Списък на публикациите

монографии

 1. Вичева Д. Антибиотично лечение на острите инфекции на горните дихателни пътища и техните усложнения. Пловдив, „Лакс Бук”, 2017, ISBN ISBN 978-619-189-.
 2. Вичева Д. Съвременни методи за овладяване на епистаксиса в амбулаторна и клинична обстановка. Пловдив, Лакс бук, 2016, ISBN 978-619-189-045-3.
 3. Вичева Д. Някои оториноларингологични проблеми у децата. Пловдив, Райков, 2013, ISBN 978-954-9666-60-1.
статии
 1. Anastasopoulos G, VICHEVA D. Eleni-Christina Tsiompanou, Elefterios Feredikis. The technique of dermoplasty to treat recurrent nasal polyps:preoperative evaluation, surgical details, postoperative endoscopic appearance and histopathologic analysis.// Romanian Journal of Rhinology, 2016, No Vol.6, no 24
 2. Anastasopoulos G, VICHEVA D.,et al. A Nobel technique for the treatment of intractable nasal polyposis: Surgical highlights of the dermoplasty technique.// Journal of otorhinolaryngology – ENT research, 2016, No 5(1), pp. 128-131
 3. Avramov T, Shirov T., VICHEVA, D. Valev D., Manolova A., Tafradgiiska M., Petkov R. Immunotherapy in the treatment of laryngeal recurrent respiratory papillomatosis (clinical study).// International Journal of Development research, 2015, No Vol. 5. Issu, pp. pp. 5019-5023
 4. Avramov T. Konov D, Valcheva S, VICHEVA, D. Manolova, A., Tafradgiiska, M., Valev, D., Strandzheva, M., Kostadinov, D. Tchalacov, I. The possibilities of otolaryngologysts for the treatment of obstructive sleep apnea.// International Journal of Development Research, 2015, No 2, pp. 3262-3265
 5. Chenchev I, Neichev D, VICHEVA D, Atanasov D. Treatment of multiple adjacent gingival recessions with VISTA technique and platelet-rich fibrin membrane.// Hellenic Otorhinolaryngology, 2016, No Vol.37-Issuе, pp. 40
 6. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA D, Noncheva V. Comparative Evaluation of the Subjective Results from the Treatment of Gingival Recessions with Connective Tissue Graft and Platelet Rich Fibrin Membrane..// IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, No 5 (Impact factor: 1.576 /2016, НМБ)
 7. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA D, Noncheva V. Comparative Evaluation of the Subjective Results from the Treatment of Gingival Recessions with Connective Tissue Graft and Platelet Rich Fibrin Membrane.// IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, No 15, 5, pp. 73-78
 8. Chenchev Iv, Atanasov D, VICHEVA, D. The treatment of gingival recessions – Our expirience.// Romanian Journal of Rhnology, 2016, No Vol.6, No.22
 9. G. Anastasopoulos, VICHEVA D., E.Tsiompanou, Ch. Karanastasi, El. Feredikis. A novel use of skin drafting nasal cavity: the severe polyposis.// Russian Rhinology, 2017, No 1 (25), pp. 50-53
 10. Iv. Chenchev, D. Atanasov, VICHEVA, D. Comparative evaluation of the treatment of gingival recessions with connective tissue graft and platelet-rich fibrin membrane.// International Journal of Current Research, 2016, No 2
 11. M.D.Cobzeanu, V.Bâldea, M.C.Bâldea, C.Sarafoleanu, B.M.Cobzeanu, VICHEVA, D. Anatomic variations of the osteomeatal complex and their relationship with rhinosinusitis.// Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae, 2016, No Vol.22, № 1
 12. Neagos A, Csiszer I, VICHEVA, D. M. Terzea. Correlations between quality of life, the degree of apneq and diseases associated pathology in patients with obstructive slepp apnea syndrome.// Journal of Otology and Rhinology, 2014, No 2, pp. 3-5
 13. Uzunov N., Trifonov M. VICHEVA, D., P. Nedev. Our experience with total and subtotal lower lip reconstruction using modified webster’s cheek advancement flaps after cancer resection.// Otorhinolaryngologia, Head and neck surgery, 2013, No 54, pp. 16-19
 14. Vlaykov A. , VICHEVA, D, V. Stoyanov. The role of Vitamin D in the pathogenesis of allergic rhinitis and atopy.// Turkish Archives of Otolaryngology, 2013, No 51, pp. 63-6
 15. Vlaykov A. D. Sharlanov, VICHEVA, D. Fourth mandibular molar in pediatric patient – case report.// Romanian Journal of Rhinology, 2015, No 5, pp. 20
 16. Vlaykov A. VICHEVA, D. Nasal pleomorphic adenoma – a case report.// International Journal of Science and Research, 2015, No 4/iss. 2
 17. Vlaykov A. VICHEVA, D. et al. A case of benign nasal tumor.// Otorhinolaringologiae et Pathologiae Respiratoriae, 2015, No 21/1, pp. 11-14
 18. Vlaykov A. VICHEVA, D., V. Stoyanov. Main epidemiological characteristics of allergic rhinitis.// Romanian Journal of Rhinology, 2014, No 4/13, pp. 45-48
 19. Vlaykov A., VICHEVA D. Dimov P. Stoyanov V. Assestment of quality of life in patients with allergic rhinitis.// Russian Rhonology, 2016, No 1, pp. 38-42
 20. ВИЧЕВА Д. Ринoсинуити в детската възраст.// Фьоникс Промо, 2017, брой 116, стр. 4-6
 21. ВИЧЕВА Д. УНГ инфекции в детска възраст: отити и риносинуити.// Топмедика, 2017, брой 1, стр. 32-34
 22. ВИЧЕВА Д. Водата в ухото развъжда опасни бактерии.// вестник „Монитор”, 2016, брой 03.08.2016 г
 23. ВИЧЕВА Д. Спешно поведение при вродени малформации на ларинкса.// Спешна педиатрия, 2014, брой 5, стр. 8-11
 24. ВИЧЕВА Д. Д. Дойков. Диагностична оценка и терапевтичен подход при „Задно-капещ синдром”.// GP news, 2016, брой 12, стр. 5-6
 25. ВИЧЕВА Д. Д. Дойков, С. Консулов, Д. Пазарджиклиев, Ст. Консулов, Ив. Ченчев. Клинично поведение при носна травма.// Медикъл Магазин, 2017, брой 6
 26. ВИЧЕВА Д. Д. Пазарджиклиев, Иван Ченчев. Нова клинична гледна точка за риносинуитите.// Мединфо, 2017, брой 2, стр. 38-41
 27. ВИЧЕВА, Д. Симптомът Оталгия – диагностика и терапевтично поведение.// Мединфо, 2017, брой 1, стр. 54-55
 28. ВИЧЕВА, Д. Нови насоки за алергичния ринит.// Мединфо, 2016, брой 4, стр. 36-41
 29. ВИЧЕВА, Д. Екзактна диагностика и адекватно лечение на тонзилитите.// Медикарт, 2016, брой 1, стр. 17-19
 30. ВИЧЕВА, Д. Серозен отит в детската възраст – точна диагностика и клинично поведение.// Медпост, 2016, брой 2 (14), стр. 8-11
 31. ВИЧЕВА, Д. Оталгия – труден диагностичен проблем ли е?.// GP news, 2016, брой 2 (189, стр. 10-11
 32. ВИЧЕВА, Д. Медикаментозен ринит в детската възраст.// Медикал Магазин, 2016, брой 29, стр. 36-38
 33. ВИЧЕВА, Д. Затруднено носно дишане в детска възраст.// Медпост, 2015, брой 2, стр. 46-49
 34. ВИЧЕВА, Д. Какво знаем за синузитите в детската възраст.// Мединфо, 2014, брой 3, стр. 14-17
 35. ВИЧЕВА, Д. Какво трябва да знаем за острия среден отит.// Топмедика, 2014, брой 1, стр. 15-16
 36. ВИЧЕВА, Д. Спешни състояния на острата ларингеална стеноза в детската възраст.// GP news, 2014, брой 3, стр. 10-14
 37. ВИЧЕВА, Д. Как да овладеем острия тонзилит и неговите усложнения?.// Медикъл Магазин, 2014, брой 11, стр. 20-22
 38. ВИЧЕВА, Д. Какво трябва да знаем за острия среден отит в детската възраст.// Мединфо, 2014, брой 10, стр. 36-43
 39. ВИЧЕВА, Д. Остър среден отит при българските деца.// Мединфо, 2013, брой 2, стр. 5-9
 40. ВИЧЕВА, Д. Функционално носно дишане и ринити.// Медикарт, 2013, брой 1, стр. 8-11
 41. ВИЧЕВА, Д. Специален гост – Доц. Д-р Диляна Вичева.// Мединфо, 2013, брой 3, стр. 10-12
 42. ВИЧЕВА, Д. Изберете българското ефективно симптоматично лечение при възпалителни заболявания на горните дихателни пътища.// Софарма, 2013, брой 1
 43. ВИЧЕВА, Д. Г. Петрова, М. Ничева. Ринит познат или неразпознат е?.// Мединфо, 2015, брой 5, стр. 72-74
 44. ВИЧЕВА, Д. Димитрова Й. Какво трябва да знаем за аденоидита.// Медикал магазин, 2015, брой 17, стр. 30-33
 45. ВИЧЕВА, Д. Ж. Баташка. Връзката на алергичния ринит и появата на орални деформации в детската възраст.// Топмедика, 2014, брой 2, стр. 8-10
 46. Д. Дойков, ВИЧЕВА Д, Ил. Дойков. Какво трябва да знаем за гастро-езофагеалния и ларинго-езофагеалния рефлукс.// Медикъл магазин, 2016, брой 36, стр. 54-56
 47. Д. Пазарджиклиев, И. Йовчев, ВИЧЕВА Д., М. Диба, Ил. Дойков. Възможности за рехабилитация на гласа и говора след ларингектомирани болни.// GP news, 2016, брой 2 (189), стр. 30-31
 48. Ж. Баташка, ВИЧЕВА Д. Как да запазим функциите на орофаринкса при деца и възрастни?.// Медикал магазин, 2015, брой 13, стр. 24-27
 49. М. Милков, Пл. Недев, Р. Бенчев, Д. Вичева, Цв. Тончев. Първи Национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане.// Международен бюлетин по Оториноларингология, 2014, брой 4
доклади
 1. G. Muhlfay, VICHEVA D. Multidisciplinary approaches in allergic rhinits – romanian expirience. IN: 17th Panhellenic otorhinology – nead and neck surgery congress, Alexandroupolis, Greece, 2013
 2. J. Magnan, Iv. Stankov… VICHEVA, D. Otology and rhinology health system in Bulgaria and EU standarts. IN: 2nd EAORL_HNS, St.St. Konstantin and Helena, Varna, Bulgaria, 2013
 3. M. Milkov, P. Nedev, D. Marev, VICHEVA, D., I, Tsenev et al. Comperative evaluation of the methods of electrocoagulation, radiofrequency reduction and cobletion for inrerior turbinate reduction. IN: 2nd Bulgarian – Italian meeting on rhinology, Trieste, Italy, 2013
 4. M. Milkov, P. Nedev, VICHEVA D., Tonchev, Latev. Treatment approach in cases of snoring and OSA with light airway resistance.. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 5. M. Milkov, P. Nedev. Tz. Tonchev, VICHEVA, D. Causes of acute middle ear inferctions in children. IN: 86 Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft fur Hals-Nasen_Ohren-Heilkunde, Kopf – und Hals Chirurgie e.V, Berlin, Germany, 2015
 6. VICHEVA D. Not another nose bleed. IN: ERS 2016, Sweden, 2016
 7. VICHEVA D. Balloon Dilatation – how, wehn and how. IN: IFOS 2017, Paris, 2017
 8. VICHEVA D. Cinnabsin in acute and chronic rhinosinusitis. IN: 10th Croatian ORL congress, Sibenik, Croatia, 2017
 9. VICHEVA D. Snoring in children and teenagers. IN: 4th Makedonian ENT congress with international participation, Ohrid, Makedonia, 2017
 10. VICHEVA D. Measurement of the upper nasal airways. IN: 51st Rhinology Course in Graz, Austria. FESS – Basic and Advances, Endoscopic Rhino-Neurosurgery, Graz Austria, 2017
 11. VICHEVA D. Update on Non-allergic Rhinitis. IN: IFOS 2017, Paris, 2017
 12. VICHEVA D. Runny nose in children. IN: 10th Croatian ORL congress, Sibenik, Croatia, 2017
 13. VICHEVA D. Obstructive sleep apnea in women. IN: Second national Symposium on abstructive sleep apnea and snoring with international participation, Varna, 2016
 14. VICHEVA D. Intergrative medicine. IN: Spring meeting of the Ukrainian ORL Society, Odessa, Ukraine, 2016
 15. VICHEVA D. Sindromul de apnea de somn la copil. IN: National Romanian congress of ORL and cervico-facial surgery with international participation, Oradea, Romania, 2016
 16. VICHEVA D. Post nasal drip syndrome and chronic cough in childre. IN: ERS 2016, Sweden, 2016
 17. VICHEVA D. Eosinophilic inflammation – the truth of chronic rhinosinusitis. IN: Spring meeting of the Ukrainian ORL Society., Odessa, Ukraine, 2016
 18. VICHEVA D. Runny nose in children. IN: International Conference Rhinology and rhinoallergology, 5th Bulgarian Italian rhinology meeting, Senigallia, Italy, 2016
 19. VICHEVA D. Sleep apnea in children. IN: Annual Traditional Autumn Conference of Ukrainia ORL society “Modern methods of conservative and surgical treatment in otorhinolaryngology”, Kiev, Ukraine, 2016
 20. VICHEVA D. Management of pediatric rhinosinusitis. IN: 3rd congress of European ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 2015
 21. VICHEVA D. Allergic rhinitis and the influence of environmental factors. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 22. VICHEVA D. Management of pediatric rhinosinusitis. IN: 25th congress of the ERS, 32nd international symposium of infection and allergy of the nose, Amsterdam, The Netherlands, 2014
 23. VICHEVA, D. Pediatric Rhinosinusitis and the role of adenoidectom. IN: XXIX Marius Plouzhnikov International Conference of Young Otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2016
 24. VICHEVA, D. Round table – Maxillary Sinus approach. IN: XXIX Marius Plouzhnikov International Conference of Young Otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2016
 25. VICHEVA, D. Special considerations of the management of rhinosinusitis in children.. IN: 16th Panhellenic Rhinologic course, Thessaloniki, Greece, 2016
 26. VICHEVA, D. Rhinology and Middle Ear – otology I. IN: ENT update Europe, Vienna. Austria, 2016
 27. VICHEVA, D. Round table – Pediatric rhinology. IN: 3rd Congress of the Romanian Rhinologic society, Sighisoara, Romania, 2015
 28. VICHEVA, D. Sinus headache in childhood. IN: 18th Panhellenic otorhinology – nead and neck surgery congress, Patra, Greece, 2015
 29. VICHEVA, D. International Rhinoplasty School and 4th Bulgarian – Italian Meeting on rhinology. IN: Autumn conferences: International Rhinoplasty School and 4th Bulgarian – Italian Meeting on rhinology, Ruse, Bulgaria, 2015
 30. VICHEVA, D. 9th Balkan congress of ORL. IN: 9th Balkan congress of ORL, Budva, Montenegro, 2014
 31. VICHEVA, D. Pediatric Round table. IN: ARS – 60th Annual Meeting, Orlando, Fl, USA, 2014
 32. VICHEVA, D. 10 years Bulgarian Rhinologic Society. IN: 10 years Bulgarian Rhinologic Society, Pomorie, 2014
 33. VICHEVA, D. Pediatric nasal obstruction.. IN: IV Winter symposium of otorhinolaryngology, head and neck, Balkan school, Nis, Serbia, 2014
 34. VICHEVA, D. 8th international Pan ARABFOS conference, 4th Emirates Rhinology &Otology Conference, 3rd arab &GCC Otology and Audiology Conference, 1st advance Arab Academy of Audio-vestibular Conference. IN: 8th international Pan ARABFOS conference, 4th Emirates Rhinology &Otology Conference, 3rd arab &GCC Otology and Audiology Conference, 1st advance Arab Academy of Audio-vestibular Conference, Dubai, UAE, 2014
 35. VICHEVA, D. Rhinosinusitis in pediatric practice. IN: XXVIII Marius Plouzhnikov International conference of young otorhinolaryngologists, St. Petersburg, Russia, 2014
 36. VICHEVA, D. 3rd Bulgarian – Italian Meeting on rhinology. IN: 3rd Bulgarian – Italian Meeting on rhinology, Rovereto, Italy, 2014
 37. VICHEVA, D. Allergic rhinitis in infancy. IN: ESPO 2014, Dublin Ireland, 2014
 38. VICHEVA, D. Round table - Pediatric ORL.. IN: 3rd Croatian congress, Zagreb, Croatia, 2014
 39. VICHEVA, D. The 2nd meeting of European academy of EAORL-HNS. IN: The 2nd meeting of European academy of EAORL-HNS, Nice, France, 2013
 40. VICHEVA, D. OSAS, 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society. IN: 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society, Piatra Nempt, Romania, 2013
 41. VICHEVA, D. Pediatric ENT. IN: 2nd Congress of the Romanian Rhinologic Society, Romania, 2013
 42. VICHEVA, D. Allergic rhinitis in children. IN: IFOS 20th world congress, South Korea, 2013
 43. VICHEVA, D. Turkish Otorhinolaringology and head and neck surgery society, Bulgarian rhinologic Society, Turkish Rhinologic Soceity. IN: Bulgarian – Turkish friendship meeting on Rhinology, Plovdiv, Bulgaria, 2013
 44. VICHEVA, D. Updating pediatric rhinosinisitis. IN: IFOS 2013 20th world congress, South Korea, 2013
 45. VICHEVA, D. What is the role of fungi in chronic rhinosinusitis. IN: Un Update 2nd Bulgarian – Italian meeting on rhinology, Trieste, Italy, 2013
 46. VICHEVA, D. Use of physical therapy in the prevention and treatment of rhinosinusitis in children. IN: Functional Surgery in Otology and rhinology, St.St. Konstantin and Helena, Varna, Bulgaria, 2013
 47. VICHEVA, D. Free papers. IN: 2nd congress of the Romanian Rhinologic Society, Piatra Nempt, Romania, 2013
 48. VICHEVA, D. Postnasal drip syndrome in childhood. IN: 2nd Congress of the Romanian Rhinologic Society, Romania, 2013
 49. VICHEVA, D. Acoustic rhinometry in rhinologic practice.. IN: 10th GCC otorhinolaryngology Head and neck surgery conference, 3rd Emirates Rhinology congress & 2nd Arab & Emirates Otology & audiology conference, Dubai, UAE, 2013
 50. VICHEVA, D. P. Nedev. Otitis media with effusion in childhood.. IN: ESPO 2014, Dublin, Ireland, 2014