Списък на публикациите

статии

  1. Митев Т.П. , Попов Г. С. Gevrey normal form and effective stability of Lagrangian tori.// discrete and continuous dynamical sistems - series S, 2010, No 4, pp. 643-667, ISSN 1937-1632.
  2. Митев, Т. П. Около неравенството на неравенството на Shapiro.// Математика и информатика, 2009, брой 4, стр. 26-30
  3. Митев, Т. П. Неравенства.// Подготовка за олимпиади, Математическа библиотека; Съюз на математиците в България, 2005, брой 8, стр. 20-29
  4. Митев, Т. П. Един метод за доказване на хомогенни симетрични неравенства с три променливи.// Математика плюс, 2004, брой 1, стр. 66-70
  5. Митев, Т. П. Един метод за решаване на задачи, свързани с ирационални неравенства.// Математика и информатика, 2003, брой 2, стр. 24-26
  6. Митев, Т. П. New inequalities between elementary symmetric polynomials.// JIPAM, 2003, No 4, ISSN 1443-5756.
  7. Митев, Т. П. Системи уравнения с две неизвестни, в коитопоне едно от уравненията е хомогенно, и подобни на тях.// Математика и информатика, 2002, брой 1, стр. 48-52
  8. Митев, Т.П. Екстремални задачи за кръгове, вписани в полукръг.// Математика и информатика, 2000, брой 4, стр. 49-55