Списък на публикациите

студии

  1. Тодоров, Ивайло , Надежда Йонкова. Актове на пуличната администрация. Ловеч, ИК, 2002, ISBN 954-784-021-5.
доклади
  1. Тодоров, Ивайло. Държавен банкрут. В: Научни трудове Том 50 серия 7, Русе, 2011
  2. Тодоров, Ивайло. Данъчни процедури при прекратяване натърговски дружества с ликвидация. В: Научни трудове Том 49 серия 7, Русе, 2010
  3. Тодоров, Ивайло. Правната клиника - по-добрият начин за преподаване на право. В: Научни трудове Том 37 серия 1, Русе, 2001
  4. Тодоров, Ивайло. Някои аспекти на имуществената отговорност в областта на финансите. В: Научни трудове Том 37 серия 6, Русе, 1999
учебни пособия
  1. Средкова, К., К Димитров, Дж Джейкъбс, Я Тянкова, И Тодоров, А Георгиев, С Димитрова-Симеонова, Д Дончева, З Герасомова, Б Гяурова-Вегертседер. Правна клиника. София, СИБИ, 2006, ISBN 954-730-343-0.