Списък на публикациите

статии

  1. Tsenov, I., V. Pavlov. Some Problems in the Development of Physical Education and Sport in Bulgaria.// Sport & Science, 2012, No extra, pp. 730-734, ISSN 1310-3393.
доклади
  1. Ценов, И. Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011 – 2020. В: Научна конференция с международно участие на Русенския университет, Русе, 2011