Списък на публикациите

статии

 1. Gincheva V, Variaah G, Gospodinova K, Gospodinov D, Grozeva D,. Quality of life in patients with psoriasis in Bulgaria, Program and Abstracts of 16th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry (PL29).// Acta Dermato-venereologica, 2015, No 95, pp. 16-17, ISSN 0001-5555.
 2. Grozeva D., Gospodinov D. Topical Treatment with Calcineurin Inhibitors in Dermаtology Practice.// Autonimic & Autacoid Pharmacology, 2010, брой 30
 3. Богданов И., Гроздев И., Ботев И., Василева С., Господинов Д., Грозева Д., Грозева Л., Демерджиева З., Димитрова Л., Добрев Х., Дреновска К и съавт. Актуализиран консенсус за лечение на псориасис на Българското Дерматологичнo Дружество – 2016.// Дерматология и венерология, 2016, брой 1
 4. Вълчев В., Грозева Д., Йорданова Ив., Господинов Д., Матеев Г.,. Ноктите – митове и настояще.// GP-news, 2009, брой 10(114)
 5. Вълчев. В., Грозева Д., Йорданова И., Алексиева М., Господинов Д. Herpes gestationis.// Дерматология и венерология, 2009, No 1
 6. Грозева Д. Уртикария - предизвикателство за клинициста.// MEDICART, 2018, брой 8, стр. 23-26, ISSN 1312-9384.
 7. Грозева Д. Ултравиолетова радиация, слънцезащитни средства и правилната им употреба.// MEDICART, 2018, брой XI, стр. 3-4, ISSN 1312-9384.
 8. Грозева Д. Уртикария - какво ново?/под печат/.// MEDICART, 2018, брой 5
 9. Грозева Д. 20та Научно практическа конференция, Трявна 2017.// Дерматология и венерология, 2018, брой LVII, брой 1, ISSN 0417-0792.
 10. Грозева Д. Ултравиолетова радиация, слънцезащитни средства и правилната им употреба.// MEDICART, 2017, брой 2, ISSN 1312-9384.
 11. Грозева Д. Акне - клиничен спектър и съвременнитерапевтични подходи.// MEDICART, 2017, брой 7, стр. 58-60, ISSN 1312-9384.
 12. Грозева Д. Акне - клиничен спектър и съвременни терапевтични подходи.// MEDICART, 2017, брой 7, ISSN 1312-9384.
 13. Грозева Д. Псориазис, метаболитен синдром и локална терапия.// GP-news, 2016, брой 1
 14. Грозева Д. Контактен дерматит – етиология, патогенеза, клиника. Методи на лечение.// MEDICAL, 2016, брой 1
 15. Грозева Д. Мелазма – етиология, патогенеза, клиника. Методи на лечение.// MEDICAL, 2015, брой 17
 16. Грозева Д. Прониквателна способност на локалните дерматологични комбинации антибиотик и стероид.// GP-news, 2014, брой 7(170)
 17. Грозева Д. Локално лечение на псориазис – гледната точка на пациента.// GP-news, 2014, брой 11(174)
 18. Грозева Д. Приложение на Fucidin крем при лечение на стафилодермии при новородени – ефективност и безопасност.// GP-news, 2014, брой 5(168)
 19. Грозева Д. Fucidin H и Fucicort – по-добрият избор при лечение на атопичен дерматит и екземи.// GP-news, 2011, брой 5(132)
 20. Грозева Д.,. Локално приложение на епителизиращи средства, антибиотици и кортикостероиди.// GP-news, 2014, брой 6(169)
 21. Грозева Д.,. Сърбежът като основен симптом в дерматологията.// GP-news, 2011, брой 6(133)
 22. Грозева Д., Вълчев В. и сътр.,. „ Тревожност, депресия и суициден риск при пациенти с хронични кожни заболявания. Психосоматични дерматози.”.// Рецептор- български психиатричен журнал, 2005, брой 4
 23. Грозева Д., Вълчев В., Йорданова Ив., Алексиева М., Господинов Д. Случай на хиперимуноглобулин Е синдром с Molluscum contagiosum и приложение на Interferon.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 24. Грозева Д., Вълчев В., Йорданова Ив., Господинов Д. Атопичен дерматит и емолиенти.// GP-news, 2009, брой 7(111)
 25. Грозева Д., Господинов Д. Епидемиологично проучване на атопичен дерматит при пациентите на Клиника по дерматология и венерология – Плевен за период 2000 – 2007 година.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 26. Грозева Д., Господинов Д. Атопичен дерматит – патогенеза, клиника и терапия. Грижи за кожата.// GP-news, 2008, брой 103
 27. Грозева Д., Господинов Д. Пробиотиците като опция в съвременното лечение на атопичния дерматит.// Дерматология и венерология, 2011, брой 1
 28. Грозева Д., Господинов Д., Гечева С. Изследване на секреторен имуноглобулин А (s-IgA) от слюнка и общ имуноглобулин А при деца с атопичен дерматит.// Дерматология и венерология, 2011, брой 2
 29. Грозева Д., Господинов Д., Грозева Л., Дянкова Д.,. Епидемиологично проучване на атопичен дерматит при пациентите на стационарно лечение в окръжен диспансер по кожни и венерически заболявания със стационар – Д- р Владимир Горанов – Русе за периода 2000.// МедИнфо, 2010, брой 6
 30. Грозева Д., Йорданова И., Алексиева М., Господинов Д.,. Генерализиран пустулозен псориазис. Лечение с Cyclosporin.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 31. Грозева Д., Йорданова И., Господинов Д., Василева С. IgA линеарна булозна дерматоза в детска възраст.// Дерматология и венерология, 2009, брой 1
 32. Ж. Казанджиева, Р. Дърленски, М. Герговска, Р. Янкова, С. Тонев, М. Кадурина, Д. Господинов, Е. Христакиева, Д. Ганчева, А. Николова, З. Демерджиева, М. Ганчева, Д. Грозева, Д. Етугов, П. Брезоев, Л. Цанкова, К. Кирчева, Р. Станева, К. Милкова, М. Гюрова, Р. Андасорова, Б. Борисов, Г. Матеев, С. Василева, Е. Обрешкова, Н. Цанков. Атопичен дерматит – Национален консенсус за диагностика и лечение на Българското Дерматологично Дружество (Секция по Дерматоалергология).// Дерматология и венерология, 2014, брой 1
 33. Ж. Казанджиева, Р. Дърленски, М. Герговска, Р. Янкова, С. Тонев, М. Кадурина, Д. Господинов, Е. Христакиева, Д. Ганчева, А. Николова, З. Демерджиева, М. Ганчева, Д. Грозева, Д. Етугов, П. Брезоев, Л. Цанкова, К. Кирчева, Р. Станева, К. Милкова, М. Гюрова, Р. Андасорова, Б. Борисов, Г. Матеев, С. Василева, Е. Обрешкова, Н. Цанков,. Екзема на ръцете – Национален консенсус за диагностика и лечение на Българското Дерматологично Дружество (Секция по Дерматоалергология).// Дерматология и венерология, 2014, брой 1
 34. Й. Гроздев, И. Богданов, С. Василева, Д. Господинов, Д. Грозева, Л. Грозева, Л. Димитрова, Х. Добрев, Р. Дърленски, М. Кадурина, Ж. Казанджиева, К. Кирчева, Г. Матеев, Н. Методиева, Е. Обрешкова, К. Праматаров, М. Санкева, С. Тонев, М. Трашлиева, Е. Христакиева, Т. Черкезов, Р. Янкова, Н. Цанков. Консенсус за лечение на псориасис на Българското Дерматологичнo Дружество – 2013.// Дерматология и венерология, 2013, брой 2
 35. Казанджиева Ж, Дърленски Р, Янкова Р, Берова Н, Богданов И, Василева С, Ганчева М, Герговска М, Грозева Д, Господинов Д, Демерджиева З, Кадурина М, Матеев Г, Николова А, Обрешкова Е, Праматаров К, Христакиева Е, Цанкова Л, Цанков Н. Себореен дерматит - съвременни данни за етиопатогенезата, клиниката, диагностиката и терапията.// Дерматология и венерология, 2018, брой LVII, брой 3, стр. 23-31, ISSN 0417-0792.
доклади
 1. Gincheva V, Variaah G, Gospodinova K, Gospodinov D, Grozeva D. Quality of life in patients with psoriasis in Bulgaria. IN: 16th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry, Saint-Peterburg, Russia, 2015
 2. Yordanova I., Grozeva D., Gospodinov D., Vassileva S. IgA linear bullous dermatosis in childhood. IN: IMAB, Varna, 2014
 3. Грозева Д, Гинчева В, Вариаах Г, Господинов Д,. Случай на тежък атопичен дерматит при жена, обострен след контакт с пластмаси. В: Национална научно-практическа конференция „Пролетни варненски дерматологични дни”, Варна, 2015
 4. Грозева Д. Лечение на псориазис със Stalara – клиничен случай на мъж. В: Среща Референтен лекар, Велико Търново, 2016
 5. Грозева Д. Лечение на псориазис със Stalara – клиничен случай на жена.. В: Среща Референтен лекар, Велико Търново, 2016
 6. Грозева Д. Идеалният емолиент в помощ на клинициста. В: Научни трудове на Русенски университет - 2015, Русе, 2015
 7. Грозева Д.,. Проактивно лечение на атопичен дерматит с Protopic за дълготраен контрол на заболяването, лекция, изнесена на Втора Научна среща на Сдружението на Общопрактикуващите лекари към НСОПЛБ. В: Втора Научна среща на Сдружението на Общопрактикуващите лекари към НСОПЛБ, София, 2014
учебни пособия
 1. Грозева Д. Кратка обща дерматология. Русе, МедиаТех, 2016, ISBN 978-619-207-066-3.
 2. Грозева Д.,. Кратка специална дерматология. Русе, МедиаТех, 2016, ISBN 978-619-207-065-3.
други трудове
 1. Грозева Д. Уртикарията - съвременни концепции и препоръки за лечение от гайдлайните, пленарна лекция, 2018,www.varnaderma.com
 2. Грозева Д. Как да подобрим грижата за пациентите с хронична уртикария?, пленарна лекция, 2017