Списък на публикациите

монографии

 1. Иванова, Е. Формиране на творческия потенциал на детето от ранна детска възраст чрез мултимедия и мултимедийни приложения, В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване кре. Русе, ПРИМАКС, 2017, стр. 4-12, ISBN ISBN: 978-619-724.
студии
 1. Дончева, Ю., Д. Неделчева, Л. Радославова, Е. Иванова. Проектно-базираното обучение в контекста на стимулиране познавателната активност на учениците в начална училищна възраст В:Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за. Печатна база на Русенски университет, ПРИМАКС, 2018, стр. 9-30, ISBN 978-619-7242-56-0.
статии
 1. Ekaterina Ivanova, Julia Doncheva, Tsvetelina Georgieva. Teaching roles and competences in the century of high technologies.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 91-99, ISSN 2547-8818.
 2. Ivanova, E., J. Doncheva. The efficiency in training and knowledge development to students by integrating the information and communication technologies in the lesson of ‘Around the world’.// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2018, No 5, pp. 85-90, ISSN 2547-8818.
доклади
 1. Doncheva J., E. Ivanova. CONTEMPORARY CHALLENGES AND EXPECTATIONS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA. IN: VI International Scientific Conference ‘Contemporary Education – Condition, Challenges and Perspectives’, 'Goce Delchev' University - Shtip, Macedonia, Faculty of educational sciences, 2018, pp. 152-160, ISBN 978-608-244-525-0.
 2. Doncheva J., E. Ivanova. Lesson parameters of ‘Around the world’ with an emphasis on inclusive education. IN: Scientific Bulletin of Naval Academy, Volume XXI 2018 ISSUE no.1 MBNA Publishing House Constanta 2018, Naval Academy 'Mirchea cel Batran', 2018, pp. 15-19, ISBN 1454 - 864X.
 3. Ivanova, E. Current priorities of the program content ‘Around the world’, for first and second grade in primary school, with an accent inclusive education. IN: MIRCEA CEL BATRAN’ NAVAL ACADEMY, The 4th International Scientific Conference, SEA-CONF, Constanta, Romania, 2018, pp. 10-14, ISBN 2392-8956.
 4. Иванова, Е. МОДЕЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ОКОЛЕН СВЯТ”. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 127-136, ISBN ISSN 2367-7481.
 5. Иванова, Е. ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ТЕМАТА „КАК ВЪЗПРИЕМАМ СВЕТА?” ОТ УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ОКОЛЕН СВЯТ”. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 137-145, ISBN ISSN 2367-7481.
 6. Иванова, Е. ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ЧРЕЗ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО „ОКОЛЕН СВЯТ” ЗА ВТОРИ КЛАС. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на НВУ „Васил Левски” 2019, Велико Търново, 2019, стр. 146-152, ISBN ISSN 2367-7481.
 7. Иванова, Е. FORMATION OF SOCIAL COMPETENCIES THROUGH LEARNING CONTENT “AROUND THE WORLD” FOR FIRST GRADE. IN: PROCEEDINGS Volume 56, book 6.2. Pedagogy and Psychology History, Ethnology and Folklore, 'Angel Kanchev' University of Ruse, Ruse, 2017, pp. 17-22, ISBN 1311-3321..