху електрическото поле на винтово устройство за предсеитбена електромагнитна обработка. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.41, с.3.1., Русе, 2004, стр. 104-107
 48. Палов Ив., К. Сираков, Г. Николова, П. Митев, Г. Христова. Проучване на влиянието на предсеитбената електромагнитна обработка на семената върху добива на зърно при царевицата. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.41, с.3.1., Русе, 2004, стр. 99-103
 49. Палов Ив., К. Сираков, Д. Илиев. Резултати от изследване движението на царевични семена в устройство за предсеитбената им електромагнитна обработка. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.41, с.1.1., Русе, 2004, стр. 90-94
 50. Палов Ив., К. Сираков, Пл. Даскалов, Ст. Стефанов. Автоматизирана технологична линия за химично делинтиране на памукови семена. В: Сборник доклади на Юбилейна научна сесия “50 години НИМЕСС” том VII, с.4., София, 1999, стр. 51-56
 51. Палов Ив., К. Сираков, Ст. Стефанов, Я. Нейков. Резултати от предварителни изследвания на въздействието на предпосевната електромагнитна обработка на клубени от мискантус. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.52, с.3.1., Русе, 2013, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
 52. Палов Ив., К. Сираков, Т. М. Байзаков. Технологическая линия для делинтирования семян хлопчатника. В: Сборник статей респуб. научно-практич. конференции “Проблемы эффективного использования энергии в отраслях агро.пром.комплекса”, Ташкент, 2003, стр. 25-27
 53. Палов Ив., Н.Армянов, Ем.Кузманов, К.Сираков Т.Гачовска. Резултати от изследване на предпосадъчна електро¬импулсна обработка на клубени на картофи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет “Ангел Кънчев”,, 2009, стр. с. 169 -173
 54. Палов Ив.К.Сираков,Е.Калчева. Анализ на траекторията на движение на семената в устройство за предсеидбената им електромагнитна обработка. В: Научни трудове том 41,серия 1,1, Русе, РУ Ангел Кънчев, 2004, стр. 95-100
 55. Палов, Ив. Й., Н. К. Армянов, Е. К. Кузманов, К. А. Сираков, Т. К. Гачовска. Резултати от изследване на предпосадъчна електроимпулсна обработка на клубени на картофи.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 30 октомври - 31 октомври, 2009, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 48, серия , 2009, стр. 169 - 173, ISBN 1311-3321.
 56. Русева В., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Методика за избор мощността на когенератор. В: Енергиен форум, Доклади, том 1, секция I, Топло – ядрена енергетика, газо и топлоснабдяване, секция IV Екология, възобновяеми източници на енергия, Варна, 2005, стр. cтр. 404-407
 57. Русева В., Ст. Стефанов, К. Сираков. Методи за краткосрочно прогнозиране на разходите за битово електропотребление. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.41, с.3.1., Русе, 2004, стр. 36-41
 58. Сираков K. Моделиране на електрическото поле на електродна система за предсеитбени електромагнитни обработки на семена от зеленчукови култури. В: Energy efficiency and agricultural engineering, International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 2015, ISBN 1311-9974.
 59. Сираков К, В. Дочев, И. Палов. Резултати от предварителни изследвания на предсеитбени електромагнитни обработки на семена от пшеница. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.46, с.3.1., Русе, 2007, стр. 87-91
 60. Сираков К. Изследване на повтарящото се въздействие на предсеитбените eлектромагнитни обработки на семена от фасул, съхранявани в условия на естествено стареене. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.55, с.3.1., Русе, 2016, стр. 101-106, ISBN 1311-3321.
 61. Сираков К. Резултати от изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на царевични семена от български и американски хибриди. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.45, с.3.1., Русе, 2006, стр. 120-124
 62. Сираков К. Метод за определяне степента на делинтиране на памукови семена. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.38, с.3.1., Русе, 2001, стр. 104-107
 63. Сираков К., В. Русева, Ив. Палов, Ст. Стефанов. Работни режими на токоизправителните станции, захранващи тролейбусен транспорт. В: Енергиен форум, Доклади, том 2, секция III Електро – енергийни системи, секция III, Енергийна ефективност, Варна, 2005, стр. 245-248
 64. Сираков К., В. Русева, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Структура на електроенергийните връзки и режими на работа на когенераторна инсталация. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.41, с.3.1., Русе, 2004, стр. 25-29
 65. Сираков К., Г. Гинчев, М. Михайлов, Ив. Палов. Влияние на предсеитбените електромагнитни обработки върху посевните качества на семена от фасул, съхранявани в условия на естествено стареене. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.55, с.3.1., Русе, 2016, стр. 94-100, ISBN 1311-3321.
 66. Сираков К., Ив. Палов, Ст. Стефанов. Изследване влагопоглъщането на делинтирани памукови семена. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 37, с. 3., Русе, 1999, стр. 59-63
 67. Сираков К., Л. Михайлов, Св. Захариев, Ив. Палов. Резултати от лабораторни изследвания на взаимодействието между вида на съда за съхранение и предсеитбената електромагнитна обработка на семена от френски царевичен хибрид LG34.75. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.54, с.3.1., Русе, 2015, стр. 222-228, ISBN 1311-3321.
 68. Сираков К., Св. Захариев, Е. Янков, Ив. Палов. Резултати от изследване на усилието, за разрушаване на царевично зърно, получено след предсеитбена електромагнитна обработка на семената. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.54, с.3.1., Русе, 2015, стр. 236-241, ISBN 1113-3321.
 69. Сираков К., Св. Захариев, Кр. Мартев, Ив. Палов. Предварителни резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени обработки на семена от ечемик. В: Научни трудове на Русенския университет „А. Кънчев“, Русе, том 53, серия 3.1, Русенския университет „А. Кънчев“, Русе, ПБ, 2014, стр. 144-151
 70. Сираков К., Св. Захариев, Л. Михайлов, Ив. Палов. Изследване на взаимодействието между вида на съда за съхранение и предсеитбената електромагнитна обработка на царевични семена от български и френски царевични хибриди. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.54, с.3.1., Русе, 2015, стр. 229-235, ISBN 1311-3321.
 71. Сираков К., Св.Захариев, Ив.Палов, Т.Станчев. Стенд за измерване на електрическото съпротивление на посевен материал. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2014, стр. 152-157
 72. Сираков К.,Е.Калчева,Ст.Стефанов,Ив.Палов. Математичен модел на топлинните процеси при химично делитиране на памукови семена. В: Научни трудове том 38,серия 9, Силистра, 2001, стр. 139
 73. Сираков, К., Св. Захариев, Б. Колев, А. Кенанска, Б. Борисов, Ив. Палов. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемостта на семена от сусам след предсеитбени електрически обработки семена. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, т.52, с.1.1, Издателски център на РУ, гр.Русе, 2013, стр. 209-213, ISBN 1311-3321.
 74. Станчев Т., Св.Захариев, К.Сираков, Ив.Палов, Ил.Цветков. Методика за избор на регулиращи параметри на променливотоков мост за оценка измененията в посевен материал след обработката му в електромагнитно поле. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2014, стр. 158-164
 75. Стефанов С. П., К. А. Сираков, В. СV Русева. Основни показатели на електропотреблението на индустриални предприятия в България. В: Научни трудове на Русенския университет, - 2011, том 50, Серия3.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 9-13, ISBN 1311-3321.
 76. Стоилова А., Ив. Палов, К Сираков, М. Радевска. Результаты исследования влияния предпосевной электромагнитной обработки семян болгарских сортов хлопка. В: Экология, генетика, селекция на службе человечества, Международной научной конференции, НИИСХ Россельхозакадемии, Ульяновск, Россия, 2011, стр. 442-452
учебници
 1. Палов Ив., К. Сираков. Електрообзавеждане. Русе, Печатна база при Русенски университет „А. Кънчев”, 2012, стр. 166, ISBN 987-954-712-537-7.
 2. Палов Ив., К. Сираков. Електрообзавеждане на промишлените предприятия. Русе, Печатна база при Русенски университет „А. Кънчев”, 2008, стр. 166, ISBN 978-954-712-436-3.
 3. Палов Ив., К. Сираков. Електрообзавеждане, Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база при Русенски университет „А. Кънчев”, 2005, ISBN 954-712-279-7.
 4. Сираков К., Ив. Палов. Електрообзавеждане, Ръководство за курсово проектиране. Русе, Печатна база при Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, ISBN 978-954-712-597-1.
 5. Сираков К., Ив. Палов. Електрообзавеждане на промишлените предприятия, Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база при Русенски университет „А. Кънчев”, 2005, стр. 66, ISBN 954-712-278-9.
учебни пособия
 1. Iliev I, N.Kaloyanov, P.Gramatikov, A.Terziev, I.Palov, S.Stefanov, K.Sirakov,V.Kamburova,. Energy Efficiency and Energy Management Handbook, Bulgaria Energy Efficiency for Competitive Industry Financing Facility (BEECIFF): Project Preparation, Capacity Building and Implementation Support. Sofia, Ministry of Economy, Energy and Tourism (“MoEET”), 2012, pp. 224, ISBN 978-619-90013-8-7.
 2. Илиев И.,Н. Калоянов, П. Граматиков, А. Терзиев, И. Палов, С. Стефанов, К. Сираков, В. Камбурова. Наръчник по енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. София, Програма Енергийна ефективност и зелена икономика, 2013, стр. 225, ISBN 978-619-90013-8-7.