Списък на публикациите

доклади

  1. Атанасов, Г. Машини за вертикално мулчиране използвани в Република България. В: Сборник с доклади РУ&СУ 2011, Русе, 2011
  2. Атанасов, Г. Ефективни агротехнически методи за защита на почвата от водна ерозия в България. В: Сборник с доклади РУ&СУ 2010, Русе, 2010