Списък на публикациите

студии

 1. Иванова, К. Обществено-политическият живот след Първата световна война в спомените на Филип Симидов В: Алманах за история на Русе, т. ХV. Русе, Лени-Ан, 2015, стр. 319-348, ISBN 1312-0980.
статии
 1. Иванова, К. Русенският клон на съюз „Българска родна защита” (1925-1934).// Алманах за история на Русе, 2016, брой ХVІ, стр. 105 - 113, ISSN 1312-0980.
 2. Иванова, К. Неизвестни щрихи от политическата дейност на русенеца Димитър Сакакушев.// Алманах за история на Русе, 2016, брой ХVІ, стр. 225 - 229, ISSN 1312-0980.
 3. Иванова, К. Възстановяване и дейност на народнолибералните организации в Русе след края на Първата световна война.// Алманах за историята на Русе, 2015, брой ХV, стр. 84-90, ISSN 1312-0980.
 4. Иванова, К. Филип Тотю (исторически очерк).// Илюстрована енциклопедия БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРИ. БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА, 2012, No VІ, pp. 21-27, ISSN 978-954-574-086-2.
 5. Иванова, К. Нови данни за Червеноводската чета и смъртта на Върбан войвода.// Алманах за история на Русе, 2007, брой VІІ, стр. 10-22, ISSN 1312-0980.
доклади
 1. Иванова, К. Предаден ли е Върбан войвода?. В: Сборник с доклади от международна конференция, Русе, Регионална библиотека "Любен Каравелов" - гр. Русе, 2018, стр. 82 - 87, ISBN 978-619-7404-03-6.
 2. Иванова, К. Демократическата партия в Русе (1918 - 1923 г.). В: НТ на Русенския университет „Ангел Кънчев”, т. 55, серия 6.2., Русе, 2016, стр. 146-151, ISBN 1311-3321.
 3. Иванова, К. Политическият живот в Русе (1923-1934). IN: НТ на РУ, Русе, 2015, pp. 139-146, ISBN 1311-3321.
 4. Иванова, К. Русенските либерали (1919-1923). В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2014, стр. 227-233, ISBN 1311-3321.
 5. Иванова, К. Александър Хаджипетров в политическия живот на Русе.. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2013, стр. 207-211, ISBN 1311-3321.
 6. Иванова, К. Деветоюнският преврат в Русе. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2012, стр. 204-208
 7. Иванова, К. Политическите борби в Русе от края на 20-те и началото на 30-те години в писмата на Васил Кръстев.. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2011, стр. 251-255, ISBN 1311-3321.
 8. Иванова, К. Борбите сред Демократическия сговор в Русе през 1927 г. и акцията на 14-те обединисти.. В: НТ на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2010, стр. 173-178, ISBN 1311-3321.
 9. Иванова, К. Политическата кариера на русенеца Кънчо Кънчев. В: Сборник с доклади от студентско-докторантска научна сесия 2014, Русе, 2014, стр. 204-208
 10. Иванова, К. Партийните страсти в Русе (1931 - 1934). В: НТ на РУ, Русе, 2009, стр. 286-290, ISBN 1311-3321.
 11. Иванова, К. Народна вяра от русенския край (по материали от теренни проучвания в с. Чилнов и с. Широково). В: Сборник от СНС 2008, Русе, 2008, стр. 151-154, ISBN 1311-3321.
други трудове
 1. Иванова, К. В. Николова, Р. Стоянова. Политиката като отговорност и изпитание. Теодор Иванов Теодоров (1859 - 1924). Кореспонденция, речи, спомени на съвременници, С., 2014, ИК „Петко Венедиков”, 418 с. с ил., рецензия, 2015,Алманах за историята на Русе, том ХV, стр. 349-350